Deguonies ciklas gamtoje

Deguonies ciklas gamtoje

Daugeliui gyvų organizmų ir mums reikia deguonies. Mūsų žemėje vyksta nenutrūkstamas deguonies ciklas.

Geografija

Raktiniai žodžiai

Deguonis, ciklas, Vulkaninė veikla, Kvėpavimas, degimas, energijos gamyba, deginimas, Fotosintezė, anglies dioksidas, Ozonas, Chemiškai surištas deguonis, atmosfera, UV, skaidytojas, augalas, gyvūnas, biologija, Geografija

Susiję elementai

Vaizdai

Susiję elementai

Ozone layer

The ozone layer filters the Sun´s harmful UV radiation, therefore it is indispensable for life on Earth.

Azoto ciklas gamtoje

Žemės atmosferoje esantis azotas yra surištas bakterijomis, tad gyvieji organizmai jį naudoja įvairių junginių pavidalu.

Carbon cycle

Carbon is bound in organic substances during photosynthesis, while during breathing, it is released into the atmosphere.

Fosforo ciklas gamtoje

Fosforo ciklas - tai fosforo judėjimas litosferoje, hidrosferoje ir biosferoje.

The water cycle (intermediate)

Water on Earth is in a continuous state of change. The water cycle includes processes such as evaporation, precipitation, melting and freezing.

Photosynthesis

Plants are capable of converting inorganic substances (carbon dioxide and water) into organic sugar.

Photosynthesis (basic)

Plants are capable of converting inorganic substances (carbon dioxide and water) into organic sugar.

Ozone (O₃)

An allotrope of oxygen, consisting of 3 oxygen atoms.

Layers of forests

The layers of different types of forests may vary.

Oxygen (O₂) (intermediate)

A colourless, odourless gas, an important component of the atmosphere, indispensable to sustain terrestrial life.

Added to your cart.