Bourgeois salon

This animation compares a modern living room and a typical bourgeois salon.

Susiiję priedai

Barokinė architektūra

Visus, net ir šiais laikais, sužavi įspūdinga barokinės eros architektūra.

Auksinė proporcija tapyboje

Auksinė proporcija yra matematinė proporcija, kuri paprastai pastebima gamtoje ir mene.

„Art Nouveau“ architektūra

„Art Nouveau“ architektūroje pasižymėjo visais ankstesniais eklektiškais stiliais ir nutiesė...

Istorinis atgimimas architektūroje

Istorizmas, kuris charakterizuojamas praeities stilių atgimimu, buvo pagrindinis XIX (-ojo)...

Šventojo Petro bazilika

Pasaulyje didžiausia krikščioniškoji bažnyčia pastatyta Vatikano mieste, kuris yra Romoje.

Added to your cart.