Benzoinė rūgštis (C₆H₅COOH)

Benzoinė rūgštis (C₆H₅COOH)

Paprasčiausia aromatinė karboksirūgštis.

Chemija

Raktiniai žodžiai

benzenkarboksirūgštis, Karboksirūgštis, aromatinė karboksirūgštis, benzoatas, konservantas, Organinė chemija, Chemija

Susiję elementai

Anilinas (C₆H₅NH₂)

Paprastas aromatinis aminas. Mokslinis pavadinimas - fenilaminas.

Benzenas (C₆H₆)

Benzenas yra paprasčiausias aromatinių junginių atstovas.

Fenolis (C₆H₅OH)

Paprasčiausias aromatinis junginys, turintis hidroksigrupę.

Kalcio karbonatas (CaCO₃)

Kalkakmenis yra plačiai ir įvairiai naudojama medžiaga.

Kovalentiniai ryšiai benzeno molekulėje

Tarp anglies atomų egzistuoja sigma-ryšiai ir delokalizuoti pi-ryšiai.

Naftalenas (C₁₀H₈)

Paprasčiausias policiklinis aromatinis angliavandenilis.

Piridinas (C₅H₅N)

Heterociklinis organinis junginys. Tai bespalvis, aštrus kvapo, nuodingas skystis.

Pirimidinas (C₄H₄N₂)

Heterociklinis azoto turintis junginys. Pirimidino žiedas yra uracilo, timino ir citozino, įeinančių į nukleorūgščių sudėtį, molekulėse.

Stirenas (vinilbenzenas) (C₈H₈)

Bespalvis, benzeno kvapo skystis. Polistireno monomeras.

Skruzdžių rūgštis (metano rūgštis) HCOOH

Skruzdžių rūgštis, paprasčiausia karboksirūgštis.

Added to your cart.