Bedouin camp

The seminomadic lifestyle of the Bedouin adapted to the climatic and environmental conditions of the desert.

Susiiję priedai

Barokinė architektūra

Visus, net ir šiais laikais, sužavi įspūdinga barokinės eros architektūra.

Šventojo Petro bazilika

Pasaulyje didžiausia krikščioniškoji bažnyčia pastatyta Vatikano mieste, kuris yra Romoje.

„Art Nouveau“ architektūra

„Art Nouveau“ architektūroje pasižymėjo visais ankstesniais eklektiškais stiliais ir nutiesė...

Istorinis atgimimas architektūroje

Istorizmas, kuris charakterizuojamas praeities stilių atgimimu, buvo pagrindinis XIX (-ojo)...

Auksinė proporcija tapyboje

Auksinė proporcija yra matematinė proporcija, kuri paprastai pastebima gamtoje ir mene.

Added to your cart.