Addition

Addition

Addition is a reaction in which the molecules of two or more substances unite without the formation of a by-product.

Chemija

Raktiniai žodžiai

Sudėtis, sintezė, reakcija, Cheminė medžiaga, halogeninis priedas, eteno molekulė, bromo molekulė, Dibrometanas, Spalvos pasikeitimas, Prisotinta obligacija, Nesočiosios obligacijos, etilenas, Cheminis bandymas, bromo vanduo, Organinė chemija, Chemija

Susiję elementai

Vaizdai

Susiję elementai

Bromine (Br₂)

One of the halogens, it may cause skin irritation.

Ethene (ethylene) (C₂H₄)

The first member in the homologous series of 1-alkenes.

Chlorination of methane by a substitution reaction

During the substitution reaction the hydrogen atoms of methane are substituted with chlorine atoms, the by-product is hydrogen chloride.

Conformations of ethane

The staggered conformation of ethane is more stable than the eclipsed conformation.

Polymerisation of ethene

Polymerised ethylene is known as polyethylene, a type of plastic.

1,1,2,2-tetrafluorethylene (C₂F₄)

Colourless, odourless gas, the monomer of teflon.

Comparison of halogens

Halogen elements are a group in the periodic table consisting of five chemically related elements, fluorine, chlorine, bromine, iodine, and astatine.

Dissolution of hydrogen chloride (HCl) in water

The solution of hydrogen chloride in water is called hydrochloric acid.

Bromofluorochloromethane (CHClBrF)

The molecule has two enantiomers: stereoisomers that are mirror images of each other and are not superimposable.

Added to your cart.