Дыбыс бағытын сезу

Дыбыс бағытын анықтаудың бағдарлауда маңызы зор. Дыбыс көзіне жақын құлағымызбен дыбысты естиміз.

Байланысты экстралар

Пияз қабығынан препарат алу

Пияз эпидермисінің ұзын, төрбұрыштты жасушаларын 100X өлшемде...

What are lichens made of?

A combination of fungal hyphae and algal cells viewed under a...

Ақуыздардың табиғисыздануы

Ақуыздар қоршаған орта әсерлеріне сезімтал. Молекулалардың...

The pupillary light reflex

In strong light the pupil contracts, while in low light it dilates.

Физикалық жүктеменің әсерінен тыныс алу жиілігінің өзгеруі

Жаттыққан дененің өзі де шамалы физикалық жүктеменің әсерінен...

Темекі түтінің құрамын көрсету

Шылым шекпе! Эксперимент арқылы шылым шегу кезінде өкпеде қандай...

Өт - майларды ыдыратушы

Егер өтте ас қорыту энзимдері жоқ болса, оның ас қорытудағы маңызы...

Соқыр дақты анықтау

Біздің қору өрісімізде соқыр дақтың дәл қайда екенін анықтау.

Added to your cart.