Қорғасын-қышқылды аккумуляторы

Қорғасын-қышқылды аккумуляторы

Қорғасын-қышқылды аккумуляторындағы электрохимиялық үдерістер электр тогын өндіреді.

Химия

Этикеткалар

battery, galvanic cell, sulphuric acid, lead dioxide, lead, anode, cathode, negative terminal, positive terminal, direct current, terminal voltage, hazardous waste, acidic, electric current, reaction, power source, charge, oxidation, reduction, storage capacity, inorganic, electrochemistry, химия

Байланысты экстралар

Көріністер

Аккумулятор корпусы

 • теріс полюс
 • оң полюс
 • аккумулятор полюсі
 • анод
 • катод
 • күкірт қышқылы

Қорғасын-қышқылды аккумуляторы негізінен автомобильдерде генератор автомобильдің жұмыс істеуі үшін қажетті электр энергиясын өндіргенше қолданылады. Аккумулятор электр энергиясын химиялық энергия түрінде сақтайды.

Аккумуляторға әдетте пластикалық ұяшықтар орналастырылады. Ұяшықтарда оң және теріс пластиналар кезектесіп орналасып, тарақ тәрізді құрылысты еске салады. Зарядталған әрбір ұяшықтағы кернеу 2 V. Бірнеше ұяшықты қатарластырып, жоғары кернеулі электр энергиясы көзін жасауға болады. Аккумулятордың жұмысы барысында өндірілген энергияның 60-70%-ы зарядтау барысында қайта қалпына келтіріледі.

Жұмыс істеуі

 • күкірт қышқылы
 • катод (қорғасын диоксиді)
 • анод (қорғасын)

Қорғасын-қышқылды аккумулятордың ұяшығында сулы күкірт қышқылына екі электрод батырылады. Аккумулятор толық заярдталғанда екі электрод бір оң зарядты қорғасын диоксидінің пластинасы және теріс зарядты қорғасын пластинасы болады. Күкірт қышқылы электролид рөлін атқарады: екі электродқа электр энергиясын тұтынушыны қоссақ, онда тізбекте электрондар ағысы пайда болады, яғни аккумулятордың заряды бітеді. Аккумуляторды электр тогына қоссақ, ол зарядталады.

Реакция

 • катод (қорғасын диоксиді)
 • анод (қорғасын)

Реакция

Аккумулятордың заряды біткенде, қорғасын мен қорғасын диоксиді де қорғасын сульфатына айналады, сол кезде көп су бөлінеді. Күкірт қысшқылы, яғни электролид сұйылады. Зарядталған кезде ұл үдеріс кері жүреді: оң электродта қорғасын диоксиді, ал теріс электродта металл қорғасын қалыптасады. Су молекулалары ыдырап, күкірт қышқылы пайда болады, яғни электролидтің тығыздығы артады. Бұл үдеріс әрбір зарядтау және заряд біту кезінде жүреді. Заряд таусылғанда токтың бағыты заряд тогының бағытына қарама-қарсы болады.

Анод

Заряд біткенде анодтан қорғасын пластинасы қорғасын иондарын бөледі және екі электрон пайда болады. Қорғасын ионы күкірт қышқылымен қосылып, қорғасын сульфатын қалыптастырады. Тізбек тұйықталғанда электрон ағысы қорғасын пластинасынан (анодтан) шығып тұтынушы арқылы қорғасын диоксиді пластинасына (катодқа) қарай ағылады.

Катод

Заряд біткенде қорғасын диоксиді пластинасында қорғасын диоксиді күкірт қышқылымен қорғасын сульфатын қалыптастырады. Үдеріс барысында қорғасын диоксидінің оттегі ионы және сутегі электролидінің ионы қосылып, су пайда болады.

Қорғасын-қышқылды аккумулятордың жұмысы барысында үздіксіз зарядталады және заряды бітеді. Тұтынушы электр тогына, мәселен автомобильдің стартеріне қосылғанда, аккумулатор электр энергиясын береді және заряды біте бастайды. Ал автомобиль қозғалғанда тұтынушыға қосылмаса, онда аккумуляторды генератор зарядтайды. Яғни үздіксіз қайталанатын зарядтау және заряд біту үдерісі аккумулятордың электр энергиясын бере алатынын және оны қайтадан толтыра алатынын білдіреді.

Анод

 • анод (қорғасын)

Катод

 • катод (қорғасын диоксиді)

Аккумулятор

 • аккумулятор
 • генератор

Анимация

Байланысты экстралар

Alkaline batteries

In alkaline batteries electric current is generated by electrochemical reactions

Динамо (негізгі деңгей)

Динамо механикалық энергияны электр энергиясына айналдырады.

Алюминий қорыту электролиздегіші

Электролиздегіштерде алюминий тотығын электролиздеу арқылы металл алюминий өндіріледі.

Capacitors

Capacitors store electrical energy in the form of electric charge.

DC motor

DC motors consist of a permanent magnet and a coil within the magnet, with electric...

Dissolution of NaCl

Common salt is dissolved by water: polar water molecules form a coat around the ions.

Electric car

The Tesla Model S is one of the first commercially available electric cars.

Fuel cell

A fuel cell provides environment-friendly electric energy produced by the chemical...

Generating alternating current

Electric current can be generated by rotating an armature loop in a magnetic field.

Sulphate ion (SO₄²⁻)

A compound ion produced when sulphuric acid releases a proton.

Sulphuric acid (H₂SO₄)

A colourless, viscous liquid, a highly corrosive, strong acid used in several industrial...

Water turbine, generator

Water turbines convert the kinetic energy of water into electric current.

Transformer

A transformer is a device used for converting the voltage of electric current.

Added to your cart.