Жүйке импульсінің берілуі

Жүйке импульсінің берілуі

Жүйке жүйесінің жасушалары әр түрлі химиялық және электрлі түйіспелердің көмегімен бір-біріне жүйке импульстерін береді.

Биология

Этикеткалар

signal transduction, stimulation, stimulus, signal, neuron, receptor, synapse, dendrite, axon, glial cell, telodendron, terminal bouton, channel protein, action potential, resting potential, basic nervous function, excitatory, inhibitory, neurotransmitter, ion channel, human, биология

Байланысты экстралар

Көріністер

Анимация

 • дендрит - Нейронның қысқа бұта тәрізді өскіні. Жүйке жасушасына қарай жүйке импульстерін жібереді.
 • аксон - Аксонның ұзын бойынан көптеген Na⁺- ион арналарын көруге болады, олар әрекеттік әлеуеттің пайда болуына және таралуына жауап береді. Жүйке қызметі барысында қабылдаушы жасушаға импульс жеткенде, оның жарғағында Na⁺- ион арналары ашылады. Сөйтіп пайда болған ион ағыны жергілікті әлеуеттің өзгерісіне әкеледі. Жергілікті әлеует өзгерісі аксон төбесінде жиналады және жарғақ әлеуеті шегіне жеткенде, әрекеттік әлеует пайда болады. Әрекеттік әлеует аксонның соңына дейін тарап, келесі жүйке жасушасын қоздырады.
 • жасуша жарғағы - Жүйке жасушасының жарғағының ион арналары бар, олар жүйке жасушасының электрлік құбылыстарын тудырады. Дендриттерде және жасуша жарғағында қоздырғыштың әсерінен жергілікті әлеуеттік өзгерістер жүреді. Жергілікті әлеуеттік өзгерістер аксон төбелерінде бірігеді. Олардың бірлігі қозу шегіне жеткендее, аксондардың әрекеттік әлеуеті пайда болады. Оның үлкендігі қоздырғыштың күшіне тәуелді емес.
 • Ранвье тосқауылы - Аксонға глиалық жасуша өріледі; олардың бірлігі миелин қабықшасын түзеді, ол аксонның электрлік оқшаулауын қамтамасыз етеді. Глиалық жасушалар арасындағы түйіндерде жарғақ жасушааралық кеңістікпен түйіседі, сондықтан жүйке импулсі тек осында пайда болады: әрекеттік әлеует түйіннен түйінге "секіреді". Импульстердің таралуының бұл тәсілі миелин қабықшасы жоқ аксондардың нүктеден нүктеге таралуына қарағанда анағұрлым тез.
 • глиальды жасушалар - Акоснға өрілген глиалық жасушалардың бірлігі миелин қабықшасын құрайды. Глиалық жасушалардың арасында пайда болатын түйіндерде немесе үзілістерде, импульстердің әсерінен әрекеттік әлеует пайда болады, ол түйіннен түйінге немесе үзілістен үзіліске, секіріп таралады.
 • соңғы тармақтар
 • түйіспелік түйіндік - Жүйке талшығының (аксонның) қалың ұшы. Нейромедиаторлық заттары бар, олар әрекеттік әлеуеттің әсерінен түйіспелік саңылауға түседі және қабылдаушы жасушаны қоздырады.
 • қоздырушы жүйке жасушасы
 • тежегіш жүйке жасушасы
 • синапстық түйіндік - Жүйке талшығының (аксонның) қалың ұшы. Нейромедиаторлық заттары бар, олар әрекеттік әлеуеттің әсерінен түйіспелік саңылауға түседі және қабылдаушы жасушаны қоздырады.
 • митохондриялар - Жасушаның қуат жұмсайтын үдерістерін АТФ түріндегі қуатпен қамтиды. Бұл көп қуат жұмсалатын үдерістерге жарғақ арқылы иондады сору және нейромедиаторларды өндіру және тасымалдау жатады.
 • микротүтікшелер - Жасуша қаңқасының маңызды құрамдас бөлігі. Оның көмегімен нейромедиаторлық зат аксонның соңына жеткізіледі.
 • түйіспеалдылық жарғақ - Олардың ішіндегі нейромедиаторлық затты экзоцитоздың көмегімен түйіспелік саңылауға бергенде, оған түйіспелі қабыршақтар жабысады.
 • түйіспесоңылық жарғақ - Түйіспелік түйіндіктерден босаған нейромедиаторлық заттар түйіспелік саңылау арқылы осында диффузияланады. Мұнда көптеген мөлшерде ион арналары орналасқан, олар нейромедиаторлық заттардың әсерінен ашылады.
 • ион құбыр- рецептор - Олармен нейромедиаторлық заттардың байланысқа түсуінен ион арналары ашылады және олардың бойымен жасушаға иондар ағылады. Қоздырғыш нейромедиатор заттар катион арналарын ашады және қабылдаушы жасушаны полярсыздандырады, ал тежегіш нейромедиатор заттар анион арналардың ашылуымен жасушаның дамуын тежейді және полярлануын күшейтеді.
 • түйіспелік қабыршақ - Нейромедиаторлық заты бар жарғақ қабықшасы. Әрекеттік әлеует түйіспе түйіндігіне жеткенде түйіспе қабыршақтар нейромедиаторлық затты экзоцитозбен түйіспе саңылауы арқылы қабылдаушы жасушаның жарғағына береді. Мұнда рецепторлармен байланысып, әрекеттеседі. Қоздырғыш нейромедиаторлық заттар катион арналарын ашады және қабылдаушы жасушаны полярсыздандырады, тежегіш нейромедиаторлық заттар болса, анион арналарындың ашылуын тежейді, жасушалардың полярлануын күшейтеді.
 • ион - Жасушаға нейромедиаторлық заттар ашқан ион арналары арқылы түседі. Қоздырғыш түйіспелерде қоздырғыш медиаторлар босатылады, олар катион каналдарын ашып, қабылдаушы жасушаны полярсыздандырады. Тежегіш түйіспелерде тежегіш түйіспелер босатылады, олар анион арналарын ашады және қабылдаушы жасушалардың полярлануын күшейтеді.
 • түйіспелік саңылау - Әдетте ені 20-30 нм. (1 нм.= 10⁻м). Ол арқылы нейромедиаторлар түйіспеалдылық жарғақтан түйіспесоңылық жарғаққа диффузияланады.
 • нейромедиатор - Түйіспелік қабыршақтарда түйіспелік түйіндіктер орналасқан. Әрекеттік әлеует түйіспелік түйіндікке жеткенде, түйіспелік қабыршақтар экзоцитоз жолымен нейромедиаторды түйіспелік саңылауға босатады. Қоздырғыш түйіндіктерде қоздырғыш нейромедиатор зат босайды және катион арналар ашылады: қабылдаушы жасуша полярсызданады. Тежегіш түйіспелерде тежегіш нейромедиатор босайды және анион арналарын ашады: қабылдаушы жасушаның полярлануы күшейеді.
 • түйіспесоңылық жарғақ - Мұнда түйіспелік түйіндіктерден босаған нейромедиаторлық заттар түйіспелік саңылау арқылы диффузияланады. Осында үлкен мөлшердегі йон арна рецепторлары бар, олар нейромедиаторлық заттың әсерінен ашылады.
 • Na⁺-арнасы - Қоздырғыш медиатордың әсерінен ашылады және осылай Na⁺- иондар түйіспесоңылық жарғақ жасушаға ағылады. Кірген Na⁺- иондар түйіспесоңылық жасушаны полярсыздандырады. Жеткілікті мөлшердегі нейромедиаторлық зат түйіспесоңылық жарғақтың полярсыздануын туғызады. Осындай полярсыздану белгілі бір шегіне жеткенде, әрекеттік әлеует пайда болады.
 • K⁺-арнасы - Ашылған арна арқылы K⁺-иондары түйіспесоңылық жасушаны тастап шығады.
 • түйіспелік саңылау - Әдетте ені 20-30 нм. (1 нм.= 10⁻м). Ол арқылы нейромедиаторлар түйіспеалдылық жарғақтан түйіспесоңылық жарғаққа диффузияланады.
 • қоздырушы нейромедиатор зат - Көбінесе бұл глутамин қышқылының және ацетилхолин молекуласы. Қоздырғыш нейромедиаторлар қабылдаушы жасушаның жарғағында (түйіспесоңылық жарғақ) катион арналарын (Na⁺ және K⁺) ашады. Ион арналарының ашылуы полярсыздануды тудырады. Жеткілікті мөлшердегі нейромедиаторлық зат түйіспесоңылық жарғақтың қоздырғыштық шегіне жететін полярсыздануды тудырады, сөйтіп әрекеттік әлеует пайда болады.
 • Қоздырғыш түйіспе
 • түйіспесоңылық жарғақ - Түйіспелік саңылау арқылы түйіспелі түйіндіктерден босаған нейромедиаторлық заттарды диффузиялайды. Онда ион арналарының көп мөлшердегі рецепторлары бар, олар нейромедиаторлық заттардың әсерінен ашылады.
 • тежегіш нейромедиатор зат - Көбінесе гамма-амин май қышқылы (ГАМҚ) немесе глицин. Тежегіш нейромедиаторлық заттар қабылдаушы жасуша жарғағындағы Cl⁻- және K⁺ ион арналарын ашады. Ион арналарының ашылуы жарғаштың ерекше күшті полярлануына әкеліп соғады.
 • K⁺-арнасы - Ашылған арна арқылы K⁺-иондары түйіспесоңылық жасушаны тастап шығады.
 • Cl⁻-арнасы - Арна арқылы Cl⁻-иондары қабылдаушы жасушаға ағылады.
 • түйіспелік саңылау - Әдетте ені 20-30 нм. (1 нм.= 10⁻м). Ол арқылы нейромедиаторлар түйіспеалдылық жарғақтан түйіспесоңылық жарғаққа диффузияланады.
 • Тежегіш түйіспе
 • mV
 • импульс шегі
 • -70
 • уақыт
 • түйіспесоңылық жарғақ
 • түйіспеалдылық жарғақ
 • коннексон - Жасушалардың түйіспеалдылық және түйіспесоңылық жарғақтарды байланыстыратын арнайы арна. Оның бойымен негізінен полярсыздандырушы қоздырғыш тарайды.
 • түйіспелік саңылау - Әдетте ені 20-30 нм. (1 нм.= 10⁻м). Ол арқылы нейромедиаторлар түйіспеалдылық жарғақтан түйіспесоңылық жарғаққа диффузияланады.
 • Электрлі түйіспелер

Қоздырғыш импульс

 • дендрит - Нейронның қысқа бұта тәрізді өскіні. Жүйке жасушасына қарай жүйке импульстерін жібереді.
 • аксон - Аксонның ұзын бойынан көптеген Na⁺- ион арналарын көруге болады, олар әрекеттік әлеуеттің пайда болуына және таралуына жауап береді. Жүйке қызметі барысында қабылдаушы жасушаға импульс жеткенде, оның жарғағында Na⁺- ион арналары ашылады. Сөйтіп пайда болған ион ағыны жергілікті әлеуеттің өзгерісіне әкеледі. Жергілікті әлеует өзгерісі аксон төбесінде жиналады және жарғақ әлеуеті шегіне жеткенде, әрекеттік әлеует пайда болады. Әрекеттік әлеует аксонның соңына дейін тарап, келесі жүйке жасушасын қоздырады.
 • жасуша жарғағы - Жүйке жасушасының жарғағының ион арналары бар, олар жүйке жасушасының электрлік құбылыстарын тудырады. Дендриттерде және жасуша жарғағында қоздырғыштың әсерінен жергілікті әлеуеттік өзгерістер жүреді. Жергілікті әлеуеттік өзгерістер аксон төбелерінде бірігеді. Олардың бірлігі қозу шегіне жеткендее, аксондардың әрекеттік әлеуеті пайда болады. Оның үлкендігі қоздырғыштың күшіне тәуелді емес.
 • Ранвье тосқауылы - Аксонға глиалық жасуша өріледі; олардың бірлігі миелин қабықшасын түзеді, ол аксонның электрлік оқшаулауын қамтамасыз етеді. Глиалық жасушалар арасындағы түйіндерде жарғақ жасушааралық кеңістікпен түйіседі, сондықтан жүйке импулсі тек осында пайда болады: әрекеттік әлеует түйіннен түйінге "секіреді". Импульстердің таралуының бұл тәсілі миелин қабықшасы жоқ аксондардың нүктеден нүктеге таралуына қарағанда анағұрлым тез.
 • глиальды жасушалар - Акоснға өрілген глиалық жасушалардың бірлігі миелин қабықшасын құрайды. Глиалық жасушалардың арасында пайда болатын түйіндерде немесе үзілістерде, импульстердің әсерінен әрекеттік әлеует пайда болады, ол түйіннен түйінге немесе үзілістен үзіліске, секіріп таралады.
 • соңғы тармақтар
 • түйіспелік түйіндік - Жүйке талшығының (аксонның) қалың ұшы. Нейромедиаторлық заттары бар, олар әрекеттік әлеуеттің әсерінен түйіспелік саңылауға түседі және қабылдаушы жасушаны қоздырады.
 • қоздырушы жүйке жасушасы

Жүйке жасушаларында пайда болатын электрлік белгілер - әрекеттік әлеуеттер - аксонның түйіспелік түйіндігіне қарай тарайды, онда жасушааралық түйіспелік саңылау арқылы қозуды көрші жасушаларға береді.
Қоздырғыш жүйке жасушаларының тітіркенуі көрші жасушалардың электрлік белсенділігін арттырады және олардың әрекеттік әлеуетін тудырады.

Тежегіш импульс

 • дендрит - Нейронның қысқа бұта тәрізді өскіні. Жүйке жасушасына қарай жүйке импульстерін жібереді.
 • аксон - Аксонның ұзын бойынан көптеген Na⁺- ион арналарын көруге болады, олар әрекеттік әлеуеттің пайда болуына және таралуына жауап береді. Жүйке қызметі барысында қабылдаушы жасушаға импульс жеткенде, оның жарғағында Na⁺- ион арналары ашылады. Сөйтіп пайда болған ион ағыны жергілікті әлеуеттің өзгерісіне әкеледі. Жергілікті әлеует өзгерісі аксон төбесінде жиналады және жарғақ әлеуеті шегіне жеткенде, әрекеттік әлеует пайда болады. Әрекеттік әлеует аксонның соңына дейін тарап, келесі жүйке жасушасын қоздырады.
 • жасуша жарғағы - Жүйке жасушасының жарғағының ион арналары бар, олар жүйке жасушасының электрлік құбылыстарын тудырады. Дендриттерде және жасуша жарғағында қоздырғыштың әсерінен жергілікті әлеуеттік өзгерістер жүреді. Жергілікті әлеуеттік өзгерістер аксон төбелерінде бірігеді. Олардың бірлігі қозу шегіне жеткендее, аксондардың әрекеттік әлеуеті пайда болады. Оның үлкендігі қоздырғыштың күшіне тәуелді емес.
 • Ранвье тосқауылы - Аксонға глиалық жасуша өріледі; олардың бірлігі миелин қабықшасын түзеді, ол аксонның электрлік оқшаулауын қамтамасыз етеді. Глиалық жасушалар арасындағы түйіндерде жарғақ жасушааралық кеңістікпен түйіседі, сондықтан жүйке импулсі тек осында пайда болады: әрекеттік әлеует түйіннен түйінге "секіреді". Импульстердің таралуының бұл тәсілі миелин қабықшасы жоқ аксондардың нүктеден нүктеге таралуына қарағанда анағұрлым тез.
 • глиальды жасушалар - Акоснға өрілген глиалық жасушалардың бірлігі миелин қабықшасын құрайды. Глиалық жасушалардың арасында пайда болатын түйіндерде немесе үзілістерде, импульстердің әсерінен әрекеттік әлеует пайда болады, ол түйіннен түйінге немесе үзілістен үзіліске, секіріп таралады.
 • соңғы тармақтар
 • түйіспелік түйіндік - Жүйке талшығының (аксонның) қалың ұшы. Нейромедиаторлық заттары бар, олар әрекеттік әлеуеттің әсерінен түйіспелік саңылауға түседі және қабылдаушы жасушаны қоздырады.
 • қоздырушы жүйке жасушасы
 • тежегіш жүйке жасушасы

Тежегіш жүйке жасушаларының импульстері көрші жүйке жасушаларының электрлік белсенділігін төмендетіп тежейді, қоздырғыш импульстер әрекеттік әлеует тудырады.

Химиялық түйіспелер

 • синапстық түйіндік - Жүйке талшығының (аксонның) қалың ұшы. Нейромедиаторлық заттары бар, олар әрекеттік әлеуеттің әсерінен түйіспелік саңылауға түседі және қабылдаушы жасушаны қоздырады.
 • митохондриялар - Жасушаның қуат жұмсайтын үдерістерін АТФ түріндегі қуатпен қамтиды. Бұл көп қуат жұмсалатын үдерістерге жарғақ арқылы иондады сору және нейромедиаторларды өндіру және тасымалдау жатады.
 • микротүтікшелер - Жасуша қаңқасының маңызды құрамдас бөлігі. Оның көмегімен нейромедиаторлық зат аксонның соңына жеткізіледі.
 • түйіспеалдылық жарғақ - Олардың ішіндегі нейромедиаторлық затты экзоцитоздың көмегімен түйіспелік саңылауға бергенде, оған түйіспелі қабыршақтар жабысады.
 • түйіспесоңылық жарғақ - Түйіспелік түйіндіктерден босаған нейромедиаторлық заттар түйіспелік саңылау арқылы осында диффузияланады. Мұнда көптеген мөлшерде ион арналары орналасқан, олар нейромедиаторлық заттардың әсерінен ашылады.
 • ион құбыр- рецептор - Олармен нейромедиаторлық заттардың байланысқа түсуінен ион арналары ашылады және олардың бойымен жасушаға иондар ағылады. Қоздырғыш нейромедиатор заттар катион арналарын ашады және қабылдаушы жасушаны полярсыздандырады, ал тежегіш нейромедиатор заттар анион арналардың ашылуымен жасушаның дамуын тежейді және полярлануын күшейтеді.
 • түйіспелік қабыршақ - Нейромедиаторлық заты бар жарғақ қабықшасы. Әрекеттік әлеует түйіспе түйіндігіне жеткенде түйіспе қабыршақтар нейромедиаторлық затты экзоцитозбен түйіспе саңылауы арқылы қабылдаушы жасушаның жарғағына береді. Мұнда рецепторлармен байланысып, әрекеттеседі. Қоздырғыш нейромедиаторлық заттар катион арналарын ашады және қабылдаушы жасушаны полярсыздандырады, тежегіш нейромедиаторлық заттар болса, анион арналарындың ашылуын тежейді, жасушалардың полярлануын күшейтеді.
 • ион - Жасушаға нейромедиаторлық заттар ашқан ион арналары арқылы түседі. Қоздырғыш түйіспелерде қоздырғыш медиаторлар босатылады, олар катион каналдарын ашып, қабылдаушы жасушаны полярсыздандырады. Тежегіш түйіспелерде тежегіш түйіспелер босатылады, олар анион арналарын ашады және қабылдаушы жасушалардың полярлануын күшейтеді.
 • түйіспелік саңылау - Әдетте ені 20-30 нм. (1 нм.= 10⁻м). Ол арқылы нейромедиаторлар түйіспеалдылық жарғақтан түйіспесоңылық жарғаққа диффузияланады.
 • нейромедиатор - Түйіспелік қабыршақтарда түйіспелік түйіндіктер орналасқан. Әрекеттік әлеует түйіспелік түйіндікке жеткенде, түйіспелік қабыршақтар экзоцитоз жолымен нейромедиаторды түйіспелік саңылауға босатады. Қоздырғыш түйіндіктерде қоздырғыш нейромедиатор зат босайды және катион арналар ашылады: қабылдаушы жасуша полярсызданады. Тежегіш түйіспелерде тежегіш нейромедиатор босайды және анион арналарын ашады: қабылдаушы жасушаның полярлануы күшейеді.

Көптеген түйіспелерде ақпаратты нейромедиаторлық материал жеткізеді. Оларды химиялық түйіспелер деп атайды. Химиялық түйіспелер жағдайында әрекеттік қарымның әсерінен қоздырғыш материалы бар түйіспелі қабыршақтар ішіндегісін түйіспелік саңылауға босатады. Босаған нейромедиаторлық материал диффузия жолымен қабылдаушы жүйке жасушасының жарғағына енеді, оны түйіспесоңылық жарғақ деп атайды.

Нейромедиаторлық зат түйіспесоңылық жарғақтағы ион арнасы арқылы рецептормен байланысады. Байланысу арқылы ион арналары ашылады және иондар оның бойымен ағады. Түйіспеде неғұрлым көп химиялық зат бөлінсе, соғұрлым көп ион арнамен ағады.

Қоздырғыш химиялық түйіспелердің қызметі барысында түйіспесоңылық жарғақта жасушаның ішіне қарай бағытталған натрий ион тогы және сыртына бағытталған калий ион тогы пайда болады. Бұл ион токтары түйіспесоңылық жарғақтың әлеуетін тыныштық әлеуетіне қатысты арттырады. Бұны полярсыздану деп атайды. Егер түйіспеде жеткілікті мөлшердегі қоздырушы нейромедиаторлық зат босаса, онда қарымның өсуі жарғақтың қоздырғыштық әлеуетінің шегіне жетеді, әрекеттік әлеует пайда болады.

Тежегіш нейромедиаторлық заттың әсерінен түйіспесоңылық жарғақта ішке бағытталған хлорид ион тогы және сыртқа бағытталған калий ион тогы пайда болады. Бұл токтар бірігіп жарғақтың әлеуетін шектік қоздырғыштан алыстатады, сөйтіп әрекеттік әлеуеттің пайда болуын да тежейді. Бұны гиперполяризация деп атайды.

Электрлік түйіспелер

 • түйіспесоңылық жарғақ
 • түйіспеалдылық жарғақ
 • коннексон - Жасушалардың түйіспеалдылық және түйіспесоңылық жарғақтарды байланыстыратын арнайы арна. Оның бойымен негізінен полярсыздандырушы қоздырғыш тарайды.
 • түйіспелік саңылау - Әдетте ені 20-30 нм. (1 нм.= 10⁻м). Ол арқылы нейромедиаторлар түйіспеалдылық жарғақтан түйіспесоңылық жарғаққа диффузияланады.

Сирек жағдайда жүйке жасушалары арасында электрлік түйіспе орналасады. Онда түйіспелік саңылау 2-3 нанометрді құрайды. Электрлі түйіспелерде жүйке жасушаларының жарғақтарын коннексондар байланыстырады. Олар коннексиндердің ақуыздарынан тұрады және ион арнасы арқылы жұмыс істейді. Электрлі түйіспелер арқылы әрекеттік әлеует тежеусіз тарай алады.

Наррация

Жүйке жасушаларында пайда болатын электрлік белгілер - әрекеттік әлеуеттер - аксонның түйіспелік түйіндігіне қарай тарайды, онда жасушааралық түйіспелік саңылау арқылы қозуды көрші жасушаларға береді.
Қоздырғыш жүйке жасушаларының тітіркенуі көрші жасушалардың электрлік белсенділігін арттырады және олардың әрекеттік әлеуетін тудырады.

Тежегіш жүйке жасушаларының импульстері көрші жүйке жасушаларының электрлік белсенділігін төмендетіп тежейді, қоздырғыш импульстер әрекеттік әлеует тудырады.

Көптеген түйіспелерде ақпаратты нейромедиаторлық материал жеткізеді. Оларды химиялық түйіспелер деп атайды. Химиялық түйіспелер жағдайында әрекеттік қарымның әсерінен қоздырғыш материалы бар түйіспелі қабыршақтар ішіндегісін түйіспелік саңылауға босатады. Босаған нейромедиаторлық материал диффузия жолымен қабылдаушы жүйке жасушасының жарғағына енеді, оны түйіспесоңылық жарғақ деп атайды.

Нейромедиаторлық зат түйіспесоңылық жарғақтағы ион арнасы арқылы рецептормен байланысады. Байланысу арқылы ион арналары ашылады және иондар оның бойымен ағады. Түйіспеде неғұрлым көп химиялық зат бөлінсе, соғұрлым көп ион арнамен ағады.

Қоздырғыш химиялық түйіспелердің қызметі барысында түйіспесоңылық жарғақта жасушаның ішіне қарай бағытталған натрий ион тогы және сыртына бағытталған калий ион тогы пайда болады. Бұл ион токтары түйіспесоңылық жарғақтың әлеуетін тыныштық әлеуетіне қатысты арттырады. Бұны полярсыздану деп атайды. Егер түйіспеде жеткілікті мөлшердегі қоздырушы нейромедиаторлық зат босаса, онда қарымның өсуі жарғақтың қоздырғыштық әлеуетінің шегіне жетеді, әрекеттік әлеует пайда болады.

Тежегіш нейромедиаторлық заттың әсерінен түйіспесоңылық жарғақта ішке бағытталған хлорид ион тогы және сыртқа бағытталған калий ион тогы пайда болады. Бұл токтар бірігіп жарғақтың әлеуетін шектік қоздырғыштан алыстатады, сөйтіп әрекеттік әлеуеттің пайда болуын да тежейді. Бұны гиперполяризация деп атайды.

Сирек жағдайда жүйке жасушалары арасында электрлік түйіспе орналасады. Онда түйіспелік саңылау 2-3 нанометрді құрайды. Электрлі түйіспелерде жүйке жасушаларының жарғақтарын коннексондар байланыстырады. Олар коннексиндердің ақуыздарынан тұрады және ион арнасы арқылы жұмыс істейді. Электрлі түйіспелер арқылы әрекеттік әлеует тежеусіз тарай алады.

Байланысты экстралар

Neurons, nervous tissue

Neurons are cells specialised for transmitting electric signals.

Тізе рефлексі

Жазғыш бұлшықеттер созылғанда тізе рефлексі пайда болады, оның орталығы жұлында болады.

Ауырсыну рефлексі

Ауырсыну рефлексі жүйке тіндерінің зақымдануынан белгі береді, ол - дененің тітіркену...

Дальтонизм

Түстерді ажырату қабілетінің бұзылуын дальтонизм дейміз.

Адам миының бөліктері

Мидың негізгі бөліктері: ми бағаны, аралық ми және ортаңғы ми мен мишықтан тұратын үлкен ми.

Жұлынның құрылысы

Жұлын омыртқада орналасқан орталық жүйке жүйесінің органы, одан жұлын жүйкелері шығады.

Жүйке жүйесі

Сүтқоректілер мен адамның жүйке жүйесі орталық (ми және жұлын) және шеткі (ми және...

Aдам миы

Мидың негізгі бөліктері: ми бағаны, аралық ми, үлкен ми және мишық.

Cortical organisation of speech

Producing speech requires the synchronised operation of several cortical centres.

The ventricular system and the main brain regions

This animation demonstrates the internal structure of the brain.

Transport processes

This animation explains active and passive transport processes occurring through cell...

Компьтерлік желі қалай жұмыс істейді?

Әлемдік компьютерлік желінің көмегімен біз мәліметтерді алыс қашықтықтарға керемет...

Added to your cart.