Толқындардың түрлері

Толқындардың түрлері

Толқындар өміріміздің әр түрлі салаларында маңызды рөл атқарады.

Физика

Этикеткалар

wave, wave types, sound wave, gravitational wave, electromagnetic wave, mechanical wave, longitudinal, transverse, frequency, amplitude, дыбыс, wavelength, spread velocity, діріл, period of oscillation, polarising filter, radio wave, microwave, жарық, visible light, ultraviolet radiation, infrared radiation, polarised wave, infrasound, ultrasound, antenna, гравитация, механика

Байланысты экстралар

Көріністер

Бойлық толқындар

 • Бойлық толқындар - Бөлшектердің толқынның қозғалу бағытына параллель таралуы. Газдарда тарайтын механикалық толқындар әрқашан бойлық толқындар болады.
 • дыбыс зорайтқыш - Дауыс зорайтқыш бойлық толқындар таратады. Дыбыс толқындарының басқа толқындар секілді қасиеттері: ұзызндығы, жиілігі, таралу жылдамдығы, амплитудасы болады.
 • толқын қозғалысының бағыты
 • бөлшектердің қозғалысы

Механикалық толқындардың ішіндегі ең қарапайымы газда таралатын - дыбыс. Газдың бөлшектерін дыбыс көзі қозғалысқа келтіреді, олар көрші бөлшектерді итереді, ал олар өз көршілерін, осылай тербеліс газда ары қарай тарайды.
Газда тарайтын механикалық толқындар әрқашан бойлық толқындар, яғни бөлшектердің қозғалыс бағыты толқынның таралу бағытына параллель болады. Себебі газдың бөлшектерінің арасында өзара тартылыс жоқ, сондықтан көлденең күштер пайда болмайды. Бір бөлшек өз алдындағы бөлшектерді ғана қозғалта алады. Бойлық толқындар жағдайында полярлану туралы айта алмаймыз.

Көлденең толқындар

 • Бойлық толқындар - Бөлшектердің толқынның қозғалу бағытына перпендикулар таралуы.
 • толқын қозғалысының бағыттары
 • бөлшектердің қозғалысы

Қатты немесе сұйық ортада тарайтын механикалық толқындар көлденең де, бойлық та болулары мүмкін.

Көлденең толқындар бөлшектердің тербеліс бағыты толқынның таралу бағытына перпендикуляр болғанда пайда болады. Гитараның ішегін тартсақ, онда толқын ішектің бойымен тарайды, ал тербеліс оған перпендикуляр бағытта болады.
Тербеліс қозғалысы тек бір жазықтықтың бойында болса, онда толқын жазықтықтағы полярланған (қысқаша: полярланған) толқын болады.

Күрделі толқындар - Су толқыны

 • Су толқыны - Су толқындары жағдайында бөлшектер шеңбер траекториясымен қозғалады. Бұл толқын - бойлық және көлденең толқын.

Табиғатта байқалатын толқындардың көпшілігі бірыңғай көлденең немесе бойлық болмайды, көлденең толқындап әрқашан бір жазықтықта полярланбайды.

Бұл қимылдарды белгілі бір ортаның бөлшектері көбінесе бір уақытта жасайды. Кез келген күрделі толқын қозғалысын бір бойлық және бірнеше көлденең толқындардың қисындасуы деп қарастыруға болады.
Судың бетіндегі толқындану барысында бөлшектер тек жоғары-төмен ғана емес, алдыға-артқа да қозғалады, сондықтан су толқындары бір бойлық және бір көлденең толқынның араласуы деп айта аламыз.
Мұның себебі су тығыздалмайтын орта, сондықтан төмен қозғалатын бөлшектері астындағыларын қыспайды, бір жаққа ығыстырады.
Қатты ортада қозғалатын толқындар, мәселен жер сілкінісінің толқындарының суреті бұдан күрделі.

Полярлану

 • шеңберлі полярлану көлденең толқын - Бір-біріне перпендикуляр екі көлденең толқынның қосылуы.
 • бойлық полярлану көлденең толқын - Бөлшектер бір жазықтықта қозғалады, олардың арасындағы айырма қозғалу бағыттарына перпендикуляр.
 • поляризатор - Толқын саңылау арқылы өтіп, толқын жазықтығында полярланады.
 • перпендикуляр поляризатор

Егер толқын екі көлденең толқыннан тұрса, онда біз оны эллипсті полярланған толқын деп атаймыз, алайда кейбір ерекше жағдайларда мұндай толқынды шеңберлі полярланған толқын деп атаймыз.

Толқынды оп-оңай желдеткіштің бір қалақшасына майысқақ трос байлап, тростың екінші ұшын тартып қоямыз.
Шеңберлі полярланған толқыннан оп-оңай жазықтықта полярланған толқын жасай аламыз, ол үшін толқынды поляризатордан өткізу керек.
Механикалық толқындар жағдайында саңылау поляризатор қызметін атқарады. Саңылаудан өтіп, оның артындағы жазықтықта полярланған толқын ары қарай жылжиды.
Егер оның жолына жаңа, бірінші толқынға перпендикулар поляризатор орналастырсақ, онда толқын ары қарай тарамайды.

Электромагнитті толқындар

 • электромагнитті дипольсәулелену - Антеннаның айналасындағы айнымалы электр өрісі айнымалы магниттік өріс тудырады, сонан соң айнымалы магниттік өріс қайтадан айнымалы электр өрісін тудырады, сөйтіп осы үдеріс шексіз жалғаса береді.
 • антенна - Антеннадағы зарядтың бөлінісі кезең бойынша өзгереді, сондықтан оның айналасындагы электр өрісі де кезең бойынша өзгереді.

Электромагнитті толқындар заттық ортаның тербелістері емес. Олардың таралуына ортаның қажеттілігі жоқ, тіпті вакуумда өте тез таралады.

Бұл толқын айнымалы электр өрісі айнымалы магниттік өріс тудырғанда пайда болады, сонан соң айнымалы магниттік өріс қайтадан айнымалы электр өрісін тудырады, сөйтіп осы үдеріс шексіз жалғаса береді.
Электромагниттік толқындар жағдайында тербелетін бөлшектер болмайды, сондықтан полярлануды түсіндіру де оңайға түспейді.
Тербелістің бағытын үздіксіз айнымалы электр өрісі қысымының векторына теңестірсек, онда электр магниттік толқындар да көлденең толқындар болады, сол себепті олар жазықтықта полярланады және аралас болып келеді.
Табиғи жарық тек бір жазықтықта полярланбайды, себебі тек бір көзден шықпайды. Көптеген молекула немесе атом бір-біріне тәуелсіз әр түрлі жазықтықта полярланып жарық тудырады. Табиғи жарық оптикалық поляризатор арқылы полярланады.

Гравитациялық толқындар

 • Гравитациялық толқындар - Бір-бірінің айналасында қозғалатын екі жұлдыз да осындай толқындар тудырады.

Гравитациялық толқындар салмақтардың үдеуінен пайда болады. Оларды кеңістік-уақыттың таралғыш шымырлануы деп қарастыруға болады. Гравитациялық толқынның белгілі бір нүктеден өтуі арқылы кеңістік-уақыттың кезеңдік қысқаруы мен созылуы жүзеге асады. Бұл құбылысты тек өте дәл құралдардың көмегімен байқауға болады және үдейтін салмақтар өте үлкен болуы керек, мәселен, бір-бірін айнала қозғалатын қос жұлдыздар байқалатын гравитациялық толқындарды тудырады.

Толқындардың түрі

 • Көз
 • Механикалық
 • Электромагнитті
 • Гравитациялық
 • Дірілдердің бағыты
 • Бойлық
 • Көлденең
 • Аралас
 • Толқынның жиілігі ұзындығы
 • Инфрадыбыс - Жер сілкінісі кезінде де пайда болады, сондай-ақ киттер мен пілдер де осындай толқын шығарады. Жиілігі: 0-20 Гц.
 • Естілетін дыбыс - Адам құлағы еститін дыбыстың жиілігі 20 - 20000 Гц-тің арасында.
 • Ультрадыбыс - Дельфиндер мен жарқанаттар шығарады; ұрық диагностикасында да пайдаланады. Жиілігі 20000 Гц-ттеенн жоғары.
 • Радиотолқын - [b]Ұзын толқындар[/b] - толқын ұзындығы: 2000–1000 м, жиілігі: 1,5⋅10⁵-3⋅10⁵ Гц [b]Орташа ұзындықты толқындар[/b] - толқын ұзындығы: 600–150 м, жиілігі: 5⋅10⁵-2⋅10⁶ Гц [b]Қысқа толқын[/b] - толқынның ұзындығы: 50–15 м, жиілігі: 6⋅10⁶-2⋅10⁷ Гц [b]Ультрақысқа толқын[/b] - толқын ұзындығы: 15–1 м, жиілігі: 2⋅10⁷-3⋅10⁸ Гц Радиоқабылдағыштар мен радарларда пайдаланылады.
 • Микротолқын - Толқынның ұзындығы: 1 м–0,03 мм, жиілігі: 3⋅10⁸-10¹³ Гц Ұялы телефондарда, Wi-Fi роутерлерінде, микротолқынды пештерде қолданылады.
 • Инфрақызыл сәуле - Толқынның ұзындығы: 0,3–760 нм, жиілігі: 10¹²-3,9⋅10¹⁴ Гц Күн, жылыту құрылғылары, адам денесі инфрақызыл сәуле түрінде жылу шығарады.
 • Көрінетін сәуле - Толқынның ұзындығы: 760–380 нм, жиілігі: 3,9⋅10¹⁴-7,8⋅10¹⁴ Гц Адам көзіне көрінетін жарық та электромагниттік толқын.
 • Ультракүлгін сәуле - Толқынның ұзындығы: 380–10 нм, жиілігі: 7,8⋅10¹⁴-3⋅10¹⁶ Гц Күннен шығатын ультракүлгін сәуле адамның денсаулығына зиянды және теріні күйдіреді.
 • Рентген сәулесі - Толқынның ұзындығы: 1 нм–1 пм, жиілігі: 3⋅10¹⁶-3⋅10²⁰ Гц ИМедицинада пайдаланылатын рентген сәулесі үлкен дозада адам ағзасының ұлпаларына зиянды әсер етеді.
 • Гамма сәулесі - Толқынның ұзындығы: 0,3 нм–30 фм, жиілігі:10¹⁸-10²² Гц Космостан келетін және термоядролық реакцияларда пайда болатын гамма-сәулелер ең қатерлі қырып-жойғыш электромагниттік сәулелер.
 • Басқа механикалық толқындар

Толқындар өміріміздің көптеген салаларында өте маңызды рөл атқарады. Көбінесе толқындардың көмегімен сыртқы дүниені сеземіз, себебі дыбыс, жарық және жер сілкінісі де толқын, радио қабылдағыш, радар және лазердің жұмысы да толқындардың жұмысына негізделеді.

Толқындарды көптеген белгілері бойынша жіктеуге боолады. Ең алдымен тербелістерінің қандай ортада таралатынына байланысты ажыратамыз.
Екіншіден оларды полярлықтарына байланысты, үшіншіден жиіліктеріне байланысты жіктейміз.

Пайда болу көздеріне қарай толқындар мынадай түрлерге бөлінеді:
1) Механикалық толқындар мәселен, (дыбыс, ультрадыбыс, жер сілкінісі, су толқындары)
2) Электромагнитті толқындары (жарық, радиотолқындар, инфрақызыл сәуле, үльтракүлгін сәуле, рентген сәулесі, гамма сәулесі, микротолқын)
3) Гравитациялық толқындар
4) Бөлшектердің күйін сипаттайтын кванттық механикалық функцияны да толқын деп қабылдауға болады, сондықтан оларды толқын функциялары деп те атаймыз.

Анимация

 • Бойлық толқындар - Бөлшектердің толқынның қозғалу бағытына параллель таралуы. Газдарда тарайтын механикалық толқындар әрқашан бойлық толқындар болады.
 • дыбыс зорайтқыш - Дауыс зорайтқыш бойлық толқындар таратады. Дыбыс толқындарының басқа толқындар секілді қасиеттері: ұзызндығы, жиілігі, таралу жылдамдығы, амплитудасы болады.
 • толқын қозғалысының бағыты
 • бөлшектердің қозғалысы
 • Бойлық толқындар - Бөлшектердің толқынның қозғалу бағытына перпендикулар таралуы.
 • толқын қозғалысының бағыттары
 • бөлшектердің қозғалысы
 • Су толқыны - Су толқындары жағдайында бөлшектер шеңбер траекториясымен қозғалады. Бұл толқын - бойлық және көлденең толқын.
 • шеңберлі полярлану көлденең толқын - Бір-біріне перпендикуляр екі көлденең толқынның қосылуы.
 • бойлық полярлану көлденең толқын - Бөлшектер бір жазықтықта қозғалады, олардың арасындағы айырма қозғалу бағыттарына перпендикуляр.
 • поляризатор - Толқын саңылау арқылы өтіп, толқын жазықтығында полярланады.
 • перпендикуляр поляризатор
 • электромагнитті дипольсәулелену - Антеннаның айналасындағы айнымалы электр өрісі айнымалы магниттік өріс тудырады, сонан соң айнымалы магниттік өріс қайтадан айнымалы электр өрісін тудырады, сөйтіп осы үдеріс шексіз жалғаса береді.
 • антенна - Антеннадағы зарядтың бөлінісі кезең бойынша өзгереді, сондықтан оның айналасындагы электр өрісі де кезең бойынша өзгереді.
 • Гравитациялық толқындар - Бір-бірінің айналасында қозғалатын екі жұлдыз да осындай толқындар тудырады.
 • Көз
 • Механикалық
 • Электромагнитті
 • Гравитациялық
 • Дірілдердің бағыты
 • Бойлық
 • Көлденең
 • Аралас
 • Толқынның жиілігі ұзындығы
 • Инфрадыбыс - Жер сілкінісі кезінде де пайда болады, сондай-ақ киттер мен пілдер де осындай толқын шығарады. Жиілігі: 0-20 Гц.
 • Естілетін дыбыс - Адам құлағы еститін дыбыстың жиілігі 20 - 20000 Гц-тің арасында.
 • Ультрадыбыс - Дельфиндер мен жарқанаттар шығарады; ұрық диагностикасында да пайдаланады. Жиілігі 20000 Гц-ттеенн жоғары.
 • Радиотолқын - [b]Ұзын толқындар[/b] - толқын ұзындығы: 2000–1000 м, жиілігі: 1,5⋅10⁵-3⋅10⁵ Гц [b]Орташа ұзындықты толқындар[/b] - толқын ұзындығы: 600–150 м, жиілігі: 5⋅10⁵-2⋅10⁶ Гц [b]Қысқа толқын[/b] - толқынның ұзындығы: 50–15 м, жиілігі: 6⋅10⁶-2⋅10⁷ Гц [b]Ультрақысқа толқын[/b] - толқын ұзындығы: 15–1 м, жиілігі: 2⋅10⁷-3⋅10⁸ Гц Радиоқабылдағыштар мен радарларда пайдаланылады.
 • Микротолқын - Толқынның ұзындығы: 1 м–0,03 мм, жиілігі: 3⋅10⁸-10¹³ Гц Ұялы телефондарда, Wi-Fi роутерлерінде, микротолқынды пештерде қолданылады.
 • Инфрақызыл сәуле - Толқынның ұзындығы: 0,3–760 нм, жиілігі: 10¹²-3,9⋅10¹⁴ Гц Күн, жылыту құрылғылары, адам денесі инфрақызыл сәуле түрінде жылу шығарады.
 • Көрінетін сәуле - Толқынның ұзындығы: 760–380 нм, жиілігі: 3,9⋅10¹⁴-7,8⋅10¹⁴ Гц Адам көзіне көрінетін жарық та электромагниттік толқын.
 • Ультракүлгін сәуле - Толқынның ұзындығы: 380–10 нм, жиілігі: 7,8⋅10¹⁴-3⋅10¹⁶ Гц Күннен шығатын ультракүлгін сәуле адамның денсаулығына зиянды және теріні күйдіреді.
 • Рентген сәулесі - Толқынның ұзындығы: 1 нм–1 пм, жиілігі: 3⋅10¹⁶-3⋅10²⁰ Гц ИМедицинада пайдаланылатын рентген сәулесі үлкен дозада адам ағзасының ұлпаларына зиянды әсер етеді.
 • Гамма сәулесі - Толқынның ұзындығы: 0,3 нм–30 фм, жиілігі:10¹⁸-10²² Гц Космостан келетін және термоядролық реакцияларда пайда болатын гамма-сәулелер ең қатерлі қырып-жойғыш электромагниттік сәулелер.
 • Басқа механикалық толқындар

Наррация

Толқындар өміріміздің көптеген салаларында өте маңызды рөл атқарады. Көбінесе толқындардың көмегімен сыртқы дүниені сеземіз, себебі дыбыс, жарық және жер сілкінісі де толқын, радио қабылдағыш, радар және лазердің жұмысы да толқындардың жұмысына негізделеді.

Толқындарды көптеген белгілері бойынша жіктеуге боолады. Ең алдымен тербелістерінің қандай ортада таралатынына байланысты ажыратамыз.
Екіншіден оларды полярлықтарына байланысты, үшіншіден жиіліктеріне байланысты жіктейміз.

Пайда болу көздеріне қарай толқындар механикалық, электромагнитті және гравитациялық толқындар деп бөлінеді. Бөлшектердің күйін сипаттайтын кванттық механикалық функцияны да толқын деп қабылдауға болады, сондықтан оларды толқын функциялары деп те атаймыз.

Механикалық толқындардың ішіндегі ең қарапайымы газда таралатын - дыбыс. Газдың бөлшектерін дыбыс көзі қозғалысқа келтіреді, олар көрші бөлшектерді итереді, ал олар өз көршілерін, осылай тербеліс газда ары қарай тарайды.
Газда тарайтын механикалық толқындар әрқашан бойлық толқындар, яғни бөлшектердің қозғалыс бағыты толқынның таралу бағытына параллель болады. Себебі газдың бөлшектерінің арасында өзара тартылыс жоқ, сондықтан көлденең күштер пайда болмайды. Бір бөлшек өз алдындағы бөлшектерді ғана қозғалта алады. Бойлық толқындар жағдайында полярлану туралы айта алмаймыз.

Табиғатта байқалатын толқындардың көпшілігі бірыңғай көлденең немесе бойлық болмайды, көлденең толқындап әрқашан бір жазықтықта полярланбайды.

Бұл қимылдарды белгілі бір ортаның бөлшектері көбінесе бір уақытта жасайды. Кез келген күрделі толқын қозғалысын бір бойлық және бірнеше көлденең толқындардың қисындасуы деп қарастыруға болады.
Судың бетіндегі толқындану барысында бөлшектер тек жоғары-төмен ғана емес, алдыға-артқа да қозғалады, сондықтан су толқындары бір бойлық және бір көлденең толқынның араласуы деп айта аламыз.
Мұның себебі су тығыздалмайтын орта, сондықтан төмен қозғалатын бөлшектері астындағыларын қыспайды, бір жаққа ығыстырады.
Қатты ортада қозғалатын толқындар, мәселен жер сілкінісінің толқындарының суреті бұдан күрделі.

Табиғатта байқалатын толқындардың көпшілігі бірыңғай көлденең немесе бойлық болмайды, көлденең толқындап әрқашан бір жазықтықта полярланбайды.

Бұл қимылдарды белгілі бір ортаның бөлшектері көбінесе бір уақытта жасайды. Кез келген күрделі толқын қозғалысын бір бойлық және бірнеше көлденең толқындардың қисындасуы деп қарастыруға болады.
Судың бетіндегі толқындану барысында бөлшектер тек жоғары-төмен ғана емес, алдыға-артқа да қозғалады, сондықтан су толқындары бір бойлық және бір көлденең толқынның араласуы деп айта аламыз.
Мұның себебі су тығыздалмайтын орта, сондықтан төмен қозғалатын бөлшектері астындағыларын қыспайды, бір жаққа ығыстырады.
Қатты ортада қозғалатын толқындар, мәселен жер сілкінісінің толқындарының суреті бұдан күрделі.

Егер толқын екі көлденең толқыннан тұрса, онда біз оны эллипсті полярланған толқын деп атаймыз, алайда кейбір ерекше жағдайларда мұндай толқынды шеңберлі полярланған толқын деп атаймыз.

Толқынды оп-оңай желдеткіштің бір қалақшасына майысқақ трос байлап, тростың екінші ұшын тартып қоямыз.
Шеңберлі полярланған толқыннан оп-оңай жазықтықта полярланған толқын жасай аламыз, ол үшін толқынды поляризатордан өткізу керек.
Механикалық толқындар жағдайында саңылау поляризатор қызметін атқарады. Саңылаудан өтіп, оның артындағы жазықтықта полярланған толқын ары қарай жылжиды.
Егер оның жолына жаңа, бірінші толқынға перпендикулар поляризатор орналастырсақ, онда толқын ары қарай тарамайды.

Электромагнитті толқындар заттық ортаның тербелістері емес. Олардың таралуына ортаның қажеттілігі жоқ, тіпті вакуумда өте тез таралады.

Бұл толқын айнымалы электр өрісі айнымалы магниттік өріс тудырғанда пайда болады, сонан соң айнымалы магниттік өріс қайтадан айнымалы электр өрісін тудырады, сөйтіп осы үдеріс шексіз жалғаса береді.
Электромагниттік толқындар жағдайында тербелетін бөлшектер болмайды, сондықтан полярлануды түсіндіру де оңайға түспейді.
Тербелістің бағытын үздіксіз айнымалы электр өрісі қысымының векторына теңестірсек, онда электр магниттік толқындар да көлденең толқындар болады, сол себепті олар жазықтықта полярланады және аралас болып келеді.
Табиғи жарық тек бір жазықтықта полярланбайды, себебі тек бір көзден шықпайды. Көптеген молекула немесе атом бір-біріне тәуелсіз әр түрлі жазықтықта полярланып жарық тудырады. Табиғи жарық оптикалық поляризатор арқылы полярланады.

Гравитациялық толқындар салмақтардың үдеуінен пайда болады. Оларды кеңістік-уақыттың таралғыш шымырлануы деп қарастыруға болады. Гравитациялық толқынның белгілі бір нүктеден өтуі арқылы кеңістік-уақыттың кезеңдік қысқаруы мен созылуы жүзеге асады. Бұл құбылысты тек өте дәл құралдардың көмегімен байқауға болады және үдейтін салмақтар өте үлкен болуы керек, мәселен, бір-бірін айнала қозғалатын қос жұлдыздар байқалатын гравитациялық толқындарды тудырады.

Байланысты экстралар

Толқын параметрлері

Анимация дыбыс толқындарының мысалында толқындардың негізгі қасиеттерін түсіндіреді.

Дыбыс зорайтқыш қалай жұмыс істейді?

Дыбыс зорайтқыш электромагнитті индукцияның көмегімен ауада дыбыс тербелістерін туғызады

Теңіз суының жер рельефін қалыптастыруы

Теңіз суы сыртқы күш ретінде жағалаудың қалыптасуында маңызды рөл атқарады.

Жер сілкінісі

Жер сілкінісі - Жердегі ең жойқын қиратушы табиғат құбылысы.

Электрлі қоңырау

Электр магнитінің көмегімен жұмыс істейтін құрылғы.

Теңіз ағыстары

Теңіз ағыстарының жүйесі жаһандық мұхиттық конвейерді құрайды, ол Жердегі климатқа үлкен...

Магнетрон

Магнетрон - микротолқындар өндіретін микротолқынды пештің маңызды элементі.

Теңіз суының көтерілуі мен қайтуы

Айдың гравитациялық күшінің әсерінен теңіз суы көтеріліп, қайтады.

Мөлдірлік

Анимацияда мөлдірлікке және мөлдірсіздікке түсіндірме жасалған, рентген бақылауы...

Gravitational waves (LIGO)

Massive accelerating or orbiting bodies cause ripples in spacetime. These are called...

Moon radar experiment (Zoltán Bay, 1946)

In 1946 a Hungarian scientist was the first person to detect radar echoes from the Moon.

Radioactivity

The process of the decay of unstable nuclei is called radioactivity.

Simple harmonic motion and uniform circular motion

Simple harmonic motion can be considered to be the one-dimensional projection of uniform...

The Doppler effect

It is a well-known phenomenon that the sound of an approaching sound source is higher...

Tidal power station

Tidal power stations utilise the daily fluctuation of the water level for producing...

Тұрмыстық жарық көздері

Анимация пәтерде қолданылатын жарық көздерінің, кәдімгі қызу шамдарынан бастап (LED-)...

Цунами

Биіктігі бірнеше мың метрге жететін алып теңіз толқыны, ол жолындағын бәрін қырып-жоятын...

Дауыстың пайда болуы

Дауыс пайда болатын кезде өкпеден шыққан ауа дауыс желбезектерін тербелтеді.

Компьютерлі томограф қалай жұмыс істейді?

Анимацияның көмегімен компьютерлі томографтың құрылысымен және жұмыс істеуімен таныса аламыз.

Афалина (шөлмектұмсықты дельфин)

Афалиналар өздері шығаратын ұльтрадыбыстарға қарап бағдар жасайтын теңіз сүтқоректілері.

Кіші тағатұмсықты жарқанат

Жарқанаттар ультрадыбыстың көмегімен қорегін аулайды, хабар алысады.

"Конкорд" (1969)

Алғашқы дыбыстан жылдам ұшатын жолаушылар тасымалдайтын ұшақ пайдалануға 1976-ыншы жылы...

Николa Теслa лабораториясы (Шорехам, США)

Негізінен электротехникамен айналысқан өнертапқыш-инженер екінші өндірістік төңкерістің...

How does it work? - Microwave oven

This animation demonstrates how microwave ovens work.

How does it work? - Sonar

This animation demonstrates how sonar works.

Күн

Күннің диаметрі Жердің диаметрінен шамамен 109 есе үлкен. Негізінен сутегінен тұрады.

Added to your cart.