Мейоз

Біздің жыныс жасушаларымыз гаплоидты. Гаплоидты жасушалар диплоидты жасушалардан тұрады, яғни жасушалық бөлінудің нәтижесінде пайда болады.

Биология

Этикеткалар

meiosis, cell division, diploid, chromosome, reductional, haploid, diploid cell, haploid sperm cell, haploid egg, fertilisation, gamete, sperm cell, egg, zygote, DNA, cytology, biology

Байланысты экстралар

Көріністер

Жануарлардың өмір циклының мәні

Мейоз үдерісі

Наррация

Жануарлар мен адамның өмірі барысында диплоидты жасушалар гаплоидты жыныс жасушаларына ауысатын кезең болады. Бастапқы диплоидты жасушада әр хромосомадан екіден болады: бірі - әкеден, екіншісі - анадан. Түзілетін гаплоидты жасушада әр хромосомадан бірден болады, сондықтан оның хромосомаларының саны бастапқы хромосомадан екі есе аз болады.
Ұрықтану кезінде әкенің және ананың генетикалық жинытығы араласады: гаплоидты жыныс жасушалары бірігіп, диплоидты зигота пайда болады. Зиготадан митоз, яғни саны тұрақты бөліну, кезінде мұрагер денесі пайда болады. Жыныстық көбеюдің маңызды кезеңі мейоз, яғни саны айырылатын бөліну.

Мейоз негізгі екі бөлімнен тұрады, олардың әрқайсысы профаза, метафаза, анафаза, телофазаға бөлінеді.
Профазада ДНҚ мен ақуыздан тұратын хроматин жиынтығынан хромосомалар түзіледі. Мейоздың алдында ДНҚ екі еселенеді, сондықтан хромосомалар екі хроматидті болады, екі хроматидтің ДНҚ жасушаларының саны бірдей болады. Жасуша диплоидты, ана және әке хромосомалары қызыл және көк түстермен белгіленеді. Жасуша орталығы екіге бөлініп, полюстерге қарай жылжиды.

Метафазада жасушаның ядролық қабығы жойылады, ахроматин ұршығы түзіледі. Хромосомалар экваторлық өріске орналасады, қиылысады: жұп хромосомалардың кейбірі кездейсоқ орын алмасады. Бұл түзілетін жыныс жанысушаларында үлкен генетикалық өзгерістер тудырады.

Анафазада хромосомалар қарама-қарсы полюстерге қарай жылжиды, сонан соң телофазада цитоплазма бөлініп, екі жаңа жасуша пайда болады, ядро қабығы түзіледі.

Бірінші негізгі кезеңнің соңында хромосомалар саны екіге бөлінеді, диплоидты бастапқы жасушадан екі гаплоидты жасуша пайда болады, олар хромосомалары екі хроматидті.

Екінші негізгі кезеңде саны тұрақты бөліну жүреді.

Профазада жасуша орталығы екіге бөлінеді, және полюстерге қарай жылжиды.

Метафазада ядро мембранасы ыдырайды, ахроматин ұршығы пайда болады. Хромосомалар экваторлық өріске орналасады.

Анафазада хромосомалар хроматидтерге бөлінеді. Сөйтіп бір хроматидті хромосомалар пайда болады, олар қарама-қарсы полюстерге жылжиды.

Телофазада екі жасуша екіге бөлінеді, ядро қабығы қалыптасады.
Яғни мейоздың негізгі екі кезеңінде бір диплоидты жасушадан төрт гаплоидты жасуша пайда болады.

Байланысты экстралар

Митоз

Митоз – хромосомалар саны өзгермейтін жасушалар бөлінуі.

Вирустар

Вирустар ақуыздан және ДНҚ немесе РНҚ-дан тұрады. Олар жұқтырған...

Бактериялар (шар, таяқ және спираль пішінді)

Бактериялар пішіндері бойынша да жіктеледі.

Прокариот және эукариот жасушалардың құрылысы

Табиғатта жасушалардың екі негізгі түрі болады: прокариот мен...

АДФ, АТФ

АТФ АТФ жасушалары ең маңызды қуат өндіруші молекула.

What size are bacteria?

This lesson presents the structure and classification of bacteria...

Жануар және өсімдік жасушалары, жасушалық органоидтар

Эукариот жасушаларында көптеген органоидтар болады.

Added to your cart.