Инфузория – туфелька

Инфузория – туфелька

Ағынсыз су қоймаларында кездесетін қарапайымдылар ішінде бір жасушалы эукaриот.

Биология

Этикеткалар

paramecium caudatum, unicellular, unicellular eukaryotes, Ciliatea, cell organelle, contractile vacuole, cilia, digestive vacuole, cilium, cytostome, freshwater, Ciliophora, жануар, биология

Байланысты экстралар

Көріністер

Oрганеллалар

  • жиырылғыш вакуоль - Бөліп шығаратын органоид. Ағзадан су мен басы артық заттардың шығуына жауап береді. Жасушаның цитоплазмасында еріген заттар мөлшерінің қоршаған тұшы су мөлшерінен көптігі себебінен су жасушаға енеді. Сондықтан да қуат жұмсаумен жүзеге асатын су шығаруға қажеттілік туады.
  • жасушалы ауыз - Ол арқылы қорек (органикалық бөлінділер мен бактериялар) қабылданады.
  • жасушалы жұтқыншақ - Мұнда қорек жасушалы жұтқыншақтан келіп түседі, сонан соң эндоцитоз арқылы жасушаға жұтылады.
  • кірпікшелер - Олардың ырғақты қимылы инфузорияның қозғалуын қамтамасыз етеді. Осындай қимылдарымен азық дақылдарын жасушалы жұтқыншаққа айдайды.
  • кіші генеративті ядро - Жыныстық көбею кезінде жасушаның генетикалық қорына жауап береді.
  • үлкен вегетативті ядро - Ағзаның өмір сүруін басқарады.
  • ас қорыту вакуoлі - Ас қорыту жасушалы жұтқыншақ арқылы жүзеге асады. Бұл үдеріс барысында азық дақылдары ұлпа көпіршіктерге оранады. Бұл ас қорыту вакуолі, оның көмегімен ас қорытылады.

Байланысты экстралар

Amoeba proteus

Widespread heterotrophic unicellular organisms with constantly changing shapes

Euglena viridis

Unicellular eukaryotes living in freshwaters, capable of feeding autotrophically and...

Жайбасар

Жайбасарлар қоршаған ортаның сұрапыл жағдайларына төзуге қабілетті: олар тіпті ашық ғарыш...

Прокариот және эукариот жасушалардың құрылысы

Табиғатта жасушалардың екі негізгі түрі болады: прокариот мен эукариот жасушалар.

Бактериялар (шар, таяқ және спираль пішінді)

Бактериялар пішіндері бойынша да жіктеледі.

Медуза

Ең көне ұлпалы теңіз хайуаны - еркін жүзетін күйдіргіштерге жататын медузалар.

Жануар және өсімдік жасушалары, жасушалық органоидтар

Эукариот жасушаларында көптеген органоидтар болады.

Вирустар

Вирустар ақуыздан және ДНҚ немесе РНҚ-дан тұрады. Олар жұқтырған жасушаны вирустар...

Organisation of genetic material

Eukaryotic cells with nuclei measuring only a few micrometres may contain nearly 2 metres...

Added to your cart.