Foszfor-triklorid (PCl₃)

Színtelen, nedves levegőn erősen füstölgő folyadék.

Molekulafeladatok II. (Polaritás)

A molekulák polaritásával kapcsolatos fogalmak elmélyítését, gyakorlását szolgáló feladat.

Molekulafeladatok I. (Kötések)

A kötéstípusok gyakorlását szolgáló feladat.

Alakzatok kirakása (egyszínű)

Egységkockákból kell összeállítanunk a megfelelő térbeli alakzatot (testet).

A testek csoportosítása 4.

Az animáció a térbeli testek csoportosítási lehetőségeit mutatja be konkrét példák...

Jódkristály

Acélszürke színű szilárd anyag, mely melegítésre szublimál. Alkoholos oldata a jódtinktúra.

Dimetil-éter (C₂H₆O)

Metanolból vízelvonással állítják elő; jellegzetes szagú, színtelen gáz.

Boronaház

A gerendákból készített oldalfalú boronaház az Árpád-kor egyik jellemző épülettípusa volt.

Pálos kolostor (Jakab-hegy)

A pécsi püspök 1225-ben építtette a pálos rendi kolostort a Mecsekben élő remeték számára.

Szabolcsi földvár

A honfoglaló magyar törzsek egyikének vezéri szálláshelye volt a hatalmas, háromszög...

Metánhidrát

A metánhidrát (gázhidrát) szilárd anyag, amely alacsony hőmérsékleten képződik a tengerek...

Alakzatok kirakása (színes)

Színes egységkockákból kell összeállítani a megfelelő térbeli alakzatot (testet).

Diklórmetán (CH₂Cl₂)

Festékmaratószerként használják, metán klórozásával állítható elő szubsztitúciós reakcióban.

2-metilpropán (C₄H₁₀)

A bután egyik izomere. Színtelen, éghető gáz.

Triklórmetán (CHCl₃)

Más néven kloroform: laboratóriumi oldószer, korábban műtéti altatáshoz használták.

A testek csoportosítása 1.

Az animáció a térbeli testek csoportosítási lehetőségeit mutatja be konkrét példák...

Gleccser (alapfok)

A gleccser olyan, hóból kialakult jégtömeg, mely folyamatos, lassú csúszómozgást végez.

Kén-trioxid (SO₃)

A kén egyik oxidja, vízzel kénsavvá egyesül.

Kosárba helyezve!