Szláv harcosok

A szláv népek harcosait nagy tisztelet övezte a középkori Európában.

Jáki bencés apátság

A különleges kapuzatú, román stílusú bencés apátsági templom a 13. században épült fel...

Gyulai vár (16. század)

A Fehér-Körös árterületén emelt különleges téglavár legrégebbi részei feltehetően a 14....

Középkori arab vízpumpa (al-Dzsazari, 13. század)

Al-Dzsazari zseniális vízpumpája nagyszerű példa a középkori arab tudósok kreativitására.

Címerterem

A középkori várak egyik legfontosabb helyisége a jellegzetes berendezésű és díszítésű...

Mezőváros

A szabad királyi városból kialakuló mezőváros a középkor végére uralkodó típussá vált a...

Arab kalifa (7. század)

A Mohamed próféta utódainak tekintett kalifák az iszlám vallás legfontosabb egyházi...

Középkori keresztény király

A trónszéken ülő, fejükön koronát viselő, kezükben a felségjelvényeket tartó keresztény...

Forgatható híd, Leonardo da Vinci találmánya

Leonardo tervei között találunk hidakkal kapcsolatos munkákat is. Az alábbi különleges...

Ostromgépek, Leonardo da Vinci találmányai

Leonardo nem csupán ihletett művészként, hanem precíz hadmérnökként is beírta magát a...

Tüzérségi eszközök, Leonardo da Vinci találmányai

Leonardo kreativitása a különböző tüzérségi eszközök terveiben is megmutatkozott.

Repülőgép, Leonardo da Vinci találmánya

A rendkívül összetett tanulmány a madarak repülésének fázisait kívánta utánozni.

Fedett harci szekér, Leonardo da Vinci találmánya

Leonardo a biztonság, a mozgathatóság és a nagy tűzerő problematikájára adott választ...

Nándorfehérvári csata (1456. július 4–22.)

A 15. századi magyar–török összecsapások egyik legendás várostromának emlékét a déli...

Feldebrői katolikus sírtemplom

A 11. században épült plébániatemplom az egyik legkiemelkedőbb korai magyar építészeti emlék.

Boronaház

A gerendákból készített oldalfalú boronaház az Árpád-kor egyik jellemző épülettípusa volt.

Hunyadi Mátyás seregében (gyalogosok)

I. Mátyás kiváló zsoldosseregének egyik fő alkotóelemét a gyalogosok jelentették.

Muhi csata (1241. április 11–12.)

A számos hibás döntés ahhoz vezetett, hogy a magyar király súlyos vereséget szenvedett a...

Középkori nyugat-európai ruhaviseletek (13. század)

A ruhadarabok az adott kor és terület népességének életmódjáról és kultúrájáról is...

Pálos kolostor (Jakab-hegy)

A pécsi püspök 1225-ben építtette a pálos rendi kolostort a Mecsekben élő remeték számára.

Kosárba helyezve!