MS-1461

Olvasónaplók

A. de Saint Exupery: A kis herceg

Regény/novella


MS-1461 - 2. kiadás, 2003 - 48 oldal

Szerzők: Miklya Zsolt, Miklya Luzsányi Mónika

Az olvasónapló három nagy szerkezeti egységben foglalja össze A kis hercegben található lényeges gondolatokat, eseményeket. A fejezetekben tömören fogalmazottak a kérdések, amelyek elősegítik a lényeg megragadásának képességét a gyerekekben. Az olvasási képesség fejlesztését szolgálják az értelmező olvasást megkívánó feladatok. Sok kérdés, feladat vonatkozik az összefüggések, ok-okozati viszonyok felismerésére, a tettek motívumainak kiderítésére, a szereplők tulajdonságainak összehasonlítására. Az olvasóvá nevelést, az olvasói szokások alapozását a füzet végén található bibliográfia szolgálja.
Kosárba helyezve!