Sokszínű anyanyelv / Integrált tankönyvcsalád

Tankönyvcsaládunk köteteiben megvalósul a tantárgyak közötti integráció. Az Ábécés olvasókönyvben adott olvasmányhoz a megfelelő technika, rajz, környezetismeret, ének-zenei anyag, esetenként drámajáték kapcsolódik.

MS-1651V
Mozaik Kiadó
Sokszínű anyanyelv / Integrált tankönyvcsalád

Írásvázoló - Kisbetűk

Munkafüzet

Szerzők:
Földvári Erika
1. kiadás 2019
2.67 EUR
Vásárlás
MS-1652V
Mozaik Kiadó
Sokszínű anyanyelv / Integrált tankönyvcsalád

Írásvázoló - Nagybetűk

Munkafüzet

Szerzők:
Földvári Erika
1. kiadás 2019
2.67 EUR
Vásárlás
MS-1651U
Mozaik Kiadó
Sokszínű anyanyelv / Integrált tankönyvcsalád

Írásvázoló - Kisbetűk

Munkafüzet

Szerzők:
Földvári Erika
4. kiadás 2017
MS-1652U
Mozaik Kiadó
MS-1611U
Mozaik Kiadó
 • A könyv a mindennapi élethelyzetek felidézésével fejleszti a kommunikációs és a beszédkészséget.
 • A helyes hangképzést fotók, az artikuláció kialakítását hangutánzásra késztető rajzok segítik.
 • Egyidejűleg tanítja a kis és nagy nyomtatott betűforma olvasását, a kisbetűk írását.
MS-1614U
Mozaik Kiadó
 • Az olvasókönyv néhány szemelvényéhez, szépirodalmi és ismeret-terjesztő írásaihoz kapcsolódó feladatokat tartalmaz.
 • A szövegtípusok között helyet kaptak közmondások, versek, mesék, szólások is.
MS-1612U
Mozaik Kiadó
MS-1613U
Mozaik Kiadó
MS-1617V
Mozaik Kiadó
Sokszínű anyanyelv / Integrált tankönyvcsalád

Betűvető 1.

Gyakorló az olvasás, írás, szövegértés fejlesztéséhez - Munkafüzet

Szerzők:
Herold Gyuláné
1. kiadás 2018
4.00 EUR
Vásárlás

A munkafüzet a betűtanulás időszakában változatos gyakorlási lehetőségeket kínál, és lépésről lépésre viszi közelebb a gyerekeket a betűk birodalmához. Az írás és az olvasás gyakorlása mellett érdekes feladatokkal, rejtvényekkel is találkozhatnak. A tananyaghoz kapcsolódóan hangfelismerés, betűfelismerés, másolás, szó- és mondatértelmezés követi egymást. Később, mikor egyre több betűt ismernek, már rövid szövegek értelmezését is könnyen meg tudják oldani. Van benne hely és feladat arra is, hogy saját rajzaikkal is díszíthetik a kiadványt.

MS-1661V
Mozaik Kiadó
Sokszínű anyanyelv / Integrált tankönyvcsalád

Írás gyakorló 1.

Munkafüzet

Szerzők:
Szelczi Ivett, Ratkóczy Gáborné, Urbán Mónika
1. kiadás 2018
3.26 EUR
Vásárlás
 • Nagybetűk helyes alakításának, kapcsolásának gyakorlása, a biztos írás kialakítása.
 • Másolás írott és nyomtatott alakról, tollbamondási változatok, emlékezet utáni írás.
 • Szó- és mondatjegyzék a helyesírási készség fejlesztésére, rejtvények, találós kérdések, játékos feladatok is szerepelnek benne.
MS-1662U
Mozaik Kiadó
Sokszínű anyanyelv / Integrált tankönyvcsalád

Szövegértés gyakorló 1.

Munkafüzet

Szerzők:
Szelczi Ivett, Ratkóczy Gáborné, Urbán Mónika
8. kiadás 2018
3.11 EUR
Vásárlás
 • Egyszerű szövegek olvasásához, a szövegértés műveleteinek elsajátításához kínál feladatsorokat.
 • A gyerekek mindennapjaihoz kapcsolódó, változatos szövegek eleinte szótagolva jelennek meg, a szövegméret végig segíti az olvasást.
 • Differenciált munkavégzésre, valamint önálló feladatmegoldásra egyaránt jól használható.
MS-1620U
Mozaik Kiadó
Sokszínű anyanyelv / Integrált tankönyvcsalád

Betűtábla-készlet

Applikációs készlet

Szerzők:
Földvári Erika
1. kiadás 2013
Tanterv: NAT 2012
További könyvek betöltése
Kosárba helyezve!