Integrált - Nyelvtan, Fogalmazás

A nyelvtan könyvekben a nyelvi ismeretek mellett hangsúlyos a helyesírási készség fejlesztése. Minden lecke végén találunk ennek megfelelő gyakorlatot. A feladatok összeállításakor fontos szempont volt a játékos tanulás és az örömet jelentő munka érzetének megteremtése. A munkatankönyvek figyelembe veszik a tanulók személyiségének sokszínűségét, inspirálják a diákok megnyilvánulásait. Kreativitásra, önálló gondolatok kinyilatkoztatására ösztönöznek.

MS-1622
Mozaik Kiadó
Integrált - Nyelvtan, Fogalmazás

Nyelvtan 2. - I. félév

Munkatankönyv

Szerzők:
Földvári Erika
14. kiadás 2018
 • A hangkapcsolatok helyes ejtésének, a betűkapcsolatok helyes leírásának gyakorlása teszi ki a tananyag jelentős hányadát.
 • A szavak jelentésének vizsgálata a tudatos nyelvhasználatot alapozza meg.
 • Az indukciós szövegek igényesek, pontosan megfelelnek a meghatározott nyelvi céloknak.
MS-1623
Mozaik Kiadó
Integrált - Nyelvtan, Fogalmazás

Nyelvtan 2. - II. félév

Munkatankönyv

Szerzők:
Földvári Erika
14. kiadás 2018
3.11 EUR
Vásárlás
 • Az érdekes, gyakran játékos és rövid feladatok, a gyengébb tanulók számára sem fárasztóak.
 • A tananyag két kötetre bontása a könnyebb használhatóságot és a tanulók tehermentesítését segíti.
MS-1627
Mozaik Kiadó
Integrált - Nyelvtan, Fogalmazás

Nyelvtan gyakorló 2.

Munkafüzet

Szerzők:
Földvári Erika
8. kiadás 2018
3.63 EUR
Vásárlás
MS-1632
Mozaik Kiadó
Integrált - Nyelvtan, Fogalmazás

Nyelvtan 3. - I. félév

Munkatankönyv

Szerzők:
Földvári Erika
13. kiadás 2018
3.11 EUR
Vásárlás
 • Mondatfajták fogalma, felismerése, szófaji ismeretek tanítása, igényes nyelvhasználatra nevelés jellemzi.
 • Anyanyelvünk jelentésbeli árnyalatait kiválóan érzékelteti a számos szólás és közmondás.
MS-1633
Mozaik Kiadó
Integrált - Nyelvtan, Fogalmazás

Nyelvtan 3. - II. félév

Munkatankönyv

Szerzők:
Földvári Erika
13. kiadás 2018
 • Gyakorlati célokat szolgáló nyelvtani anyaga a beszédfejlesztés és a helyesírás-tanítás alapja.
 • Az olvasókönyv szövegeire történő utalás, és az azokban lévő nyelvtani ismeretek felfedeztetése az anyanyelvi integrációt teszi lehetővé.
 • Megjelennek a páros és csoportos munkaformák.
MS-1638
Mozaik Kiadó
Integrált - Nyelvtan, Fogalmazás

Nyelvtan gyakorló 3.

Munkafüzet

Szerzők:
Földvári Erika
9. kiadás 2018
3.63 EUR
Vásárlás
 • Bőséges feladatanyagot kínál a mondatfajták, a szófajok gyakorlásához.
MS-1637
Mozaik Kiadó
Integrált - Nyelvtan, Fogalmazás

Fogalmazás 3.

Munkatankönyv

Szerzők:
Földvári Erika
13. kiadás 2018
 • Kommunikáció központú fogalmazástanítás, a gyerekek kreativitásának is nagy teret ad.
 • A magyar nyelv sokszínűségét bemutató feladatsorok segítik a pontos, tudatos fogalmazáskészítés tanítását. A munkatankönyv szövegei rendszerint igényes irodalmi alkotások.
MS-1642
Mozaik Kiadó
Integrált - Nyelvtan, Fogalmazás

Nyelvtan 4. - I. félév

Munkatankönyv

Szerzők:
Földvári Erika
12. kiadás 2018
3.11 EUR
Vásárlás
 • Részletesen és teljes körűen tárgyalja a szófajokat.
 • Az indukciós szövegek között a korosztálynak megfelelő művelődéstörténeti szemelvények szerepelnek.
 • Növekszik a párosan és a csapatban végezhető feladatok aránya.
MS-1643
Mozaik Kiadó
Integrált - Nyelvtan, Fogalmazás

Nyelvtan 4. - II. félév

Munkatankönyv

Szerzők:
Földvári Erika
12. kiadás 2018
3.11 EUR
Vásárlás
 • Anyanyelvünk talán leglényegesebb elemeit tartalmazza: az igemódokat, a szóalkotást, valamint kiegészítő anyagként a mondat szerkezetét.
MS-1650
Mozaik Kiadó
Integrált - Nyelvtan, Fogalmazás

Nyelvtan gyakorló 4.

Munkafüzet

Szerzők:
Földvári Erika
8. kiadás 2018
3.63 EUR
Vásárlás
 • Tele van ötlettel, szórakoztató feladatokkal ez a színes gyakorlófüzet.
 • Aki megoldja, sikerrel fogja venni a felső tagozat akadályait.
MS-1647
Mozaik Kiadó
Integrált - Nyelvtan, Fogalmazás

Fogalmazás 4.

Munkatankönyv

Szerzők:
Földvári Erika
12. kiadás 2018
3.70 EUR
Vásárlás
 • A magyar nyelv sokszínűségét, árnyalatait bemutató feladatsorok segítik a pontos, tudatos megfogalmazás tanítását.
 • A munkatankönyv szövegei rendszerint igényes irodalmi alkotások.
MS-1628U
Mozaik Kiadó
Integrált - Nyelvtan, Fogalmazás

Nyelvtan 2. munkafüzet - I. félév

Munkafüzet

Szerzők:
Földvári Erika
1. kiadás 2014
Tanterv: NAT 2012
További könyvek betöltése
Kosárba helyezve!