ABC-ház tankönyvcsalád

A helyesejtésre alapozott elemző-összetevő metódust követő tankönyv a hangtanulástól fokozatosan jut el az értő olvasásig a betű, a szótag, a szó, a mondat és a szöveg tanulásán keresztül. Nagy hangsúlyt fektet a szótagolásra, mely a helyesírás alapja; A betűtanítás megfontolt, nyugodt időbeosztása elősegíti a tananyag alapos elsajátítását, a tudás elmélyítését. A betűk tanítási sorrendje figyelembe veszi a diszlexiára hajlamos gyerekek problémáit, segít kiküszöbölni a súlyosabb esetek kialakulását. Az írástanulás lényeges és egyedi eleme a nyomtatott nagybetűk írása. Ez közel áll a hétköznapi élethez, így a gyermekek igen hamar, pár héten belül sikerélményhez jutnak. Az írásmozgás-koordinációs problémákkal is könnyebben megküzdenek, és sokkal nagyobb kedvvel fognak az íráskészség magasabb szintjét igénylő írott betűk tanulásához.

MS-1200
Imosoft Kft.
ABC-ház tankönyvcsalád

Kerek egy esztendő

Olvasókönyv 2. osztály - Tankönyv

Szerzők:
Hernádiné Hámorszky Zsuzsanna
8. kiadás
Tanterv: NAT 2007
MS-1101U
Imosoft Kft.
MS-1200U
Imosoft Kft.
ABC-ház tankönyvcsalád

Kerek egy esztendő

Olvasmánygyűjtemény 2. osztály - Szöveggyűjtemény

Szerzők:
Hernádiné Hámorszky Zsuzsanna
12. kiadás 2017

Kedves Gyerekek!
„Tél, tavasz, nyár, ősz, újra tél – iramlik az ördögszekér” – írja Csanádi Imre. Repül bizony az idő, egymást követik az évszakok, évenként azonos sorrendben. Használjátok ki jól a repülő időt!
A könyvben olvashattok arról, hogy milyen a természet, hogyan élnek a különböző évszakokban az emberek és az állatok. Gyarapítsátok tudásotokat megfigyeléssel, tapasztalatok gyűjtésével is!
A gyerekekkel is megeshet, hogy szomorúak, hogy bántja őket valami. Vannak titkos vágyaik, titkaik, amelyekről nem beszélnek. A történetekből megtudhatjátok, hogyan élnek át mások hasonló helyzeteket. Kiderül majd, hogy mindenre van megoldás.
Olvasás közben figyeljetek arra is, hogyan lehet a bajokon túljutni, kinek a példáját érdemes követni! A könyvhöz szorosan kapcsolódik a Beszéd, olvasás című munkafüzet. Ez is segíteni fog a szövegek megértésében. Például megtalálhatjátok benne a számotokra ismeretlen szavak magyarázatát. A rokon értelmű, valamint az ellentétes jelentésű szavak gyűjteményéből bővíthetitek a szókincseteket. Először mindig a szöveget olvassátok el, csak azután lássatok hozzá a munkafüzet feladatainak megoldásához! A kérdésekre ugyanis csak az olvasmány megismerése után tudtok helyesen válaszolni.

MS-1502U
Imosoft Kft.
ABC-ház tankönyvcsalád

Beszéd, olvasás 1. mf.

Munkafüzet

Szerzők:
Hernádiné Hámorszky Zsuzsanna
17. kiadás 2017
2.93 EUR
Vásárlás
MS-1503U
Imosoft Kft.
ABC-ház tankönyvcsalád

Írásmunkafüzet 1. - Álló írás

Munkafüzet

Szerzők:
Hernádiné Hámorszky Zsuzsanna
19. kiadás 2017
2.56 EUR
Vásárlás

A kétkötetes írásgyakorló füzet hatékony segítséget nyújt a betűtanítás időszakában. A cserefüzeteket felváltva lehet használni, így lehetőséget teremtenek arra, hogy a tanító folyamatosan ellenőrizhesse a tanulók munkáját, miközben az órai munka is zavartalanul folyhat. A füzetek felépítése is egyedi: az egyik oldalon az előírt betűk és szavak másolása, betűpótlás, tollbamondás kap helyet, a másik oldalon pedig változatos képességfejlesztő feladatok segítik a tanultak elmélyítését.

MS-15051
Imosoft Kft.
MS-15052
Imosoft Kft.
ABC-ház tankönyvcsalád

Beszéd, olvasás 2. mf. - II. félév

Munkafüzet

Szerzők:
Hernádiné Hámorszky Zsuzsanna
14. kiadás
Tanterv: NAT 2007
MS-1506
Imosoft Kft.
ABC-ház tankönyvcsalád

Írásmunkafüzet 2. - Álló írás

Munkafüzet

Szerzők:
Hernádiné Hámorszky Zsuzsanna
15. kiadás
Tanterv: NAT 2007
További könyvek betöltése
Kosárba helyezve!