MS-1460
Imosoft Kft.
Olvasónaplók

A. A. Milne: Micimackó

Regény/novella

Szerzők:
Miklya Zsolt, Miklya Luzsányi Mónika
4. kiadás
Tanterv: NAT 2007
A könyv megközelítése gyermekközeli. Az íróról csak a leglényegesebb adatokat ismerteti, külön kiemelve a regény megírásának életrajzi okát. Ezután már csak a művel foglalkozik a szerző a tíz fejezetet egyenként dolgozva fel, majd végül egy hosszabb összefoglalásban rendszerezve a tudnivalókat. A kérdések egyaránt célozzák az értelmező és a kreatív olvasás fejlesztését. A Micimackó, mint szöveg sok lehetőséget kínál a nyelvhasználat fejlesztésére, és ezeket a lehetőségeket a szerző ki is használja.
MS-1461
Imosoft Kft.
Olvasónaplók

A. de Saint Exupery: A kis herceg

Regény/novella

Szerzők:
Miklya Zsolt, Miklya Luzsányi Mónika
2. kiadás 2003
Az olvasónapló három nagy szerkezeti egységben foglalja össze A kis hercegben található lényeges gondolatokat, eseményeket. A fejezetekben tömören fogalmazottak a kérdések, amelyek elősegítik a lényeg megragadásának képességét a gyerekekben. Az olvasási képesség fejlesztését szolgálják az értelmező olvasást megkívánó feladatok. Sok kérdés, feladat vonatkozik az összefüggések, ok-okozati viszonyok felismerésére, a tettek motívumainak kiderítésére, a szereplők tulajdonságainak összehasonlítására. Az olvasóvá nevelést, az olvasói szokások alapozását a füzet végén található bibliográfia szolgálja.
MS-1463
Imosoft Kft.
Olvasónaplók

Fekete István: Vuk

Regény/novella

Szerzők:
Miklya Zsolt, Miklya Luzsányi Mónika
7. kiadás
Tanterv: NAT 2007
A regényt négy részre tagolta az olvasónapló szerzője, és mindegyik résznek címet is adott, amellyel segíti a lényeglátás fejlődését. Az értelmező és a kreatív olvasás képességének fejlesztése hangsúlyosan érvényesül, de emellett emellett az írásbeli szövegalkotás tanult műfajainak (elbeszélés, leírás, jellemzés, tudósítás, kiáltvány) gyakorlását és alkalmazását kívánó feladatok is találhatók a kiadványban. Mindegyik feladatsorban tudatosítja a szerző az írói eszközöket és azok funkcióját (hasonlat, megszemélyesítés). Szervesen épülnek be a feladatokba a nyelvtani ismeretek alkalmazása: a feladatok mindig a témákhoz kapcsolódnak. A füzet végén összefoglalás és szójegyzék található.
MS-1464
Imosoft Kft.
Olvasónaplók

Móra Ferenc: Kincskereső kisködmön

Regény/novella

Szerzők:
Miklya Zsolt, Miklya Luzsányi Mónika
7. kiadás
Tanterv: NAT 2007
Az olvasónapló elején először Móra Ferenc családi körülményeit ismerhetik meg a gyerekek. Utána fejezetről-fejezetre halad végig a szerző a regényen, mindegyik fejezethez képességfejlesztő feladatokat rendelve. Minden feladatsor elején található például olyan feladat, ami a füzet végén található szójegyzék használatát igényli, ezzel is elősegítve a szókincs fejlődését, ezen kívül rávezeti a gyerekeket a lexikonszerű kiadványokban való eligazodásra. A szerző a legnagyobb hangsúllyal az értelmező olvasás lépességének fejlesztését célzó feladatokat ad.
MS-1465
Imosoft Kft.
Olvasónaplók

Szabó Magda: Tündér Lala

Regény/novella

Szerzők:
Wéber Anikó
1. kiadás
Tanterv: NAT 2007
Kosárba helyezve!