A Párizs környéki békeszerződések

A Párizs környéki békeszerződések

Az első világháborút lezáró versailles-i békekonferencia történéseinek bemutatása.

03:34

Történelem

Címkék

I.világháború, Párizs környéki békeszerződések, Párizs környéki békék, első világháború, békekonferencia, Compiègne, békeszerződés, Trianon, Saint-Germain, Párizs, Neuilly, Sèvres, antant, központi hatalmak, Clemenceau, Lloyd George, Orlando, Woodrow Wilson, Ferdinand Foch, béke, fegyverszüneti egyezmény, revízió, fegyverszünet, hadsereg, tárgyalások, harc, háború, Németország, Ausztria, Franciaország, Magyarország, Lengyelország, Csehszlovákia, Románia, Bulgária, Törökország, Oroszország, Osztrák–Magyar Monarchia, Szerb-Horvát-Szlovén Királyság, Nagy-Britannia, Amerikai Egyesült Államok, USA, kommunizmus, Észtország, Lettország, Litvánia, Oszmán Birodalom, Dánia, Finnország, Belgium, korridor, szovjet, gyarmat, történelem, fegyverletétel, politika, modernkor, ország, állam, dualista állam

Kapcsolódó extrák

Narráció

A Párizs környéki békeszerződések
Az első világháború négyévnyi öldöklése 1918 november 11-én véget ért.
Ekkor írta alá Franciaország a fegyverszüneti egyezményt Németországgal a Compiégne-i erdőben.
Ekkor a a nyugati fronton szemben álló hadseregek beszüntették a harcot és visszavonultak állásaikból.
A szövetségesek és a központi hatalmak azonban formálisan még hónapokig hadban álltak,
mivel az első béketárgyalások csak 1919 januárjában kezdődtek meg.
A franciaországi Versailles-ban rendezett
békekonferencián a háború győztesei vehettek csak részt, kivéve a Szovjet-Oroszországot.
A vesztes országok képviselőit meg sem hívták,
de a tárgyalásokon a győztes országok sem voltak egyenrangúak.
A fontos döntéseket Franciaország, Nagy-Britannia és az Egyesült Államok vezetői hozták meg.
A vesztesek közül elsőként Németországgal kötöttek békét 1919 júniusában.
Ennek értelmében az ország elvesztette
területének és lakosságának tizedét, valamint az összes gyarmatát is.
Megtiltották Németország és Ausztria egyesülését is,
továbbá a németeknek jóvátételt is kellett fizetnie.
A hadseregük létszámát 100 ezer főre korlátozták.
A többi vesztes országgal egyenként, a francia főváros közelében fekvő településeken kötötték meg a békét.
A háború és a békeszerződések következtében az
Osztrák-Magyar-Monarchia felbomlott.
A korábban dualista állam területileg és a lakosság szempontjából is nagy veszteségeket szenvedett.
Ausztria 1919-ben jött létre a Monarchiából,
a korábbi autonóm Magyarország területéből mindössze csak az egyharmada maradt.
Új államok is létrejöttek a Monarchia területén:
a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság (később Jugoszlávia),
Lengyelország
és Csehszlovákia.
Hatalmas területekkel gyarapodott Románia.
A vesztes országok közül Bulgária 1919-ben, Törökország 1920-ban írta alá a békeszerződést.
A békekonferencia után
a franciák igyekeztek kiterjeszteni a befolyásukat a Németország és Oroszország közti területekre.
Céljuk a szovjet kommunizmus továbbterjedésének megakadályozása, illetve Németország gyengítése.
A szerződések nem tértek ki a volt cári Oroszország határaira.
Így váltak ki a Balti államok
(Észtország, Lettország illetve Litvánia),
továbbá Finnország és Lengyelország is a korábbi orosz területekből.

Belső feliratok (labels)

Fegyverszünet Németországgal 1918. november 11., A Versailles-i békekonferencia 1919. június 28., A Versailles-i békediktátum Németországra vonatkozó pontjai, - Területének és lakosságának tizedét elvesztette, gyarmatait elvették, - Megtiltották Németország és Ausztria egyesülését, - A németeknek jóvátételt kellett fizetni, - Hadseregét 100 ezer főre korlátozták, Belgium, Párizs, Franciaország, Luxemburg, Németország, Svájc, Olaszország, St. Germain, Neuilly, Versailles, Sévres, Korzika, Szardínia, Osztrák-Magyar Monarchia, Szerbia, Albánia, Görögország, Románia, Bulgária, Görögország, Törökország, Montenegró, Ausztria, Magyarország, Szerb- Horvát- Szlovén Királyság, Lengyelország, Csehszlovákia, lengyel korridor, Dánia, Svédország, Norvégia, Oroszország, Észtország, Lettország, Litvánia, Finnország

Kapcsolódó extrák

Az első világháború befejezése

Kik győztek és kik voltak az első világháború vesztesei? Miként változtatta meg a háború Európa életét?

A békekötések után

Közvetlenül az első világháborút lezáró békekötések után zajló események összefoglalása.

A harmadik birodalom

A náci párt hatalomra kerülésének és annak megszilárdításának körülményei Németországban.

A hidegháború kibontakozása

A második világháború után felosztották Németországot, majd leereszkedett a vasfüggöny.

A kétpólusú világ kialakulása

Az ENSZ megalakulása és a második világháború utáni események.

A nagy gazdasági világválság

Mi okozta 1929-ben a gazdasági világválság kitörését, és hogyan rendeződött a helyzet?

A sztálini Szovjetunió

A Sztálin által kiépített kommunista diktatúra létrejöttének körülményei, és annak következményei.

Az első világháború kibontakozása

Az elhúzódó háború egyre nagyobb terhet rótt a hadviselőkre és a civilekre egyaránt.

Az első világháború kitörése

Miért tört ki az első világháború? Kik álltak egymással szemben a hadszíntéren?

Az űrhajózás története I. - A végtelenbe és tovább

Az alábbi videó az űrhajózás kezdetét, valamint az űrverseny kezdeti szakaszát mutatja be.

Az űrhajózás története II. - Harc a Holdért

A hidegháborús harc tovább folytatódik a két szuperhatalom között: a kérdés csupán az, hogy ki éri el először a Hold felszínét?

Az űrhajózás története III. - A Csillagháborús-terv

Az 1980-es évek elejére mind a Szovjetunió, mind az Egyesült Államok hatalmas mennyiségű atomfegyvert halmozott fel.

Berlini fal (1961-1989)

A megosztottság és az elnyomás szimbóluma, a Fal nem csupán egy várost, hanem számos családot is szétszakított.

Elsők az újkori olimpiai játékok történetében

Érdekes események, melyek először fordultak elő az újkori olimpiákon.

Északi szomszédunk, Szlovákia

Szlovákia, az Észak-Kárpátok területén számos történelmi nevezetesség és kirándulóhely országa.

Európa az első világháború után

Az első világháború társadalmi, gazdasági és politikai következményei az egyes országokban.

Hitler Sasfészke

A táj festői. Hegyek és tavak, ameddig csak a szem ellát. A helyszín: Bajorország délkeleti csücske. Ebben a csodálatos környezetben található Adolf Hitler...

Recsk

A magyar gulágként is emlegetett táborba körülbelül 1500 embert deportáltak a Rákosi-diktatúra időszakában.

Szocialista realizmus

A Rákosi-korszak alatt élte virágkorát hazánkban az ún. szocreál művészet. Hogyan követte a művészet az ideológiai elveket?

Úton az újabb háború felé

Milyen események előzték meg a második világháború kitörését, és hogyan terjeszkedtek a nácik Európában?

Kosárba helyezve!