Vinil-klorid (klóretén) (C₂H₃Cl)

Vinil-klorid (klóretén) (C₂H₃Cl)

A PVC monomerje.

Kémia

Címkék

vinil-klorid, klóretén, alkil-halogenid, halogéntartalmú szerves vegyület, telítetlen, vinilcsoport, monomer, polimer, polimerizáció, PVC, polivinilklorid, összeadás, mérgező, szerves kémia, kémia

Kapcsolódó extrák

Jelenetek

Golyó és pálcika

Vinil-klorid (C₂H₃Cl)

vinil-klorid

Adatok

Moláris tömeg: 62,5 g/mol

Olvadáspont: –153,7 °C

Forráspont: –13,4 °C

Sűrűség: 0,0029 g/cm³

Relatív gőzsűrűség (levegő = 1): 2,2

Tulajdonságok

A vinil-klorid a PVC monomerje; színtelen, szagtalan, a levegőnél nagyobb sűrűségű, mérgező gáz. Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes. Vízben kevésbé, alkoholban és éterben jól oldódik. Jellemző reakciója az addíció és a polimerizáció.
Égetés hatására bomlik, és mérgező, maró hatású anyagok keletkeznek.

Előfordulás, előállítás

Etilén klóraddíciójával vagy acetilén HgCl₂ jelenlétében történő HCl addíciójával keletkező 1,2 diklór-etán pirolízisével állítják elő.

Felhasználás

Polimerizációjával polivinilkloridot (PVC-t) állítanak elő.

Térkitöltés

Narráció

Kapcsolódó extrák

Diklórmetán (CH₂Cl₂)

Festékmaratószerként használják, metán klórozásával állítható elő szubsztitúciós reakcióban.

Etén (etilén) (C₂H₄)

Az alk-1-ének homológsorának első tagja.

Klórmetán (metil-klorid) (CH₃Cl)

Metán fény vagy hő hatására történő klórozása során keletkezik.

Szén-tetraklorid (CCl₄)

Színtelen, édeskés szagú, mérgező folyadék. Jól oldja a zsírokat és olajokat.

Triklórmetán (CHCl₃)

Más néven kloroform: laboratóriumi oldószer, korábban műtéti altatáshoz használták.

Etán (C₂H₆)

A normális láncú alkánok homológsorának második tagja.

Etén polimerizációja

Az etén (etilén) polimerizációjával állítják elő a polietilén nevű műanyagot.

1,1,2,2-tetrafluoretén (C₂F₄)

Színtelen, szagtalan gáz, a teflon monomerje.

Klór (Cl₂)

A halogének egyik képviselője. Zöldessárga színű, fojtó szagú, mérgező gáz.

Kosárba helyezve!