Talajtípusok (talajszelvények)

Talajtípusok (talajszelvények)

A zonális, kőzethatású és vízhatású talajok szerkezetét mutatja be az animáció.

Földrajz

Címkék

talajtípusok, talajszelvény, talaj, kőzethatású talajok, vízhatású talajok, zonális talajok, réti talaj, láptalaj, szikes talaj, homoktalaj, váztalaj, öntéstalaj, mezőségi talaj, erdei talaj, rozsdabarna talaj, savanyú talaj, rendzina, termékenység, talajszemcse, humusz, talajképződés, kőzet, pedoszféra, földkéreg, tápanyag, talajlakó, aprózódás, növényborítottság, mállás, életközösség, természet, földrajz

Kapcsolódó extrák

Kérdések

 • Mi a talaj kémiai tulajdonsága?
 • A felhalmozási szinten milyen anyagok halmozódnak fel?
 • Mi az, ami kőzettörmelékből, ásványi anyagokból, szerves anyagokból, vízből és levegőből áll?
 • Melyik talajszelvény sötét színű a humusztartalma miatt?
 • Melyik szó írja le a talaj szerkezetét?
 • Melyik szerves anyag a talajban?
 • Igaz-e az állítás? A jó talaj szerkezete tömör.
 • Igaz-e az állítás? A jó talaj tartalmaz meszet.
 • Igaz-e az állítás? A talaj a földkéreg legfelső rétege.
 • Mi NEM a talaj összetevője?
 • Melyik betűvel NEM jelölik a talajszinteket?
 • Melyikből NEM keletkezik humusz?
 • Mi NEM befolyásolja a talajok kialakulását?

Jelenetek

Általános talajszelvény

 • 10 cm
 • O – Avarszint - A felhalmozódó szerves anyagok szintje.
 • A – Kilúgozási szint - Ezen a szinten a legnagyobb a humusztartalom, amely már keveredik az ásványi alkotókkal. A csapadék a könnyen oldható ásványi anyagokat erről a szintről a mélybe szállítja, azaz kilúgozza a talajt, ezáltal csökkentve annak termékenységét.
 • B – Felhalmozódási szint - Ezen a szinten a humusztartalom folyamatosan csökken. A csapadékos vidékeken a fentebbi szintekből bemosódott anyagok (szerves anyagok, agyag, vas, alumínium) itt halmozódnak fel.
 • C – Alapkőzet mállásszintje - Mállott kőzetanyag.
 • R – Szilárd alapkőzet - Kemény, nem mállott kőzet.

A talaj a földkéreg legfelső, laza, termékeny rétege. Vizet és tápanyagokat biztosít a növények számára.
Kialakulásában szerepet játszanak a talajképző kőzetek, a klimatikus viszonyok, a domborzat és az élővilág is. Talaj ugyanis csak ott képződik, ahol a szilárd földkéreg a légkörrel és vízzel érintkezik. Ezek az élő szervezetekkel együtt fejtik ki talajképző hatásukat.

A talaj talajszemcsékből és a köztük lévő hézagokat kitöltő talajnedvességből és talajlevegőből áll. A talaj fizikai tulajdonságai közé tartozik a szerkezete, a vízbefogadó és vízmegtartó képessége, a hőgazdálkodása és a kötöttsége, azaz a műveléssel szembeni ellenállása.

Kémiai tulajdonsága pedig a kémhatása (savanyú, semleges vagy lúgos).
A kedvező adottságú talajok jellemzői a morzsás szerkezet, a megfelelő mésztartalom, a magasabb humusztartalom, a jó hő- és vízgazdálkodás, valamint biztosítják a levegőt a talajlakó élőlények számára.

A talaj szerkezetének vizsgálatára talajszelvényt alakítanak ki. Ez egy adott ponton a felszín és a talajképző kőzet közötti függőleges metszet, amelyen tanulmányozhatók a talaj különböző szintjei. A talajszintek a felszín és a talajképző kőzet közötti közel vízszintes rétegek, amelyek különböző talajképző folyamatok hatására alakultak ki.

Fogalomdefiníciók:

Alapkőzet: Az a kőzet, amely málladékából a talaj keletkezik.

Humusz: Nagy molekulákból álló szerves vegyületek sötét színű keveréke, amely fontos szerepet játszik a növények tápanyagellátásában.
Képződése: a talajba került elhalt élő szervezeteket a talajbaktériumok és gombák lebontják, majd bizonyos kémiai folyamatokkal a növények számára is felvehető szerves vegyületekké, azaz humusszá alakítják. A növények a nitrogén- és foszforszükségletük jelentős részét a humuszból veszik fel. A humuszban gazdag talajok sötét színűek.

Kilúgozás: A viszonylag könnyen oldódó talajsók mélybe szállítása. Ott játszik szerepet a talajképződésben, ahol az éves csapadék nagyobb a párolgás mértékénél. (A humusz vízben rosszul oldódó vegyületekből áll, ezért az nem szállítódik a mélybe.)

Felhalmozódás: Az oldott anyagok felhalmozódása a talaj valamelyik szintjében.

Talajcsoportok

 • 10 cm
 • O – Avarszint - A felhalmozódó szerves anyagok szintje.
 • A – Kilúgozási szint - Ezen a szinten a legnagyobb a humusztartalom, amely már keveredik az ásványi alkotókkal. A csapadék a könnyen oldható ásványi anyagokat erről a szintről a mélybe szállítja, azaz kilúgozza a talajt, ezáltal csökkentve annak termékenységét.
 • B – Felhalmozódási szint - Ezen a szinten a humusztartalom folyamatosan csökken. A csapadékos vidékeken a fentebbi szintekből bemosódott anyagok (szerves anyagok, agyag, vas, alumínium) itt halmozódnak fel.
 • C – Alapkőzet mállásszintje - Mállott kőzetanyag.
 • R – Szilárd alapkőzet - Kemény, nem mállott kőzet.
 • Szervesanyag- maradványok felhalmozódási szint
 • Hideg övezet és hideg mérsékelt öv talajai
 • Mérsékelt övezet talajai
 • Meleg mérsékelt öv és forró övezet talajai
 • Talajvíz által befolyásolt talajok
 • Krioszol (Cryosol)
 • Podzol
 • Csernozjom (Chernozem)
 • Feozjom (Phaeozem)
 • Gesztenyebarna mezőségi talaj (Kastanozem)
 • Ramman-féle barnaföld (Cambisol)
 • Agyagos barna erdőtalaj (Luvisol)
 • Podzolos barna erdőtalaj (Albeluvisol)
 • Acrisol
 • Alisol
 • Lixisol
 • Ferralsol
 • Kalciszol (Calcisol)
 • Láptalaj (Histosol)
 • Réti talaj (Gleysol)
 • Vertisol
 • Szoloncsák (Solonchak)
 • Szolonyec (Solonetz)

A Föld talajtakarójának megismerésére a FAO, az Egyesült Nemzetek Szervezetének Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete létrehozott egy talajtérképet.
Ez a talajosztályozási rendszer az egyes nemzetek feletti, globális összehasonlíthatóságot tűzte ki célul és a talajokat a kialakulásukban szerepet játszó tényezők és a talaj tulajdonságai alapján rendszerezi. A jelenleg elfogadott FAO talajosztályozási rendszer 28talajcsoportot foglal magába.

Hideg övezet és hideg mérsékelt öv talajai

 • 10 cm
 • O – Avarszint - A felhalmozódó szerves anyagok szintje.
 • A – Kilúgozási szint - Ezen a szinten a legnagyobb a humusztartalom, amely már keveredik az ásványi alkotókkal. A csapadék a könnyen oldható ásványi anyagokat erről a szintről a mélybe szállítja, azaz kilúgozza a talajt, ezáltal csökkentve annak termékenységét.
 • B – Felhalmozódási szint - Ezen a szinten a humusztartalom folyamatosan csökken. A csapadékos vidékeken a fentebbi szintekből bemosódott anyagok (szerves anyagok, agyag, vas, alumínium) itt halmozódnak fel.
 • C – Alapkőzet mállásszintje - Mállott kőzetanyag.
 • R – Szilárd alapkőzet - Kemény, nem mállott kőzet.
 • Krioszol (Cryosol)
 • Podzol

Mérsékelt övezet talajai

 • 10 cm
 • O – Avarszint - A felhalmozódó szerves anyagok szintje.
 • A – Kilúgozási szint - Ezen a szinten a legnagyobb a humusztartalom, amely már keveredik az ásványi alkotókkal. A csapadék a könnyen oldható ásványi anyagokat erről a szintről a mélybe szállítja, azaz kilúgozza a talajt, ezáltal csökkentve annak termékenységét.
 • B – Felhalmozódási szint - Ezen a szinten a humusztartalom folyamatosan csökken. A csapadékos vidékeken a fentebbi szintekből bemosódott anyagok (szerves anyagok, agyag, vas, alumínium) itt halmozódnak fel.
 • C – Alapkőzet mállásszintje - Mállott kőzetanyag.
 • R – Szilárd alapkőzet - Kemény, nem mállott kőzet.
 • Csernozjom (Chernozem)
 • Feozjom (Phaeozem)
 • Gesztenyebarna mezőségi talaj (Kastanozem)
 • Ramman-féle barnaföld (Cambisol)
 • Agyagos barna erdőtalaj (Luvisol)
 • Podzolos barna erdőtalaj (Albeluvisol)

Meleg mérsékelt öv és forró övezet talajai

 • 10 cm
 • A – Kilúgozási szint - Ezen a szinten a legnagyobb a humusztartalom, amely már keveredik az ásványi alkotókkal. A csapadék a könnyen oldható ásványi anyagokat erről a szintről a mélybe szállítja, azaz kilúgozza a talajt, ezáltal csökkentve annak termékenységét.
 • B – Felhalmozódási szint - Ezen a szinten a humusztartalom folyamatosan csökken. A csapadékos vidékeken a fentebbi szintekből bemosódott anyagok (szerves anyagok, agyag, vas, alumínium) itt halmozódnak fel.
 • C – Alapkőzet mállásszintje - Mállott kőzetanyag.
 • R – Szilárd alapkőzet - Kemény, nem mállott kőzet.
 • Acrisol
 • Alisol
 • Lixisol
 • Ferralsol
 • Kalciszol (Calcisol)

Talajvíz által befolyásolt talajok

 • 10 cm
 • A – Kilúgozási szint - Ezen a szinten a legnagyobb a humusztartalom, amely már keveredik az ásványi alkotókkal. A csapadék a könnyen oldható ásványi anyagokat erről a szintről a mélybe szállítja, azaz kilúgozza a talajt, ezáltal csökkentve annak termékenységét.
 • B – Felhalmozódási szint - Ezen a szinten a humusztartalom folyamatosan csökken. A csapadékos vidékeken a fentebbi szintekből bemosódott anyagok (szerves anyagok, agyag, vas, alumínium) itt halmozódnak fel.
 • C – Alapkőzet mállásszintje - Mállott kőzetanyag.
 • Szervesanyag- maradványok felhalmozódási szint
 • Láptalaj (Histosol)
 • Réti talaj (Gleysol)
 • Vertisol
 • Szoloncsák (Solonchak)
 • Szolonyec (Solonetz)

A Föld talajai

Kapcsolódó extrák

Magyarországi talajtípusok (térkép)

A magyarországi talajtípusok elhelyezkedését mutatja be az animáció.

Talajszennyezés

Az animáció a talajszennyezés főbb forrásait mutatja be.

Erdeifenyő

Az egyik legelterjedtebb fenyőfaj a világon, Eurázsiában őshonos.

Földszerkezet (középfok)

A Föld több, gömbhéjszerűen elrendeződő rétegből épül fel.

Környezetszennyezés

Az emberi társadalom környezetre gyakorolt kedvezőtlen hatásait nevezzük környezetszennyezésnek.

A nitrogén körforgása

A légköri nitrogént baktériumok kötik meg, majd az élőlények különböző vegyületek formájában hasznosítják.

Erdőirtás

Az erdők kiirtása számos negatív hatással van a környezetre.

Erdők szintjei

A különböző erdőtípusok szintezettsége eltérő lehet.

Hogyan működik a kombájn?

A kombájnok segítségével a gabonafélék betakarítása zajlik.

Földművelési technikák

A földművelési technikák a középkorban és az újkorban (is) az emberi civilizációval együtt fejlődtek.

Magyarország domborzati térképe

Az animáció Magyarország és a Kárpát-medence nagytájait, tájait és vízrajzát mutatja be.

Vadgesztenye

A jelenet segítségével megismerhetjük a gesztenyefa évszakonkénti változásait.

Kosárba helyezve!