Rétegvulkán kialakulása és működése

Rétegvulkán kialakulása és működése

Kőzettörmelékből és vulkáni hamuból, illetve lávából képződő rétegek építik fel.

Földrajz

Címkék

rétegvulkán, vulkanizmus, vulkán, vulkáni kúp, magma, kráter, láva, kürtő, magmakamra, tufa, vulkáni törmelék, hamu, magmás tevékenység, kőzettörmelék, kőzet, természet, földrajz

Kapcsolódó extrák

Jelenetek

Rétegvulkán

A Föld belsejében, a lágyköpenyben izzón folyó kőzetolvadék (magma) áramlik, helyenként magmakamrákban fortyog. Ha felettük a kőzetrétegeket törések szabdalják, a magmakamrából forró gázok és gőzök szökhetnek a felszín felé, és kirobbanhatnak. Az útjukba került kőzeteket összezúzzák, porrá törik és kidobálják, az éghető anyagokat elégetik.

A kőzettörmelék és a hamu lehull a felszínre. Belőle idővel vulkáni törmelékes kőzet, tufa (bazalttufa, andezittufa vagy riolittufa) keletkezik.
A hirtelen felszabaduló nyomás miatt a mélyben várakozó izzó magma a felszín felé tör. Maga tágította kráterben a felszínre buggyan, s mint tűzfolyó, végighömpölyög a lejtőkön. Felperzsel mindent, ami útjába kerül, majd lassan kihűl.

A lávából vulkáni kiömlési kőzet (bazalt, andezit vagy riolit) képződik.
Azután lehet, hogy évekig-évtizedekig tartó szunnyadás után minden kezdődik elölről. Az ismételt kitörések során megint törmelék- és lávarétegek keletkeznek. Így lassan felépül a kúp alakú rétegvulkán.

A rétegvulkáni működés mozzanatai:
1. Törés a kéregben;
2. Forró gázok, gőzök kitörése;
3. Hamu- és törmelékszórás;
4. Lávaömlés és folyás;
5. Nyugalmi állapot;
6. Újabb gáz- és gőzkitörés… és így tovább.

Fogalomdefiníciók:

Magma: Forró, nagy nyomású és mozgékony, jórészt szilikátokból és oldott gázokból álló kőzetolvadék a lágyköpenyben.

Láva: A felszínre került magma, amiből már elillantak a könnyű gázok. A felszínre kerülve lehűl, majd megszilárdul.

Vulkáni hamu: Lisztfinomságú, vulkáni eredetű apró (por szemcseméretű) szilárd törmelék, amelyet a vulkáni működés során feltörő gázok magasra repítenek, és a szél messzire szállít.

Kürtő: A földkéreg rétegein függőlegesen áttörő, kéményszerű csatorna, amelyen keresztül a kőzetolvadék a magmakamrából a felszínre kerül.

Kráter: A kürtő tölcsérré szélesedő torka, amit a mélyből felszínre törő anyag tágít, a kifolyó, megmerevedő láva pedig magasít.

Rétegvulkán: Szakaszos vulkáni működés során létrejött tűzhányó. Működésének egyik szakaszában vulkáni törmelék szóródik a felszínre, majd erre láva ömlik, s ezek a folyamatok többször ismétlődnek.

Működés

 • magma
 • törés/hasadék
 • kürtő
 • gázok, gőzök
 • hamu, por
 • kőzettörmelék
 • kráter
 • láva
 • megszilárdult láva
 • hamu és törmelék

Rétegvulkán szerkezete

 • magmakamra
 • kürtő
 • kráter
 • megszilárdult láva
 • vulkáni törmelék

Narráció

A vulkáni működés során először gőzök és gázok törnek fel, melyet kőzettörmelékek követnek. A kőzettörmelék nagysága pár millimétertől több méterig terjedhet. A vulkáni működés következő fázisában láva tör ki, mely a felszínen idővel megszilárdul.

A kráter közelében a szilárd anyag beszakad, ezzel egy tányérszerű mélyedést hoz létre. Ez a beszakadás teszi lehetővé azt, hogy a vulkán újra kitörhessen ugyanazon a ponton.

A rétegvulkán jellegzetessége az, hogy a kitörések ismétlődnek, tehát egy kőzettörmelék- és hamuréteget egy lávaréteg követ, melyre egy következő kitörés alkalmával egy újabb kőzettörmelék- és lávaréteg kerül. A folyamat többször ismétlődik, így akár több ezer méter magas vulkánok is keletkezhetnek. Alakjuk jellemzően szimmetrikus, a kráter szélessége pedig néhány száz méterig terjed.

Kapcsolódó extrák

A szén körforgása

A szén a fotoszintézis során beépül a szerves anyagokba, a légzés során pedig leadódik.

Cunami

Akár több tíz méter magasságú tengeri óriáshullám, amely hatalmas pusztításra képes.

Földrengés

A földrengés a Föld egyik legpusztítóbb természeti jelensége.

Forrópontok

A forrópontokban a magma gyakran a felszínre tör, és forróponti vulkánosság figyelhető meg.

Gejzír

A gejzír bizonyos időközönként szökőkútszerűen meleg vizet és gőzt lövell ki.

Kőzetlemezek

A kőzetlemezek egymáshoz képest elmozdulhatnak.

Tengerfenék-térkép

A tengerfenéken jól megfigyelhetőek a kőzetlemezek határai.

Üvegházhatás

Az üvegházhatás emberi tevékenység hatására fokozódik, és a globális felmelegedést okozza.

Vulkanizmus

A vulkanizmus során a földkéregből magma jut a felszínre.

Kosárba helyezve!