Olvadás és fagyás

Olvadás és fagyás

A vízmolekulák között a fagyás során hidrogénkötések alakulnak ki, és kristályos szerkezet jön létre.

Kémia

Címkék

olvadás, fagyás, halmazállapot- változás, jég, víz, olvadáspont, fagyáspont, halmazállapot, szilárd, cseppfolyós, folyadék, hőátadás, hőelvonás, hőmérséklet, hőmérséklet-változás, exoterm, endoterm, fizikai tulajdonság, kristályképződés, fizika, kémia

Kapcsolódó extrák

Jelenetek

Jég szerkezete

A megfagyott víz a hőmérséklettől és a nyomástól függően többféle kristályszerkezetet is kialakíthat.
Standard légköri nyomáson a vízjég hexagonális, vagyis hatszögletű kristályszerkezetet alkot; mi a hétköznapi életben csak ezzel találkozunk.
A vízmolekulákat úgynevezett hidrogénkötések kötik egymáshoz. Ezek a kötések egy-egy vízmolekula egyik hidrogénatomja és egy másik vízmolekula oxigénatomjának egyik nemkötő elektronpárja között létesülnek. A hidrogénkötés a legerősebb másodlagos kötés, viszonylag nagy távolságból is érvényesül. A jégkristályban a vízmolekulák között nagy üres terek alakulnak ki, ezért a vízjég viszonylag alacsony sűrűségű anyag.

Jégkristály

  • vízmolekula
  • hidrogénkötés

Olvadás és fagyás

  • jég
  • víz
  • jég/víz
  • hőközlés
  • hőelvonás
  • olvadás
  • fagyás

A vízjég hőmérséklete hőközlés hatására légköri nyomáson 0 °C hőmérsékletig, az olvadáspontig emelkedik. Ekkor megindul az olvadás, melynek során a közölt hő teljes egészében a jégkristály felbomlására fordítódik. Ezért az olvadás befejeztéig a hőmérséklet a hőközlés ellenére sem emelkedik tovább.

A víz hőmérséklete hőelvonás során csökken a fagyáspont eléréséig, aminek értéke légköri nyomáson 0 °C. Ekkor a további hőelvonás hatására megindul a jégkristály kialakulása. A fagyás befejeztéig a hőelvonás nem okoz további hőmérséklet-csökkenést.

Kapcsolódó extrák

Halmazállapot-változások

A gáz, folyékony és szilárd halmazállapotok közötti átmenet a halmazállapot-változás.

Hőmérők

A hőmérséklet mérésére különböző hőmérőket használhatunk.

Ideális gázok pVT-diagramja

Az ideális gázok nyomása, térfogata és hőmérséklete közötti kapcsolatot az egyesített gáztörvény adja meg.

Jéghegyek

A jéghegyek kisebb-nagyobb, tengeren úszó, édesvízből álló jégtömegek.

Metánhidrát

A metánhidrát (gázhidrát) szilárd anyag, amely alacsony hőmérsékleten képződik a tengerek mélyén, a tengervíz keltette nagy nyomás alatt.

Párolgás-forrás

Mi játszódik le a folyadékban a forrás és a párolgás során? Mitől függ a folyadék forráspontja?

Víz (H₂O)

A víz hidrogén és oxigén nagyon stabil vegyülete, mely az élethez nélkülözhetetlen. A természetben mindhárom halmazállapotban előfordul.

Eljegesedés

A legutóbbi jégkorszak kb. 13 ezer éve ért véget.

Hogyan működik a hűtőgép?

Az animáció segítségével megismerhetjük a hűtőgép szerkezetét és működését.

Hogyan működik a hajszárító?

Az animáció bemutatja a hajszárító felépítését és működésének fizikai magyarázatát.

Kosárba helyezve!