Migránsok és menekültek

Migránsok és menekültek

A jelenet napjaink migrációs válságát és menekültkérdését mutatja be – több szempontból.

Történelem

Címkék

menekültválság, vándorlás, migráns, európai migrációs válság, válság, emigráció, menedékjog, bevándorlás, menekültek, humanitárius probléma, vallási üldöztetés, bevándorlók, politikai üldöztetés, menekülttábor, modern kor, társadalmi problémák, fejlett ország, fejlődő ország, fegyveres konfliktusok, gazdasági helyzet, statisztika, befogadó ország, kibocsátó ország, diagram, történelem, társadalom, Európai Unió, Afrika, Ázsia, közel-kelet, Nyugat-Európa, Európa

Kapcsolódó extrák

Jelenetek

A fő útvonalak

 • Európa
 • Afrika
 • Ázsia
 • Ausztrália
 • Amerika
 • Atlanti-óceán
 • Csendes-óceán
 • Indiai-óceán

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) Menekültügyi Főbiztosa Hivatala (UNHCR) szerint azok tekinthetők menekültnek, akik fegyveres konfliktus vagy valamilyen üldöztetés miatt menekülnek el az országukból. (Az országuk elhagyását kiváltó ok jellege miatt általában nem is kockáztatják meg az oda való visszatérést.)
Az ENSZ 1951-es menekültügyi egyezménye szerint a menekült egy olyan személy, aki „faji, vallási okok, nemzeti hovatartozása, illetve meghatározott társadalmi csoporthoz való tartozása vagy politikai meggyőződése miatti üldözéstől való megalapozott félelme miatt az állampolgársága szerinti országon kívül tartózkodik (…).”

Azokat a személyeket akik fegyveres konfliktus, valamilyen üldöztetés vagy természeti katasztrófa miatt menekülnek el otthonukból, de szülőhazájukban maradnak, belső menekülteknek nevezzük.

A migránsok olyan személyek, akik egy jobb élet reményében hagyják el a hazájukat. (Így nekik adott esetben nem jelent problémát a hazatérés sem.)
Gyakran egyszerűen csak bevándorlóknak nevezik őket. (A migráció kifejezés jelentése: elvándorlás egy területről, illetve betelepülés egy területre.)

A két csoport indíttatásának eltéréséből következik egy nagyon fontos különbség. A migránsok ügyét a célországok nemzeti kormányai saját törvényeik szerint kezelik. Ezzel szemben a menekültekre nemzetközi jogszabályok vonatkoznak.
Az 1950-ben alapított UNHCR védi és támogatja a menekülteket, valamint más, lakhelyüket elhagyni kényszerült vagy szükséget szenvedő személyeket. A hivatal két alkalommal (1954-ben és 1981-ben) is elnyerte a Nobel-békedíjat.

Igen élesen kirajzolódnak a Földön azok az útvonalak, melyeken évről évre menekültek és nemzetközi migránsok százezrei haladnak végig.
Napjaink egyik legforgalmasabb útvonalegyüttese a Mediterráneumon át halad. Az ezen haladó migránsok és menekültek az afrikai és ázsiai kiindulási országokból az Európai Unió területére szeretnének eljutni.
Nagyon forgalmas az ún. dél-ázsiai útvonal is. Az ottani országokat elhagyó emberek elsődleges célpontja Ausztrália.
Napjaink európai migrációs válságának megjelenése előtt kétségkívül a közép-amerikai útvonal volt a legismertebb migrációs útvonal Földünkön. A nyomor és az erőszak elől menekülve rengetegen hagyják el Mexikót és más közép-amerikai országokat, próbálván bejutni az USA területére.

A nemzetközi migráció

 • India
 • Mexikó
 • Oroszország
 • Kína
 • Banglades
 • Pakisztán
 • Ukrajna
 • Fülöp-szigetek
 • Szíria
 • Egyesült Királyság
 • 15 580 000 fő
 • 12 340 000 fő
 • 10 580 000 fő
 • 9 550 000 fő
 • 7 210 000 fő
 • 5 940 000 fő
 • 5 830 000 fő
 • 5 320 000 fő
 • 5 010 000 fő
 • 4 920 000 fő

Minden évben számos összesítő statisztikai kimutatás készül a nemzetközi migrációval kapcsolatban. Persze az egyik legérdekesebb és legfontosabb érték a ki- illetve bevándorlók tényleges száma.
Egy 2016-os kutatás szerint a Földön élő emberek kb. 3,3 %-a, vagyis 244 millió fő számít nemzetközi migránsnak. A jelenet ezen része három, egy-egy oszlopdiagram és földgömb segítségével látványosan ábrázolt adatcsomagot tartalmaz.

Az első adategyüttes a kivándorlók számáról ad információt. A 2015-ös adatok azokat a személyeket összesítik, akik akkor nem a szülőhazájukban éltek. (Ezért itt a migráns szó klasszikus, „az országát elhagyó személy” jelentését kell használnunk. Ide tartoznak a menekültek, de például azok is, akik adott esetben csak ideiglenesen, munkavállalás miatt éltek külföldön.) Az oszlopdiagram a térképen piros színnel kiemelt 10, a kivándorlók számát tekintve élen járó ország vonatkozó adatait tartalmazza. A kiemelt országok bármelyikére kattintva megjelenik a neve, a diagramon pedig kiszíneződik a hozzá tartozó oszlop, valamint leolvashatóvá válik a számadat is. (A diagram függőleges tengelyének beosztásai 5-5 millió embert jelentenek.)

A második adategyüttes hasonló vizsgálatokat tesz lehetővé, de nem a kiindulási országok, hanem a célországok szempontjából közelítve meg a 2015-ös adatokat. (A diagram függőleges tengelyének beosztásai 10-10 millió embert jelentenek.) Leolvasható, hogy az Amerikai Egyesült Államokban közel 47 millió olyan személy élt 2015-ben, akik nem az USA területén születtek.

A harmadik adategyüttest az USA két, a nemzetközi migrációval (is) foglalkozó szervezete (PRM: Bureau of Population, Refugees & Migration; HIU: Humanitarian Information Unit) állította össze a 2016-os Migránsok Világnapjára. (Az ENSZ Közgyűlése 2000-ben döntött arról, hogy december 18. legyen minden évben a Migránsok Világnapja.) A földgömbön a kontinensre kattintva megjelenik a neve, a diagramon pedig kiszíneződik a hozzá tartozó oszlop, valamint leolvashatóvá válik az összeállítás készítésének időpontjában aktuális számadat is. (A diagram függőleges tengelyének beosztásai 20-20 millió embert jelentenek.)

A belső menekültek

 • Szíria
 • Kolumbia
 • Nigéria
 • Kongói Demokratikus Köztársaság
 • Szudán
 • Irak
 • Szomália
 • Törökország
 • Közép-afrikai Köztársaság
 • Pakisztán
 • 6 500 000 fő
 • 5 700 000 fő
 • 3 300 000 fő
 • 2 963 700 fő
 • 2 426 700 fő
 • 2 100 000 fő
 • 1 100 000 fő
 • 953 700 fő
 • 935 000 fő
 • 746 700 fő

A jelenet ezen része a belső menekültekről szól, akik valamilyen fegyveres konfliktus, üldöztetés vagy természeti katasztrófa miatt elhagyták az otthonukat (lakóhelyüket), de az adott ország határain belül maradtak.
A földgömbön piros színnel van kiemelve az a 10 ország, ahol (egy 2014-es, a Norwegian Refugee Council (NRC) és az Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) által készített felmérés szerint) a legtöbb ilyen menekült élt. Az adott országra kattintva megjelenik annak a neve, a diagramon pedig kiszíneződik a hozzá tartozó oszlop, valamint leolvashatóvá válik az összeállítás készítésének időpontjában aktuális számadat is. (A diagram függőleges tengelyének beosztásai 2-2 millió embert jelentenek.) A megdöbbentő számokat tartalmazó lista élén Szíria állt 6,5 millió fővel.

A menekültek

 • Amerika - 803 500 fő
 • Európa - 1,6 millió fő
 • Afrika - 2,1 millió fő (Észak-Afrika kivételével)
 • Közel-Kelet és Észak-Afrika - 7,4 millió fő
 • Ázsia, Ausztrália és Óceánia - 3,4 millió fő

Az országukat elhagyó menekültekkel kapcsolatos adatokat többféleképpen lehet csoportosítani.
Az első, földgömbös ábra jellemző kiindulási régiónként összegzi a menekültek számát. A régiók megnevezése melletti csillagra kattintva leolvashatjuk a régióra vonatkozó számadatot. Az adatok az UNHCR 2004-ben készített tanulmányában szerepelnek. Már akkor is több mint 15 millió embert tartottak nyilván menekültként.
A következő nézetben azt a 6 országot emeltük ki a térképen, melyek a menekültek legjelentősebb forrásországai voltak abban az évben. Az ország neve mögött található csillagra kattintva leolvashatjuk a vonatkozó számadatokat.
A harmadik nézet színárnyalatai kategóriákba sorolják a menekülteket befogadó országokat az ott regisztrált menekültek száma szerint. A viszonylag friss (2015-ös) adatokat tartalmazó megjelenítés jelmagyarázatának kategóriái külön-külön fel- illetve lekapcsolhatók.

A menekültek útvonalai

 • 1960
 • 1970
 • 1980
 • 1990
 • 2000
 • 2010
 • 5 M
 • 10 M
 • 15 M

Napjainkban a menekültek által használt legfontosabb útvonalak gyakorlatilag teljesen behálózzák a Földet. Ha ráközelítünk erre a kusza „pókhálóra”, akkor az is kiderül, hogy milyen irányban haladnak a menekültek az adott útvonalon (a piros vonal kiszélesedő vége jelzi a célterületet). AZ UNHCR statisztikái szerint 2014 végéig közel 60 millió fő menekült el az otthonából.
A földgömb mellett látható oszlopdiagram a regisztrált menekültek számának alakulását mutatja 1951 és 2015 júniusa között, éves bontásban. (Az 1990-es évek előtti adatok hiányosak.) A diagram függőleges tengelyének beosztásai 5-5 millió embert jelentenek. (A diagramot az economist.com készítette az UNHCR, a NATO és a Migration Policy Institute adatainak felhasználásával.)

A második nézetben a mostanában leginkább emlegetett kiindulási területet, Szíriát elhagyó menekültek legfontosabb útvonalait láthatjuk.
A közel-keleti arab országban 2011-ben polgárháború robbant ki. A véres harcok miatt rengeteg ember élete került veszélybe. A 23 millió fős lakosságnak kb. a fele, mintegy 11 millió fő vált menekültté. Közülük 5 millió fő elhagyta az országot, a maradék 6 millió fő pedig a határokon belül költözött át biztonságosabb helyre.
Az Európába áramló szíriai menekültek közül mintegy 1 millió fő adta be a kérelmét a menekültstátuszra 2011 és 2017 között (kétharmaduk Németországban és Svédországban).

Az afrikai menekülttáborok

Afrika számos országában napjainkban is fegyveres konfliktusok zajlanak. Több véres polgárháború már hosszú évek óta tart.
Az érintett lakosság jelentős része igyekezett (és igyekszik) biztonságosabb helyre költözni. Sokan az adott ország területén maradnak, míg mások a szomszédos ország területén lelnek menedékre. A menekültek befogadására rengeteg menekülttábor jött létre az afrikai országokban az elmúlt évtizedekben. Az ENSZ égisze alatt működő, alapítványok és humanitárius szervezetek által is támogatott táborokban igyekeznek a minimális életfeltételeket biztosítani az ott élő menekülteknek. Ez azonban igen nehéz feladat, rendkívül komoly kihívás.
A táborok többsége már régen túllépte az alapításkor tervezett befogadóképességét. Az ivóvíz- és élelmiszerhiány, valamint az egészségügyi ellátás akadozása napjainkban már több táborban is mindennapos problémának számít.

Dárfúr Szudán nyugati régiója, amely 2003-ban vált egy véres konfliktus színterévé. A mai napig fegyveres harcok dúlnak a vidéken. Az óvatos becslések is 400 ezer halottról és 2 millió menekültről szólnak. A menekültek a Dárfúr és a környező országok területén levő táborokban várják sorsuk jobbra fordulását.

Az európai migrációs válság

Az európai menekültválság napjaink egyik legnagyobb humanitárius problémája.
A politikai és vallási üldöztetés, a fegyveres konfliktusok és a lehetetlen gazdasági helyzet elől menekülők tömege igyekszik az Európai Unió országainak területére. (A problémát tovább növeli a migránsok tömege is, akik a jobb megélhetés reményében próbálnak Európába jutni.)
A menekültáradat fő forrásai a Közel-Kelet, Észak- és Kelet-Afrika, valamint Közép-Ázsia. A menekültek a Földközi-tengeren és a Balkánon át szeretnék elérni céljukat.

Kapcsolódó extrák

Afrikai menekülttábor (Dárfúr)

A szudáni fegyveres konfliktus miatt több millióan menekültek el lakóhelyükről.

A történelem nagy népmozgásai

A jelenet az emberi történelem legnagyobb népmozgásait mutatja be az őskortól egészen napjainkig.

Berlini fal (1961-1989)

A megosztottság és az elnyomás szimbóluma, a Fal nem csupán egy várost, hanem számos családot is szétszakított.

Földrajzi érdekességek – Társadalom

Földünkön számos, a társadalomhoz köthető érdekességgel találkozhatunk.

A világ országai

Az animáció segítségével megismerhetjük a világ országait, fővárosokat és az országok zászlaját.

Közlekedési hálózatok

A főbb közlekedési – szárazföldi, vízi, légi – útvonalak és csomópontok bemutatása.

Politikai és gazdasági tömörülések

Az elmúlt években számos politikai és/vagy gazdasági tömörülés alakult ki a Föld országai között.

A földrészek és az óceánok

Földünkön a szárazföld kontinensekre tagolódik, melyek között óceánok terülnek el.

Kosárba helyezve!