Metán (CH₄)

Metán (CH₄)

A normális szénláncú alkánok homológsorának első tagja.

Kémia

Címkék

metán, telített szénhidrogén, alkán, paraffin, homológ sor, kőolaj, földgáz, sújtólég, tetraéder, apoláris, hőbontás, szubsztitúció, szerves kémia, kémia

Kapcsolódó extrák

Jelenetek

Golyó és pálcika

Metán (CH₄)

metan

Adatok

Moláris tömeg: 16,043 g/mol

Olvadáspont: –182,47 °C

Forráspont: –161,45 °C

Sűrűség: 0,0007 g/cm³

Relatív gőzsűrűség (levegő = 1): 0,6

Égéshő: 890,9 kJ/mol

Molekulaalak: tetraéder

Kötésszög: 109,5°

Tulajdonságok

A metán színtelen, szagtalan, a levegőnél kisebb sűrűségű, vízben nem, szerves oldószerekben jól oldódó gáz. Levegőn vízzé és szén-dioxiddá ég el.
A szén-hidrogén-kötés gyengén poláris, a molekula egésze azonban a szimmetriának köszönhetően apoláris. A metán klórozása során klórmetán, diklórmetán, triklórmetán és szén-tetraklorid keletkezik. A reakció típusa szubsztitúció.
A metán levegővel robbanásveszélyes elegyet képez, ez a sújtólég, ami bányákban súlyos baleseteket okozhat.
500 °C körüli hőmérsékleten levegőtől elzártan a metán bomlani kezd. Vízzel reagálva szintézisgáz keletkezik, ami szén-monoxid és hidrogén elegye.

Előfordulás, előállítás

A metán földgázban, mocsárgázban, biogázban, oldott állapotban kőolajban fordul elő. Cellulóz bakteriális bomlása során keletkezik.
Laboratóriumban nátrium-acetát és nátrium-hidroxid finoman porított keverékének hevítésével állítható elő.

Felhasználás

Iparilag fontos alapanyag. Számos vegyület, például halogénezett szénhidrogének, acetilén, hidrogén-cianid állítható elő belőle.
Túlnyomórészt fűtő- és tüzelőanyagként, hajtóanyagként hasznosítják.

Térkitöltés

Narráció

Kapcsolódó extrák

Alkánok

Az alkánok telített szénhidrogének, melyek homológ sorba rendezhetők.

Biogázerőmű

A szerves anyagokból (trágya, növényi részek, szerves hulladék) baktériumok segítségével biogáz termelhető. A biogáz metán és szén-dioxid keveréke: a metán...

Metánhidrát

A metánhidrát (gázhidrát) szilárd anyag, amely alacsony hőmérsékleten képződik a tengerek mélyén, a tengervíz keltette nagy nyomás alatt.

Metán klórozása szubsztitúcióval

A szubsztitúció során a metán hidrogénjei helyettesítődnek klóratomokkal, melléktermékként HCl képződik.

Bróm-fluor-klórmetán (CHClBrF)

Az azonos konstitúciójú molekulák egymás tükörképei, nem azonosak, enantiomerpárok.

Diklórmetán (CH₂Cl₂)

Festékmaratószerként használják, metán klórozásával állítható elő szubsztitúciós reakcióban.

Ecetsav (etánsav) (CH₃COOH)

Az etanol második oxidációs terméke.

Etanol (etil-alkohol) (C₂H₅OH)

A legismertebb, élelmiszeripari szempontból is fontos alkohol.

Formaldehid (metanal) (CH₂O)

Az aldehidek legegyszerűbb képviselője.

Formamid (metánamid) (HCONH₂)

Színtelen, enyhén viszkózus, higroszkópos folyadék, melyet hangyasav, hidrogén-cianid és más szerves vegyületek előállításához használnak.

Hangyasav (metánsav) (HCOOH)

A hangyasav a legegyszerűbb karbonsav.

Klórmetán (metil-klorid) (CH₃Cl)

Metán fény vagy hő hatására történő klórozása során keletkezik.

Metanol (metil-alkohol) (CH₃OH)

A legegyszerűbb telített alkohol. Nagyon mérgező vegyület, könnyen összetéveszthető az etanollal.

Metil-formiát (C₂H₄O₂)

Hangyasav és metilalkohol észtere, egyes gyümölcsök illatanyaga.

Szén-tetraklorid (CCl₄)

Színtelen, édeskés szagú, mérgező folyadék. Jól oldja a zsírokat és olajokat.

Triklórmetán (CHCl₃)

Más néven kloroform: laboratóriumi oldószer, korábban műtéti altatáshoz használták.

Kosárba helyezve!