Meiózis

Meiózis

Ivarsejtjeink haploid sejtek, amelyek diploid sejtekből képződnek meiózissal, azaz számfelező osztódással.

Biológia

Címkék

meiózis, sejtosztódás, diploid, kromoszóma, számfelező, haploid, diploid sejt, haploid hímivarsejt, haploid petesejt, megtermékenyítés, ivarsejt, hímivarsejt, pete, zigóta, DNS, sejttan, biológia

Kapcsolódó extrák

Jelenetek

Az állati életciklus lényege

 • apa diploid sejtje
 • haploid hímivarsejt
 • anya diploid sejtje - A diploid sejtek minden kromoszómából két példányt tartalmaznak. Egyiket az apától, másikat az anyától kapjuk. Testi sejtjeink diploidok, ivarsejtjeink haploidok.
 • haploid petesejt - Az ivarsejtek haploidok: minden kromoszómából egy példányt tartalmaznak. Ezeket adja át az egyed az utódnak, tehát ezek alkotják az utód anyai kromoszómakészletét. Az ivarsejtek diploid sejtekből számfelező osztódással, meiózissal képződnek.
 • megtermékenyítés - A két haploid ivarsejt egyesülésével diploid zigóta keletkezik.
 • diploid zigóta - Számtartó osztódások (mitózisok) során ebből alakul ki az utód szervezete.
 • utód - Testét diploid sejtek építik fel, melyek a zigótából kiinduló mitózisok sorozatával keletkeznek. A testi sejtek közül némelyek meiózissal haploid ivarsejteket képeznek.
 • meiózis - Számfelező osztódás. Ennek során a 2n darab kromoszómát tartalmazó diploid sejt kromoszómaszáma feleződik, az utódsejtek mindegyikében n számú kromoszómát találunk. Az n értéke fajra jellemző, pl. emberben n = 23. Azaz diploid testi sejtjeink 2n = 46 darab (23 pár) kromoszómát tartalmaznak, haploid ivarsejtjeink pedig n = 23-at.
 • meiózis

A meiózis folyamata

 • sejtközpont - A sejtosztódás során a kromoszómák mozgását irányítja. Másik neve: centroszóma. Két, egymásra merőleges, henger alakú fehérjekomplexum alkotja. Ezek a fehérjekomplexumok rövid mikrotubulusok.
 • kromatinállomány - DNS és fehérje alkotja, ebből képződnek (kondenzálódnak) a kromoszómák.
 • osztódási orsó - A húzófonalak alkotják, amelyek a sejtközpontot és a kromoszómák centroméráját összekötő mikrotubulusok.

Animáció

 • megtermékenyítés
 • utód
 • meiózis
 • sejtközpont
 • osztódási orsó

Narráció

Az állati, illetve emberi életciklus során a diploid testi sejtekből haploid ivarsejtek keletkeznek. A kiindulási diploid sejt minden kromoszómából két példányt tartalmaz; egyik az egyed apjától, másik az anyjától származik. A keletkező haploid sejtek minden kromoszómából egy példányt tartalmaznak, ezért kromoszómaszámuk feleannyi, mint a kiindulási sejté.
A megtermékenyítéskor az apai és az anyai genetikai állomány keveredik: a haploid ivarsejtek egyesülnek, és létrejön a diploid zigóta. A zigótából mitózisok, vagyis számtartó osztódások sorozatával kialakul az utód. Az ivaros szaporodás kulcsfontosságú lépése a meiózis, azaz számfelező osztódás.

A meiózis két főszakaszra osztható, mindkét főszakasz elő-, közép-, utó- és végszakaszra tagolódik.
Az első főszakasz előszakaszában a DNS-ből és fehérjéből álló kromatinállományból kialakulnak a kromoszómák. Mivel a meiózist megelőzi a DNS megkettőződése, ezért a kromoszómák kétkromatidásak, a két kromatida DNS-tartalma megegyezik. A sejt diploid, a kromoszómák anyai és apai példányát piros és kék szín jelöli. A sejtközpont kettéosztódik, és a pólusok felé vándorol.

A középszakaszban a sejtmaghártya eltűnik, és létrejön az osztódási orsó. A kromoszómák a középsíkba rendeződnek, és lezajlik az átkereszteződés: a kromoszómapárok tagjai egyes szakaszaikat véletlenszerűen kicserélik. Ez nagymértékben fokozza a képződő ivarsejtek genetikai változatosságát.

Az utószakaszban a kromoszómák az ellentétes pólusok felé vándorolnak, majd a végszakaszban pedig a két sejt kettéválik, kialakul a maghártya.

Az első főszakasz végére tehát a kromoszómaszám feleződik, a diploid kiindulási sejtből két haploid sejt jön létre, melyek kromoszómái kétkromatidásak.

A második főszakasz egy számtartó osztódás.
Az előszakaszban a sejtközpont kettéválik, és a pólusok felé vándorol.

A középszakaszban a maghártya felbomlik, és létrejön az osztódási orsó. A kromoszómák a középsíkba rendeződnek.

Az utószakaszban a kromoszómák szétválnak kromatidákra. Így egykromatidás kromoszómák keletkeznek, melyek az ellentétes pólusok felé vándorolnak.

A végszakaszban a két sejt kettéválik, és kialakul a maghártya.
Tehát a meiózis két főszakasza során egy diploid sejtből négy haploid sejt keletkezik.

Kapcsolódó extrák

Állati és növényi sejt, sejtszervecskék

Az eukarióta sejtekben számos sejtszervecskét találunk.

Az örökítőanyag szerveződése

Sejtjeink néhány ezredmilliméter átmérőjű magjában közel 2 m hosszúságú DNS található többszörösen feltekeredve.

Ivarsejtek

Az ivarsejtek egyesülésével létrejön az utódszervezet első sejtje, a zigóta.

Mitózis

A mitózis a sejtek olyan osztódása, amikor a kromoszómaszám nem változik.

Mohák és harasztok életciklusa

Az animáció a mohák és a harasztok életciklusát hasonlítja össze, és segíti a növények általános életciklusának megértését.

Méhen belüli egyedfejlődés

Az animáció az emberi embrió és a magzat fejlődését mutatja be.

Óriás amőba

Édesvízben közönséges heterotróf egysejtű, melynek alakja folyamatosan változik.

A rovarok szaporodása és egyedfejlődése

A rovarok egyedfejlődése kifejléssel, átváltozással vagy teljes átalakulással történhet.

Kosárba helyezve!