Kerület- , terület-, felszín- és térfogatszámítás

Az animáció segítségével síkidomok kerület- és területszámításával és testek felszín- és térfogatszámításának módszerével ismerkedhetünk meg.

Kapcsolódó extrák

Hengerszerű testek

A hengerek különböző típusainak megismerésével párhuzamosan palástjukat is megtekinthetjük.

Szabályos négyoldalú gúla

A négyzet alapú egyenes gúlát szabályos négyoldalú gúlának nevezzük.

Kereszteződés

Játékos és látványos gyakorlási lehetőség a tájékozódással és a helymeghatározással...

Szabályos testek

A háromdimenziós térben létező öt szabályos („platóni”) test közül a kocka a legismertebb.

Mérlegen a Pithagorasz-tétel

A kísérletben Pitagorasz ismert tételét mérleg segítségével is igazoljuk.

Szögfelező szerkesztése

Filmünkben megszerkesztjük egy adott alfa szög szögfelezőjét.

Kör tengelyes tükrözése

Adott a síkban egy t tükörtengely és egy O középpontú r sugarú kör. Szerkesszük meg a kör...

Gömb felszíne (szemléltetés)

A gömb felületét (felszínét) a középpontjától pontosan sugárnyi távolságra levő térbeli...

Kosárba helyezve!