Kerület- , terület-, felszín- és térfogatszámítás

Az animáció segítségével síkidomok kerület- és területszámításával és testek felszín- és térfogatszámításának módszerével ismerkedhetünk meg.

Kapcsolódó extrák

Háromszög tengelyes tükrözése

Adott a síkban egy t tükörtengely és az ABC háromszög. Szerkesszük meg az ABC háromszög tükörképét!

Térelemek hajlásszöge

Egyenesek és síkok hajlásszöge a térben a különböző esetek figyelembevételével.

Forgástestek

Ha egy síkidomot a síkidom síkjában fekvő egyenes, mint tengely körül megforgatunk,...

Gömb felszíne (szemléltetés)

A gömb felületét (felszínét) a középpontjától pontosan sugárnyi távolságra levő térbeli...

A téglatestek csoportosítása

A téglatestek különböző típusait hétköznapi használati tárgyak segítségével is...

Kocka kirakása

A mintanézetek alapján egységkockákból kirakott kocka a térszemléleten kívül egyéb...

Párhuzamos egyenesek szerkesztése 2.

Szerkesszünk egy olyan rombuszt, amelynek egyik oldala az e egyenesre esik, a P pont pedig a...

A testek csoportosítása 1.

Az animáció a térbeli testek csoportosítási lehetőségeit mutatja be konkrét példák...

Kosárba helyezve!