Kerület- , terület-, felszín- és térfogatszámítás

Az animáció segítségével síkidomok kerület- és területszámításával és testek felszín- és térfogatszámításának módszerével ismerkedhetünk meg.

Kapcsolódó extrák

Merőleges szerkesztése az egyenesre nem illeszkedő P pontból

Adott az e egyenes és a rá nem illeszkedő P pont. Szerkesszünk a P ponton átmenő, az e egyenesre...

Nézetek

A három különböző nézet segítségével egyértelműen kiválasztható a megfelelő test.

A tetraéder térfogata

A tetraéder térfogatának meghatározásához a hasáb térfogatából indulunk ki.

A henger és a kúp térfogatának kapcsolata

Kísérletünkben azt igazoljuk, hogy a henger térfogata pont a kúp térfogatának háromszorosa.

Szögmásolás

Az adott alfa konvex szöget átmásoljuk egy adott F kezdőpontú f félegyenesre.

A négyzet alapú gúla és a hasáb térfogatának kapcsolata

Kísérletünkben igazoljuk, hogy a hasáb térfogata a négyzet alapú gúla térfogatának háromszorosa.

Császár-féle poliéder

A Császár-féle nemkonvex poliédert 14 háromszög határolja.

Gömb felszíne (szemléltetés)

A gömb felületét (felszínét) a középpontjától pontosan sugárnyi távolságra levő térbeli...

Kosárba helyezve!