Isszoszi csata (Kr. e. 333)

Isszoszi csata (Kr. e. 333)

A csatában Nagy Sándor makedón serege megsemmisítő vereséget mért III. Dareiosz túlerőben levő perzsa seregére.

Történelem

Címkék

Isszosz, isszoszi csata, Nagy Sándor, III. Dareiosz, Dareiosz, III. Alexandrosz, csata, Perzsa Birodalom, had, hadtörténet, perzsa, makedón, Pinarosz, nehézgyalogság, könnyűgyalogság, zsoldos, hadviselés, király, hadrend, harcászat, lovasság, ókor, történelem

Kapcsolódó extrák

Jelenetek

Isszosz

A perzsa sereg

 • É
 • lovasság
 • nehéz- gyalogság
 • könnyű- gyalogság
 • görög zsoldosok
 • perzsa gyalogság

A makedón sereg

 • É
 • lovasság
 • nehéz- gyalogság
 • könnyű- gyalogság
 • görög zsoldosok
 • perzsa gyalogság

Csata folyamata

 • É
 • lovasság
 • nehéz- gyalogság
 • könnyű- gyalogság
 • görög zsoldosok
 • perzsa gyalogság

Narráció

1. szakasz

III. Dareiosz a Földközi-tenger legkeletibb öblében helyezkedett el seregével. Szokás szerint a görög zsoldosokkal is megerősített centrum mögött foglalt helyet a perzsa nagykirály, míg egy egységet átvezényelt a Pinarosz folyó túloldalára.
A helyszín azonban nem nekik, hanem egy kisebb létszámú makedón seregnek kedvezett. Az Isszoszi-öböl és a környező hegyek közötti viszonylag szűk rész tökéletesen megfelelt Alexandrosz elképzeléseinek. A tervezett módon felvonult seregével a Pinarosz túloldalára, majd hadrendbe állította csapatait.

2. szakasz

A csata előtt Dareiosz visszavezényelte a folyó túlpartján elhelyezkedő egységét, míg Alexandrosz lovasságát átcsoportosította a balszárny védelmére.
A harc nehéz terepen folyt. A makedón jobbszárny nehézgyalogosai átkeltek a Pinaroszon és egyre hátrébb szorították a perzsa balszárny egységeit.
A centrumban és az öböl felőli részen viszont elkeseredett küzdelem bontakozott ki. A nehéz terepen a perzsák kerültek fölénybe, így rés keletkezett a makedón hadsereg hadrendjében. Mindkét fél nagy veszteséget szenvedett.

3. szakasz

A taktikus hadvezérek által vezényelt csata azonban makedón szempontból kedvező fordulatot vett akkor, amikor a perzsa balszárnyat szétszóró nehézgyalogosok megtámadták oldalról az előrenyomuló perzsa centrumot.
Így a hadrend minden részén a makedónok kerültek döntő fölénybe.
A perzsa hadrend felbomlott, a katonák rendezetlenül menekülni kezdtek, uralkodójukkal együtt.
Alexandrosz csak azután adott parancsot az öldöklésbe torkolló üldözésre, miután minden egységét biztonságban tudta.

Kapcsolódó extrák

Makedón katona (Kr. e. 4. század)

Az ókori Makedón Királyság katonái messze földön rettegett harcosoknak számítottak.

Perzsa harcos (Kr. e. 5. század)

Az ókori perzsa hadsereg rettegett tagjai voltak a kiváló íjászok.

Görög és makedón falanx

Az ókori Hellászban kialakult falanx a nehéz fegyverzetű gyalogság hadrendje, illetve alapegysége volt.

Makedónia (Makedón Birodalom)

A legendás uralkodó és hadvezér, Nagy Sándor hatalmas birodalmat hozott létre.

Perzsa uralkodó (Kr. e. 5. század)

Az ókori perzsa nagykirályok birodalmuk nagysága és kincstáruk gazdagsága miatt váltak híressé.

Gaugamélai csata (Kr. e. 331)

A taktikai mesterműnek tartott csatában Nagy Sándor döntő győzelmet aratott a perzsák felett.

Legendás ókori birodalmak

Történelmünk évezredei alatt számos legendás birodalom született (majd dőlt romba).

Makedón ostromtorony (Kr. e. 4. század)

Nagy Sándor hadserege e technikai eszköz segítségével eredményesen ostromolt erődített helyeket is.

Ókori indiai harci elefánt

Az indiaiak számos csatában hatékonyan alkalmazták az "ókori tankokat", a harci elefántokat.

Zámai csata (Kr. e. 202)

Az Afrikában, a második pun háború során vívott csatában Scipio római serege döntő vereséget mért Hannibál pun seregére.

Marathóni csata (Kr. e. 490)

Az athéni hopliták perzsák felett aratott fényes győzelmének emlékét a marathóni futás legendája is megőrizte.

Perzsa hajóhíd (Kr. e. 5. század)

I. Dareiosz és Xerxész is hajóhidat építtetett a Boszporuszon hatalmas serege számára.

Thermopülai csata (Kr. e. 480)

A görög–perzsa háborúk idején vívott csata Leónidasz király spártai katonáinak hősies önfeláldozásáról vált híressé.

Történelmi topográfia (csaták – egyetemes történelem)

A vaktérképes feladat az egyetemes történelem legfontosabb csatáinak gyűjteménye.

Kosárba helyezve!