Bolygók, méretek

Bolygók, méretek

A Nap körül a belső kőzetbolygók és a külső, nagyméretű gázbolygók keringenek.

Földrajz

Címkék

bolygók, Naprendszer, belső bolygók, külső bolygók, kőzetbolygó, gázbolygó, Nap, Merkúr, Vénusz, Föld, Mars, Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz, vörös szuperóriás, forgástengely, csillagászat, földrajz

Kapcsolódó extrák

Kérdések

 • Melyik a Naprendszer\nlegbelső bolygója?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik kőzetbolygó nem\nrendelkezik légkörrel?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik bolygó kapta a nevét az utazók, kereskedők istenéről,\na tolvajok védelmezőjéről?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik a Naprendszer\nlegkisebb bolygója?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik bolygó kapta a nevét\naz Istenek hírnökéről?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik bolygó kerüli meg a Napot\n88 földi nap alatt?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik bolygóra igaz a következő állítás: 58,6 földi nap alatt fordul meg a tengelye körül?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik bolygóra igazak a következő állítások: nem rendelkezik holddal, és a felszíni gravitációja a földinek 1/3-a?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik bolygó látszik legfényesebbnek a Föld felszínéről?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik bolygót nevezik Esthajnalcsillagnak?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik bolygó kapta a nevét\na szerelem római istenéről?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik bolygó kapta a nevét istennőről?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik kőzetbolygó rendelkezik\na legsűrűbb légkörrel?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik bolygónak a legmagasabb\na felszíni átlaghőmérséklete?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik kőzetbolygó forog a többiekkel ellentétes irányba?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik bolygót éri el a Nap fénye\n6 perc alatt?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik bolygó felszíni hőmérséklete ingadozik –70 °C és +56 °C között?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik bolygót éri el a Nap fénye\n8,3 perc alatt?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik bolygónak van\negyetlen holdja?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik bolygón alakult ki\n„intelligens” élet?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik a legnagyobb kőzetbolygó?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik bolygó felszínének 75%-át borítja víz?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik bolygó keringési ideje\n365,25 nap?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik bolygót nevezik\n„kék bolygónak”?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik bolygó kapta a nevét a római hadistenről?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik bolygónak van két holdja?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik bolygót éri el a Nap fénye\n12 perc alatt?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik bolygóra jutott el ember által készített kerekes jármű?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik bolygón található a Naprendszer legmagasabb hegye?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik bolygón található a Naprendszer legnagyobb kanyonrendszere?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik bolygót nevezik\n„vörös bolygónak”?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik bolygó lehet az emberiség második otthona?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik Naprendszerünk\nlegnagyobb bolygója?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik bolygó kapta a nevét Róma legfőbb istenéről?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik bolygón található a Nagy Vörös Folt elnevezésű viharrendszer?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik bolygó kísérői az Ió, az Európé, a Kallisztó és a Ganümédész?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik bolygónak van\na legtöbb holdja?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik bolygót éri el a Nap fénye 43,5 perc alatt?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik bolygó keringési ideje 11,86 év?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik bolygónak 2,5-szer nagyobb tömege, mint a Naprendszer többi bolygójának együttvéve?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik a Naprendszer második legnagyobb bolygója?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik bolygónak van a leglátványosabb gyűrűrendszere?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik bolygónak olyan kicsi a sűrűsége, hogy „lebegne a vízen”?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik bolygót éri el a Nap fénye 79,1 perc alatt?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik bolygó kísérője a Titán?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik az a bolygó, amelynek holdja légkörrel rendelkezik?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik bolygó kapta a nevét a római földművelés istenéről?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik a még szabad szemmel látható legtávolibb bolygó?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik bolygóra jellemző, hogy a pólusain melegebb van,\nmint az egyenlítőjén?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik bolygó kísérői a Miranda, az Ariel, az Umbriel, a Titánia és az Oberon?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik bolygót éri el a Nap fénye 2,39 óra alatt?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik gázbolygó forog a többiekkel ellentétes irányba?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik bolygó kapta a nevét a görög mitológia szerint az első uralkodó istenségről?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik bolygó holdjai kapták a nevüket Shakespeare műveinek hőseiről?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik a Naprendszer\nhetedik bolygója?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik bolygó keringési ideje 84 év?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik a Naprendszer\nlegkülső bolygója?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik bolygó kapta a nevét\na tengerek római istenéről?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik gázbolygónak van kék színe?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik bolygón uralkodó szelek a legerősebbek a Naprendszerben?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik bolygó legjelentősebb\nholdja a Triton?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik bolygót éri el a Nap fénye\n4,1 óra alatt?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik bolygó keringési ideje 164,8 év?\nKattints a bolygó rajzára!
 • Melyik bolygó felszínén alakul(t) ki\na Nagy Sötét Folt elnevezésű viharrendszer?\nKattints a bolygó rajzára!

Jelenetek

Bolygó: Nagyobb, saját fénnyel nem rendelkező égitest, amely valamely csillag körül kering, fényét is ettől kapja. Fiatal csillag körüli nagy porfelhőből alakul ki a porrészecskék ütközése és összetapadása során.

Kőzetbolygó (Föld típusú bolygó): Saját fénnyel nem rendelkező égitest, amely a Naphoz közelebb kering, ezért viszonylag magas a hőmérséklete. Kicsi és kis tömegű, de nagy sűrűségű, felépítő anyagai között a nehéz elemek dominálnak. Szilárd felszíne és vékony légköre van. A Naprendszerben ilyen: a Merkúr, a Vénusz, a Föld és a Mars.

Gázbolygó (Jupiter típusú bolygó): Saját fénnyel nem rendelkező égitest, amely könnyű elemekből (hidrogén, hélium, ammónia, metán) épül fel. Átlagsűrűsége kicsi, térfogata nagy, és nincs szilárd felszíne. Vastag, sűrű, nem átlátszó légköre van, amelynek aránya meghatározó a bolygó össztömegében. Sok holdja és gyűrűrendszere van. A Naprendszerben ilyen: a Jupiter, a Szaturnusz, az Uránusz és a Neptunusz.

A Nap mérete

 • Nap átmérője: 1 392 000 km (a Földének 109-szerese), tömege: 1,989 • 10³⁰ kg (a Földének 333 000-szerese)

Forgástengelyek

Vörös szuperóriások

 • Nap - A sárga törpe csillagok csoportjába tartozik. Átmérője a Föld átmérőjének 109-szerese. Több mint 4,5 milliárd éves csillag. 4-5 milliárd év múlva felfúvódva vörös óriássá duzzad, ekkor felülete a Föld mai pályáján túl fog elhelyezkedni. ezután a magfúzió üzemanyaga elfogy, a gravitációt ellensúlyozó sugárnyomás megszűnik, és fehér törpévé roskad össze.
 • VY Canis Majoris - A világegyetem egyik legnagyobb jelenleg ismert csillaga, a Földtől 3900 fényévre található. A vörös szuperóriások csoportjába tartozik. Átmérője a Napénak több, mint 1400-szorosa, közel kétmilliárd kilométer (más számítások szerint átmérője mintegy hárommilliárd kilométer). Egy 1000 km/h sebességgel a felszín fölött haladó repülőgép a csillagot mintegy 700 év alatt kerülné meg. Ha a Naprendszer közepébe helyeznénk, a belsejében helyezkedne el a Jupiter pályája is. Hatalmas szupernovarobbanást követően neutroncsillaggá, vagy fekete lyukká fog összeroskadni.
 • Betelgeuse - Az égbolt kilencedik legfényesebb csillaga, mintegy 640 fényév távolságban található. Átmérője a Napénak kb. ezerszerese. A Hatalmas szupernovarobbanást követően neutroncsillaggá, vagy fekete lyukká fog összeroskadni.

Kapcsolódó extrák

A Naprendszer, bolygópályák

A Nap körül 8 bolygó kering ellipszispályán.

A Naprendszer élete

A Nap és a bolygók egy porfelhő kb. 4,5 milliárd éve megkezdődött összesűrűsödésével alakultak ki.

A Föld

Földünk oxigéntartalmú légkörrel és szilárd kéreggel rendelkező kőzetbolygó.

A Jupiter

A Jupiter Naprendszerünk legnagyobb bolygója: tömege két és félszer akkora, mint a többi bolygóé együttesen.

A Mars

A vörös bolygón víz és élet nyomai után kutatnak.

A Merkúr

A Naprendszerben a Naphoz legközelebbi, és egyben a legkisebb bolygó.

A Nap

A Nap átmérője Földünkének kb. 109-szerese. Anyagának nagy része hidrogén.

A New Horizons-küldetés

A New Horizons űrszondát a Pluto és a Kuiper-öv tanulmányozására indították útnak 2006-ban.

A Szaturnusz

A Naprendszer második legnagyobb bolygója, felismerhető jellegzetes gyűrűrendszeréről.

A Tejútrendszer

Galaxisunk kb. 100 000 fényév átmérőjű, benne több 100 milliárd csillag található, ezek egyike a Nap.

A Vénusz

A Naptól számított 2. bolygó. Az éjszakai égbolton a Hold után a legfényesebb égitest.

Az Uránusz

A Naptól számított hetedik bolygó, Jupiter típusú, azaz gázbolygó.

Csillagászati szomszédaink

Közeli és távoli csillagászati szomszédaink bemutatása a Naprendszertől a galaxisokig.

Kepler törvényei

A bolygómozgást leíró három fontos törvényt Johannes Kepler fogalmazta meg.

Voyager űrszondák

A Voyager szondák elhagyták a Naprendszert. Vizsgálatokat végeznek, emellett az emberiség üzenetét is magukkal viszik.

A Cassini-Huygens küldetés (1997-2017)

Cassini-űrszonda közel 20 éves küldetése során vizsgálta a Szaturnusz bolygót és holdjait.

A Hubble űrtávcső

A Hubble űrtávcső működését a légköri hatások nem befolyásolják.

A Neptunusz

A Naprendszer legkülső bolygója, a legkisebb gázbolygó.

A Pluto–Charon-rendszer

A Pluto törpebolygó legnagyobb kísérője a Charon.

Dawn-küldetés

A Vesta és a Ceres feltérképezésével a Naprendszer korai időszakáról, a kőzetbolygók formálódásáról kaphatunk információkat.

Napfogyatkozás

Ha a Nap, a Hold és a Föld egy vonalba kerül, a Hold részlegesen vagy teljesen eltakarhatja a Napot.

Üstökösök

Az üstökösök a Nap körül keringő látványos égitestek.

A Nap útja a Föld nevezetes szélességi körein

A Nap látszólagos napi járása a Föld tengely körüli forgásának a következménye.

A súlytalanság

Az űrhajó pályája során állandó szabadesésben van.

Csillagtípusok

A csillagfejlődés folyamata átlagos és nagy tömegű csillagok esetén.

Kepler űrtávcső

A Kepler űrtávcső segítségével a Földünkhöz hasonló, életre alkalmas bolygókat keresünk a Naprendszerünkön kívül.

Mars-kutatás

A Mars szerkezetét és az élet esetleges nyomait űrszondák és marsjárók segítségével kutatják.

Szputnyik–1 (1957)

A szovjet gyártmányú műhold volt az első űreszköz, melyet a Földről a világűrbe juttattak (1957. október).

Űrsikló (Space Shuttle)

Az űrsiklók a NASA többször felhasználható, ember szállítására alkalmas űreszközei voltak.

A Nemzetközi Űrállomás

A 16 ország részvételével épült űrállomás állandó emberi jelenlétet biztosít a világűrben.

Földrajzi érdekességek – Csillagászat

Naprendszerünk számos érdekességgel szolgál a számunkra.

Földszerkezet (középfok)

A Föld több, gömbhéjszerűen elrendeződő rétegből épül fel.

Műholdtípusok

A Föld körül keringő mesterséges égitesteket polgári és katonai célokra egyaránt felhasználjuk.

Kosárba helyezve!