Bányászat az ipari forradalom idején

Bányászat az ipari forradalom idején

A dinamikusan fejlődő ipar nyersanyag iránti óriási igénye miatt a bányászat is fejlődésnek indult a 18. század végén.

Történelem

Címkék

bányászat, ipari forradalom, bánya, nyersanyag, energiahordozó, bányavidék, tárna, gyermekmunkás, frontfejtés, csákány, csille, támfa, gőzgép, kőszén, ásványkincs

Kapcsolódó extrák

Jelenetek

Bányatelep

Tárna

Gyermekmunkások

Frontfejtés

Metszet

 • vágat
 • csákány
 • lapát
 • csille
 • nyompálya
 • gerenda
 • támfa
 • frontfejtő bányászok
 • gyerekmunkások

Animáció

 • vágat
 • csákány
 • lapát
 • nyompálya
 • gerenda
 • támfa
 • frontfejtő bányászok
 • gyerekmunkások

Narráció

A bányászat története gyakorlatilag egyidős az emberiség történelmével.
Az 1780-as években Angliában kibontakozó ipari forradalom azonban mennyiségileg és minőségileg is átalakította a bányászatot.
Az ekkor elterjedő gőzgépek alapvető fűtőanyaga a feketekőszén volt. Ezért számolatlanul nyíltak meg a bányák először Angliában, majd az ipari forradalom továbbgyűrűzése után a többi országban is.
A Föld kérgében rejlő ásványkincsek bányászatának több különböző formája alakult ki (külszíni fejtés, mélyművelés, víz alatti bányászat stb.).
A jelenet egy 19. századi mélyművelésű bányavidéket mutat be.

Ebben az esetben a nyersanyag felett elhelyezkedő rétegeket csak részben távolítják el, illetve bontják meg.
Külön létesítményeket (tárnákat, aknákat stb.) alakítanak ki abból a célból, hogy feltárják és kitermeljék a kívánt nyersanyagot.
A kőzetbe vájt tárnákat támfákkal és gerendákkal igyekeztek biztonságossá tenni.

A járatokban csákánnyal termelték ki a nyersanyagot, melyet lapátokkal kosarakba, csillékbe dobáltak.
A megrakott csilléket bányalovakkal, vagy emberi erővel juttatták a felszínre.

Az alacsony munkabér és a hely szűkössége miatt sok esetben alkalmaztak gyermekmunkásokat.
Ők a rendkívüli fizikai megterheléssel járó munkát akár napi 10-12 órán át is végezték az embertelen körülmények között. (A gyermekmunkát szabályozó törvények sok országban csak igen későn születtek meg.)

Egy-egy bányavidéken több tárna helyezkedett el. Ezek összekapcsolásáról, illetve a kitermelt nyersanyag elszállításáról keskeny nyomtávú vasútvonal kiépítésével gondoskodtak.
A nem megújuló ásványi anyagok felkutatására, feltárására és kitermelésére irányuló folyamat azonban számos negatív következménnyel is járt, hiszen a legtöbb esetben durva és visszafordíthatatlan beavatkozást jelentett a természeti környezetbe.

Kapcsolódó extrák

James Watt gőzgépe (18. század)

A skót mérnök által tökéletesített gőzgép sokféle alkalmazási lehetőségével forradalmasította a technikát.

Aranybányászat (19. század)

A 19. század "nagy aranyláza" 1848-ban, San Francisco környékén alakult ki.

Ipari park

Biztosítja a vállalkozások számára az infrastrukturális feltételeket és szolgáltatásokat.

Külszíni bánya

A mélyműveléssel ellentétben itt a fedőkőzeteket eltávolítják, és a kitermelés a felszínen folyik.

Mélyművelésű szénbánya

A külszíni fejtéssel ellentétben itt a fedőkőzeteket nem távolítják el, a kitermelés aknákon keresztül folyik.

Rocket gőzmozdony (1829)

George Stephenson angol mérnök gőzmozdonya egy 1829-ös verseny megnyerésével indult világhódító útjára.

Textilgyár (19. század)

A 18. századi találmányoknak köszönhetően a textilipar az egyik legfontosabb iparággá vált.

Textilipari találmányok a 18. században

A 18. századi találmányoknak köszönhetően a textilipar hatalmas fejlődésen ment át.

Torziós ingák

Torziós szál csavarodásával mérik valamely erőhatás nagyságát.

A kőolajkút működése

A kőolaj felszínre szivattyúzását végző szerkezet.

Munkásnegyed (19. század)

Az ipari forradalom korában alakultak ki a nagyvárosok jellemző, egészségtelen munkás lakónegyedei.

Tengeri fúrótorony

Az acélszerkezet közepében hosszú cső hatol le a tenger aljzatába a kőolajat tartalmazó kőzetrétegig.

Kosárba helyezve!