Az ókori római gyalogság harci taktikái

Az ókori római gyalogság harci taktikái

Az ókori Római Birodalom felkészült legionáriusai mesteri szintre emelték a stratégiát.

Történelem

Címkék

gyalogság, harci taktika, harc, harcászat, háború, harci formáció, hadsereg, légió, csata, lovasság, teknősbéka alakzat, hadmozdulat, falanx, menetoszlop, , fegyverzet, katona, legionárius, ostrom, roham, edzés, manőver, ókor, római, védőfal

Kapcsolódó extrák

Jelenetek

Menetoszlop

Lovasság visszaűzése (repellere equites)

Ék alakzat (cuneum formate)

Kör alakú formáció (orbem formate)

Teknősbéka alakzat (testudinem formate)

Négyzet alakzat (agmen formate)

Animáció

Narráció

A korábban is sikert sikerre halmozó római hadsereg a Marius-féle reform után vált igazán ütőképessé.
Az újítások között szerepelt a kiképzés rendszeressé tétele és a fegyverzet egységesítése is. A csapategységek átalakításával a légiók mozgékonyabbá váltak.

Már a görögök és a makedónok is bebizonyították, hogy az összeszokott katonákból álló, precíz és hatékony hadmozdulatokra képes egységek eldönthetik egy-egy csata sorsát.

A falanxok egyfajta mintául szolgálhattak a légiók, és azok kisebb alkotóelemei számára. A rómaiak a kiképzés során mesteri szintre emelték a harci formációk alkalmazását.
Repertoárjuk igen széles volt e téren. Csata közben is rugalmasan, gyorsan és fegyelmezetten tudtak váltani, ha a szükség úgy kívánta.

Ha egy légiót bevetettek valahol, akkor hosszas meneteléssel kellett eljutniuk a hadszíntérre.A csatamezőt klasszikus menetoszlopokba rendeződve közelítették meg. Ezzel a manőverező képességet is erősítették.

Az ellenséges lovasság támadása komoly problémát jelentett a római gyalogság számára. Azonban kifejlesztettek egy olyan formációt, mely hatékonynak bizonyult ilyen esetekben is. A katonák szorosan egymás mellé, négyzet alakban sorakoztak fel. Pajzsaikkal minden irányban védőfalat képeztek. Lándzsáikat kidugták a pajzsok közötti réseken, egyfajta „tűpárnát”” alakítva így ki.

Ha a római gyalogság támadásba lendült, akkor gyakran az ék alakú formációt vette fel. Ezzel viszonylag könnyen áttörhették az ellenség hadrendjének első sorait. Ráadásul az együtt mozgó, gyorsan közeledő alakzat félelmetes látványt jelenthetett a megtámadottak számára.

A kör alakú formációt általában akkor alkalmazták a legionáriusok, amikor számuk lecsökkent és az ellenség körülvette őket.

A teknősbéka alakzat kiváló védelmet jelentett az ellenséges tűzerővel szemben. Ezért nem csak nyílt ütközetek, hanem ostromok közben is alkalmazták. Azonban lassú mozgást tett csak lehetővé, így a közelharcban nem használták.

A négyzet alak hatásos volt, ha az ellenséges lovasság frontális támadást indított a római sereg ellen. Azonban nyílt csata közben, a vonalak szétzilálására is alkalmasnak bizonyult.

Kapcsolódó extrák

Római katona (Kr. e. 1. század)

Az ókori Római Birodalom hadseregének zsoldoskatonái kiválóan képzettek és jól felszereltek voltak.

Ókori római katonai tábor

A folyamatosan terjeszkedő Római Birodalom a meghódított területeken katonai erődöket alakított ki.

A Római Birodalom provinciái és városai

Animációnk a Római Birodalom több száz éves történetét mutatja be.

Alesia (Franciaország, Kr. e. 1. század)

A Vercingetorix által védett gall várost Kr. e. 52-ben vették ostrom alá Julius Caesar római csapatai.

Alesiai csata (Kr. e. 52)

A Vercingetorix által védett gall várost Kr. e. 52-ben vették ostrom alá Julius Caesar római csapatai.

Catalaunumi csata (451)

Az Aetius által vezetett római sereg megállította a hun király, Attila inváziós seregét.

Germán harcos (4. század)

Az Észak-Európából kiindulva dél felé hódító germán törzsek félelmetes harcosai a Római Birodalmat is fenyegették.

Legendás ókori birodalmak

Történelmünk évezredei alatt számos legendás birodalom született (majd dőlt romba).

Ókori római vízvezeték és út

A római civilizáció fejlettségének jó szintmérői a birodalmat behálózó kiváló út- és vízvezetékrendszerek.

Római gladiátorok (2. század)

A gladiátorok az ókori Római Birodalom arénáiban vívtak véres küzdelmet egymással és a vadállatokkal.

Görög és makedón falanx

Az ókori Hellászban kialakult falanx a nehéz fegyverzetű gyalogság hadrendje, illetve alapegysége volt.

Kosárba helyezve!