A prokarióta és az eukarióta sejtek felépítése

A prokarióta és az eukarióta sejtek felépítése

Az élővilágában két alapvető típusú sejt, prokarióta és eukarióta sejt létezik.

Biológia

Címkék

sejt, sejtmag, baktérium, ostor, csilló, sejtfal, plazmid, sejtmaghártya, sejtváz, endoplazmatikus hálózat, poliszacharid, peptid, DNS, kromoszóma

Kapcsolódó extrák

Jelenetek

Méretük

A Földet benépesítő élőlények mindegyike mutat valamilyen életjelenséget. Fontos közös vonásuk az is, hogy sejtből vagy sejtekből épülnek fel. A sejtfelépítésük alapján az élőlényeket két nagy csoportba, a sejtmagnélküliek, vagyis a prokarióták és a sejtmagvasok, vagyis az eukarióták közé sorolhatjuk.
A prokarióta élőlények rendszerint egyetlen sejtből állnak, és ezek a sejtek sok szempontból különböznek az eukarióta sejtekétől. Méretük nagyjából tízszer kisebb és felépítésük is jóval egyszerűbb az eukarióta sejtekénél.

Prokarióta sejt

A prokarióta sejtek örökítőanyagát, amely mindössze egyetlen DNS molekulából áll membrán nem különíti el a sejt többi részétől. Ezeknek az egyszerű sejteknek nincsenek más hártyával körülvett sejtalkotói és nincsen belső vázrendszerük sem. A sejtplazmát sejtmembrán határolja, legkívül pedig poliszacharidokból és peptidekből felépülő sejtfal található, amely főként a védelmet szolgálja. A prokarióta sejtek felületén többféle, nagyszámú nyúlvány is előfordulhat. Ilyenek a csillók, a pílusok és az ostorok. A prokarióták két nagy csoportja az ősbaktériumok és a valódi baktériumok.

Eukarióta sejt

Az eukarióta sejtekben az örökítőanyagot sejtmaghártya veszi körbe, és ezek együttesen a sejtmagot alkotják. A sejtmagban több, egyenes láncú kromoszóma található. Az eukarióta sejtek egyéb, sejtmembránnal határolt sejtszervecskét is tartalmaznak. Ilyenek a mindegyik eukarióta sejtben előforduló mitokondriumok és a csak növényi sejtekre jellemző kloroplasztiszok is. Fontos szerepet játszik a sejtben a sejtmaggal szoros kapcsolatban álló endoplazmatikus hálózat: itt folyik a fehérjeszintézis. Az eukarióta sejtek belsejében fehérjékből álló sejtváz található. A sejt plazmáját sejtmembrán határolja, de csak a növények és a gombák sejtjeit veszi körbe sejtfal. Az eukarióta élőlényeket négy országba sorolhatjuk: az egysejtű sejtmagvasok, a gombák, a növények és az állatok közé.

Kapcsolódó extrák

Mekkora egy baktérium?

A baktériumok felépítéséről, csoportjairól és életünkben betöltött szerepéről szól a...

Baktériumok (gömb, pálca és csavart alakúak)

A baktériumokat alakjuk szerint is csoportosíthatjuk.

NAD, NADP, NADPH

A NAD a lebontó, a NADP főleg a felépítő anyagcsere-folyamatokban H-szállító koenzimként...

Meiózis

Ivarsejtjeink haploid sejtek, amelyek diploid sejtekből képződnek meiózissal, azaz...

Mitózis

A mitózis a sejtek olyan osztódása, amikor a kromoszómaszám nem változik.

Génszerkesztés

A génszerkesztés egy olyan genetikai beavatkozás, amely egy élőlény kromoszómáiban egy...

ADP, ATP

Az ATP a sejtek legfontosabb energiaszolgáltató molekulája.

Koenzim-A

A lebontó és felépítő folyamatokban acilcsoportot szállító koenzim.

Kosárba helyezve!