A Tejútrendszer

A Tejútrendszer

Galaxisunk kb. 100 000 fényév átmérőjű, benne több 100 milliárd csillag található, ezek egyike a Nap.

Földrajz

Címkék

Tejútrendszer, spirálgalaxis, galaxis, spirálkar, halo, Naprendszer, Nap, fekete lyuk, Orion, fényév, csillag, csillagászat, asztrofizika, földrajz, fizika

Kapcsolódó extrák

Jelenetek

A Tejútrendszer

Méretei

A spirálkarok

 • Orion-spirálkar - Ebben a karban található a Naprendszer.
 • Sagittarius-spirálkar
 • Perseus-spirálkar
 • a galaxis központja - A centrumban egy szupernehéz fekete lyuk található. Tömege a Nap tömegének 4,5 milliószorosa. A fekete lyukak onnan kapták nevüket, hogy hatalmas tömegük miatt még a fény sem szabadulhat ki belőlük.
 • Scutum–Centaurus-spirálkar
 • Norma-spirálkar
 • korong

A halo

 • galaktikus halo - A galaxist a galaktikus halo veszi körül, amely ősi csillagokból, porból és gázból áll. A halóban találták meg a Tejútrendszer legősibb ismert csillagát, amely 13,2 milliárd éves. A halóban csillagképződés nem zajlik.

A Nap helyzete

 • Nap - A galaxis középpontjától mintegy 26 000 fényév távolságban van. A Naprendszer 240 millió év alatt tesz meg egy teljes fordulatot a középpont körül. Ha a tejútrendszer átmérőjét 100 méterre zsugorítanánk, a Naprendszer átmérője kevesebb, mint 1 mm lenne.

Animáció

 • szélessége: 100 000 fényév
 • vastagsága: 10 000 fényév
 • a Nap távolsága a középponttól: 26 000 fényév
 • Orion-spirálkar - Ebben a karban található a Naprendszer.
 • Sagittarius-spirálkar
 • Perseus-spirálkar
 • a galaxis központja - A centrumban egy szupernehéz fekete lyuk található. Tömege a Nap tömegének 4,5 milliószorosa. A fekete lyukak onnan kapták nevüket, hogy hatalmas tömegük miatt még a fény sem szabadulhat ki belőlük.
 • Scutum–Centaurus-spirálkar
 • Norma-spirálkar
 • korong
 • Nap - A galaxis középpontjától mintegy 26 000 fényév távolságban van. A Naprendszer 240 millió év alatt tesz meg egy teljes fordulatot a középpont körül. Ha a tejútrendszer átmérőjét 100 méterre zsugorítanánk, a Naprendszer átmérője kevesebb, mint 1 mm lenne.

Képek

 • Spirálgalaxis
 • Elliptikus galaxis
 • Lentikuláris galaxis
 • Törpegalaxis
 • Szabálytalan galaxis

Narráció

A Tejútrendszer egy spirálgalaxis, amelynek a Naprendszerünk is része. Az éjszakai égbolton szabad szemmel látható égitestek a Nagy- és a Kis-Magellán-felhőktől és az Androméda-ködtől eltekintve egytől egyig a Tejútrendszerhez tartoznak.

A Tejútrendszer átmérője százezer fényév, legnagyobb vastagsága ennek tizede. A Nap a középponttól 26 000 fényév távolságban található.

A Naprendszer 240 millió év alatt tesz meg egy teljes fordulatot a középpont körül. Ha a Tejútrendszer átmérőjét 100 méterre zsugorítanánk, a Naprendszer átmérője kevesebb, mint 1 mm lenne.

A galaxis korongjában megfigyelhetőek spirálkarok: ezek közül a Nap az Orion-karban helyezkedik el.

A galaxis centrumában egy szupernehéz fekete lyuk található. Tömege a Nap tömegének 4,5 milliószorosa. A fekete lyukak onnan kapták nevüket, hogy hatalmas tömegük miatt még a fény sem szabadulhat ki belőlük.

A galaxist a galaktikus halo veszi körül, amely ősi csillagokból, porból és gázból áll. A halóban találták meg a Tejútrendszer legősibb ismert csillagát, amely 13,2 milliárd éves.

Ez azt is jelenti, hogy galaxisunk legalább ennyi idős, tehát az ősrobbanás után mintegy félmilliárd évvel alakult ki.

Kapcsolódó extrák

A Naprendszer, bolygópályák

A Nap körül 8 bolygó kering ellipszispályán.

Csillagtípusok

A csillagfejlődés folyamata átlagos és nagy tömegű csillagok esetén.

A Hubble űrtávcső

A Hubble űrtávcső működését a légköri hatások nem befolyásolják.

A Naprendszer élete

A Nap és a bolygók egy porfelhő kb. 4,5 milliárd éve megkezdődött összesűrűsödésével alakultak ki.

Az égi mechanika fejlődése

A jelenet a világegyetemről alkotott képünket befolyásoló csillagászok, fizikusok munkásságát foglalja össze.

Bolygók, méretek

A Nap körül a belső kőzetbolygók és a külső, nagyméretű gázbolygók keringenek.

Csillagászati szomszédaink

Közeli és távoli csillagászati szomszédaink bemutatása a Naprendszertől a galaxisokig.

Földrajzi érdekességek – Csillagászat

Naprendszerünk számos érdekességgel szolgál a számunkra.

Kepler űrtávcső

A Kepler űrtávcső segítségével a Földünkhöz hasonló, életre alkalmas bolygókat keresünk a Naprendszerünkön kívül.

Obszervatórium

A csillagvizsgálókat a légkör zavaró hatásának kiszűrése érdekében gyakran nagy magasságba telepítik.

Optikai távcsövek

A csillagászatban alkalmazott fontosabb lencsés és tükrös távcsöveket mutatja be az animáció

A Föld

Földünk oxigéntartalmú légkörrel és szilárd kéreggel rendelkező kőzetbolygó.

A Jupiter

A Jupiter Naprendszerünk legnagyobb bolygója: tömege két és félszer akkora, mint a többi bolygóé együttesen.

A Mars

A vörös bolygón víz és élet nyomai után kutatnak.

A Merkúr

A Naprendszerben a Naphoz legközelebbi, és egyben a legkisebb bolygó.

A Nap

A Nap átmérője Földünkének kb. 109-szerese. Anyagának nagy része hidrogén.

A Neptunusz

A Naprendszer legkülső bolygója, a legkisebb gázbolygó.

A Pluto–Charon-rendszer

A Pluto törpebolygó legnagyobb kísérője a Charon.

A Szaturnusz

A Naprendszer második legnagyobb bolygója, felismerhető jellegzetes gyűrűrendszeréről.

A Vénusz

A Naptól számított 2. bolygó. Az éjszakai égbolton a Hold után a legfényesebb égitest.

Az Uránusz

A Naptól számított hetedik bolygó, Jupiter típusú, azaz gázbolygó.

Gravitációs hullám (LIGO obszervatórium)

Ha nagy tömegű testek gyorsulva mozognak, akkor körülöttük fodrozódások keletkeznek téridőben, ezek a gravitációs hullámok.

Műholdtípusok

A Föld körül keringő mesterséges égitesteket polgári és katonai célokra egyaránt felhasználjuk.

Az Apollo–15 küldetés (a holdjáró)

Az animáció az amerikai Apollo–15 küldetése során használt kétszemélyes holdjárót mutatja be.

Holdfogyatkozás

Holdfogyatkozáskor a Hold a Föld árnyékkúpjába kerül.

Mars-kutatás

A Mars szerkezetét és az élet esetleges nyomait űrszondák és marsjárók segítségével kutatják.

Napfogyatkozás

Ha a Nap, a Hold és a Föld egy vonalba kerül, a Hold részlegesen vagy teljesen eltakarhatja a Napot.

Szputnyik–1 (1957)

A szovjet gyártmányú műhold volt az első űreszköz, melyet a Földről a világűrbe juttattak (1957. október).

Voyager űrszondák

A Voyager szondák elhagyták a Naprendszert. Vizsgálatokat végeznek, emellett az emberiség üzenetét is magukkal viszik.

Kosárba helyezve!