Odsoljavanje morske vode

Pomoću odsoljavanja morske vode dobivamo pitku vodu.

Morska eksploatacija prirodnog plina (Norveška)

Plinska platforma Trol A je najveća morska platforma na svijetu: ima masu od 656 000...

Rudarstvo za vrijeme industrijske revolucije

Dinamičan razvoj industrije je zahtijevao sve veću količinu sirovina, te je prouzrokovao...

Fuzijski reaktor

Fuzija atomskog jezgra je ekološki način dobivanja energije, imamo praktično neograničen...

Vjetrenjača

Kinetičku energiju vjetra vjetrenjača pretvara u energiju, koja se može koristiti na više...

Nuklearna elektrana

Energija koja se oslobađa prilikom nuklearne fisije koristi se za proizvodnju električne...

Izvori svjetlosti u kućanstvu

Animacija nam pokazuje izvore svjetlosti koje upotrebljavamo u kućanstvu, njihovo...

Talionica aluminija

U talionicama se od glinice elektrolizom proizvodi aluminij.

Vodovod i cesta u antičkom Rimu

Izvrsno mjerilo za razvijenost rimske civilizacije je odličan sustav cesta i vodovoda u...

Efekt staklenika

Kao posljedica ljudske aktivnosti raste koncentracija stakleničkih plinova, što rezultira...

Vodenica

Mehaničke konstrukcije, koje su energiju vode pretvarale u iskoristive oblike energije,...

Hidroelektrana (Hooverova brana, SAD)

Golema brana na američkoj rijeci Colorado, koja je ime dobila po jednom američkom...

Kako radi slavina?

Animacija nam odlično prikazuje princip rada tri najosnovnija tipa slavine.

Vodoopskrbni sustav

Vodoopskrbni sustav korisnicima osigurava pitku vodu odgovarajuće kakvoće.

Komunalije

Sustav telekomunkacijskih, plinskih i električnih vodova, vodovoda, grijanja, kanalizacije.

Bioplinska elektrana

Bioplin se može proizvoditi od organskih tvari (gnojivo, biljni dijelovi, organski...

Suhi mlin (suvara)

Mlinski uređaji pokretani životinjskom (ili ljudskom) snagom u prvom redu su se koristili...

Vodena turbina, generator

Pretvara kinetičku energiju vode u električnu energiju.

Podzemni kop ugljena

Za razliku od površinskih kopova, u podzemnim rudnicima se ne odstranjuje gornji sloj...

Naftna platforma

Na sred čelične konstrukcije je duga cijev, koja buši dno mora, i traži ležišta nafte.

Added to your cart.