Senator sa suprugom u antičkom Rimu

Senatori su, kao članovi najvišeg društvenog sloja u antičkom Rimu, nosili toge s...

Ranokršćanska nekropola Sopianae (Pečuh, Mađarska, 4. stoljeće)

Ranokršćanska nekropola Sopianae kulturni je spomenik iznimne vrijednosti.

Građanin sa suprugom iz antičke Atene

Demokratsko uređenje atenskog polisa je zasnovano na punopravnim građanima.

Odjeća barbara (5. stoljeće)

Odjeća nam govori i o načinu života i o kulturi nekog naroda u danom periodu.

Added to your cart.