Računanje opsega, površine, oplošja i volumena

Animacija će nas uopznati sa načinima računanja opsega i površine geometrijskih likova te računanjem oplošja i volumena geometrijskih tijela.

Optička varka

Prilikom optičke varke naš mozak krivo tumači viđenu sliku.

Gometrijske transformacije 1. (rotacija)

Animacija nam prikazuje dvo- i trodimenzionalne rotacije (oko točke i oko osi).

Šahovske zadaće

Šahovskim zadaćama razvijamo logičke vještine na satu matematike.

Geometrijske transformacije 3. (refleksija)

Animacija nam prikazuje dvo- i trodimenzionalne refleksije (u ravnini i u prostoru).

Geometrijske transformacije – premještanje

Animacija nam prikazuje premještaj u ravnini i u prostoru.

Keplerovi zakoni

Keplerovi zakoni opisuju gibanje planeta oko Sunca.

3D slagalica

Ova zanimljiva i šarena igra potpomaže razvoj osjećaja za prostor i pruža mogućnost provjere pomoću izometričkog pogleda.

Prostorni koordinatni sustav (Kartezijev koordinatni sustav)

Kartezijev koordinatni sustav sa dijagramima i zadaćama za razvijanje percepcije prostora.

Zadaće sa vagom

Zanimljiva logička vježba: imate mnogo utega koji izgledaju isto, ali morate pronaći samo jedan koji je drugačiji.

Znameniti umnošci

Spektakularna demonstracija algebarskih izraza.

Rotacijska tijela

Rotacijska tijela su tijela nastala rotacijom nekog geometrijskog lika oko osi.

Koliko je sati?

Pomoću animacije vježbat ćemo uporabu analognih i digitalnih satova.

Presjek stošca

Presjek stošca је prostorna krivulja, koja se dobiva kada se ravni kružni stožac presiječe ravninom.

Zanimljive plohe

Mebijusova traka i Klajnov bokal su zanimljive dvodimenzionalne plohe sa samo jednom stranom.

Prvi dani u školi

Nauči pojmove boja, brojeva, slova I oblika dok se igrate

Obujam tetraedra

Za određivanje obujma tetraedra polazna će nam točka biti obujam prizme.

Igraća kockica

Igraća kockica može se koristiti za učenje statistike i vjerojatnosti.

Platonova tijela

Ova animacija prikazuje pet uobičajenih trodimenzionalnih (ili Platonskih) tijela, od kojih je najpoznatija kocka.

Kocka (vježbe)

Bridove, dijagonale i strane kocke točno možemo odrediti pomoću njezinih vrhova.

Added to your cart.