DNK

Nositelj genetskih informacija u stanici.

Aminokiseline

Monomeri bjelančevina.

Kovalentne veze molekula benzola

Među atomima ugljika ćemo naći sigma veze i delokalizirane pi veze.

Građa bjelančevina

Raspored i sklop polipeptidnih lanaca čini prostornu strukturu bjelančevina.

Hemoglobin

Protein nosača kisika u našim crvenim krvnim stanicama.

Fuleren (C₆₀)

Kristalna alotropska modifikacija ugljika koja je otkrivena krajem 80-ih godina.

RNK

Polinukleotid sastavljen od fosforne kiseline, riboze i dušične baze (citozina, uracila,...

Stearinska kiselina (oktadekan-kiselina) (C₁₇H₃₅COOH)

Čvrsta, bijela tvar, sastavni dio biljnih ulja i životinjskih masti.

Laktoza (C₁₂H₂₂O₁₁)

Vrsta šećera koja se može pronaći u mlijeku sisavaca.

Saharoza (obični šećer) (C₁₂H₂₂O₁₁)

Bijeli, slatki spoj topiv u vodi, poznat kao šećer.

Celuloza (C₆H₁₀O₅)n

Građevni materijal staničnih stijenki i vlakana biljaka.

Rafiniranje nafte

Od sirove nafte se destilacijom dobijaju razni proizvodi (dizel, benzin, ulja za...

Molekula masti

Tri zasićene molekule masnih kiselina povezane s molekulom glicerola.

Kiralnost

Zrcalne slike izomera asimetričnih oblika i krutih tvari nisu međusobno preklopive.

Molekula ulja

Trigliceridi koji sadrže nezasićene masne kiseline su na sobnoj temperaturi u tekućem stanju.

Sekundarni sklop bjelančevina

Bjelančevine su izgrađene od aminokiselina koje su međusobno povezane peptidnom vezom, i...

Konformacije molekule etana

Molekula etana može da poprimi stabilnu otvorenu konformaciju.

Polimerizacija etena

Polimerizirani eten je poznat kao polietilen, vrsta plastike

Mravlja kiselina (metanska kiselina) (HCOOH)

Mravlja kiselina (ili metanska kiselina) najjednostavnija je karboksilna kiselina.

Dijamant

To je kristalni alotrop elementarnog ugljika i ima najveću tvrdoću prirodnih materijala.

Added to your cart.