Razvoj modela atoma

Povijesni pregled najvažnijih teorija o građi atoma.

Planetarno kruženje zraka

Razlika u temperaturi između polova i ekvatora izaziva planetarno kruženje zraka, na koje...

Zeleni automobili

Kombiniranjem benzinskog i električnog pogona automobila možemo smanjiti onečišćavanje zraka.

Lančana reakcija

Energija koja se oslobađa prilikom nuklearne fisije može se koristiti za mirovne i vojne...

Kruženje ugljika

Tijekom fotosinteze ugljik se ugrađuje u organske tvari, a tijekom disanja se oslobađa.

Veze molekula dušika

Animacija nam pokazuje sklop molekule dušika: jednu sigma, i dvije pi veze.

Promjene agregacijskog stanja

Promjene agregacijskih stanja zapravo su prijelazi između čvrstog, tekućeg i plinovitog...

Elektronska konfiguracija kalcija

Animacija nam pokazuje elektonsku konfiguraciju omotača atoma kalcija.

Talionica aluminija

U talionicama se od glinice elektrolizom proizvodi aluminij.

Kovalentne veze molekula benzola

Među atomima ugljika ćemo naći sigma veze i delokalizirane pi veze.

Ozonski omotač

Velika je važnost ozonskog omotača za život na Zemlji jer štiti od UV zračenja.

Efekt staklenika

Kao posljedica ljudske aktivnosti raste koncentracija stakleničkih plinova, što rezultira...

Sumporasta kiselina (H₂SO₃)

Bezbojna, slaba kiselina, poznata samo u vodenoj otopini.

Obiteljska kuća nulte neto energetske emisije

Konstrukcija i dizajn modernih obiteljskih kuća od velike su važnosti za očuvanje i...

Reakcija amonijaka i klorovodika

Spajanjem amonijaka i klorovodika dobivamo amonijev klorid sa ionskom vezom.

Polimerizacija etena

Polimerizirani eten je poznat kao polietilen, vrsta plastike

Željezna industrija (srednji stupanj)

Sirovo željezo proizvodi se od željezne rude u visokim pećima.

Kalcijev karbonat (CaCO₃)

Vapnenac je široko i svestrano korišten materijal.

Kloriranje metana reakcijom supstitucije

Tijekom reakcije supstitucije atomi vodika iz metana se supstituiraju sa atomima klora,...

Proizvodja amonijaka (Haber-Boschov proces)

Amonijak se proizvodi od dušika i vodika na visokoj temperaturi, pod tlakom, sa željeznim...

Added to your cart.