Hidroelektrana (Hooverova brana, SAD)

Golema brana na američkoj rijeci Colorado, koja je ime dobila po jednom američkom predsjedniku.

Luka

U lukama je neophodna odgovarajuća infrastruktura i uslužne djelatnosti.

Komunalije

Sustav telekomunkacijskih, plinskih i električnih vodova, vodovoda, grijanja, kanalizacije.

Vrste mostova

Po sklopu mostovi mogu biti gredni, lučni, viseći, konzolni i ovješeni.

Zračna luka

Zračne luke pružaju potrebnu infrastrukturu i usluge za zrakoplovstvo.

Prometne mreže

Animacija prikazuje glavne zračne, vodene i kopnene puteve i prometna čvorišta.

Nizozemski sustav brana

Nizozemska se već stoljećima bori sa morem.

Vodoopskrbni sustav

Vodoopskrbni sustav korisnicima osigurava pitku vodu odgovarajuće kakvoće.

Cestovni prijevoz, šleper

Šleperi igraju jako važnu ulogu u cestovnom prijevozu.

Kako funkcionira solarna ćelija i solarni kolektor?

Sunčevu energiju možemo koristiti pomoću solarnih ćelija i kolektora.

Svemirski teleskop Hubble

Na pogon svemirskog teleskopa Hubble ne utiču atmosferske promjene.

Proizvodnja papira

Papir je izumljen prije više od dvije tisuće godina.

Naftna platforma

Na sredini čelične konstrukcije je duga cijev, koja buši dno mora, i traži ležišta nafte.

Zagađivanje okoliša

Nepovoljni efekti ljudskog društva utječu na okoliš, a to se naziva zagađivanjem okoliša.

Površinski javni promet s električnim napajanjem

Trolejbusi i tramvaji su ekološki prihvatljiva prijevozna sredstva.

Podzemni kop ugljena

Za razliku od površinskih kopova, u podzemnim rudnicima se ne odstranjuje gornji sloj stijena, nego se iskop ugljena izvodi u jamama.

Bioplinska elektrana

Bioplin se može proizvoditi od organskih tvari (gnojivo, biljni dijelovi, organski otpadi) uz pomoć bakterija. Bioplin je mješavina metana i ugljičnog...

Keplerov teleskop

Pomoću Keplerovog teleskopa tragamo za planete pogodne za život poput naše Zemlje, izvan Sunčeva sustava.

Oaza

Оаze su područja usred pustinja ili polupustinja, na vodom dobro opskrbljenim mjestima.

Geotermalna elektrana

Geotermalna elektrana transformira energiju vruće, podzemne vode pod tlakom u električnu energiju.

Added to your cart.