Vrijeme i klima

Klimom smatramo vremenske prilike karakteristične za određeno područje, koje se mijenjaju samo na geološkoj skali, dok se vrijeme može mijenjati na dnevnoj bazi.

Povezani dodatci

Vremenska prognoza

Uz pomoć raznih meteoroloških instrumenata možemo odrediti kakvo nas vrijeme očekuje.

Rasjed (početni stupanj)

Strukturna jedinica litosfere nastala izdizanjem, spuštanjem ili uzdužnim pomicanjem...

Nastanak magle

Magla je vrsta oblaka koji nastaje u blizini tla. Na Zemlji postoje mjesta koja su tijekom većeg...

Kruženje fosfora

Fosfor je važna supstanca za živa bića, koja je na Zemlji u neprestanoj cirkulaciji.

THE PERMAFROST

A tartósan fagyott altalaj határa – a globális felmelegedés hatására – egyre jobban húzodik vissza.

Kruženje dušika

Atmosferski dušik vezan je bakterijama i koristi se u živim organizmima u obliku...

Planinski klimatski pojasevi

Nadmorska visina odlučujući je čimbenik u određivanju planinskih klimatskih pojaseva.

Lokalni vjetrovi

Najvažnije vrste lokalnih vjetrova su morsko-kopneni, planinsko-dolinski i preljevni...

Added to your cart.