Vatra ispod pepela

Vatra ispod pepela

Katalizator može olakšati ili podržati procese ili reakcije koje se bez njega ne bi dogodile.

02:16

Kemija

Ključne riječi

jasen, kocka šećera, katalizator, saharoza, energija aktivacije, sagorijevanje, vrijeme reakcije, temperatura reakcije, vatra, zaštita od požara, pokus, reakcija, kemija, fizika

On-screen labels

Katalizator je tvar koja olakšava ili ubrzava kemijsku reakciju bez utjecaja na temperaturu reakcije i bez da se trajno mijenja u procesu., Energija aktivacije bez katalizatora, Početna tvar ili reaktant, Temperatura reakcije, Produkti reakcije, Energija aktivacije s katalizatorom, Adsorbirani su., Saharoza, C12H22O11
Added to your cart.