Učinak promjene tlaka na kemijsku ravnotežu

Ispitivanje otopljenog ugljičnog dioksida u boci gazirane vode.

Povezani dodatci

Formiranje molekula vodika

Atome vodika u molekuli vezuje kovalentna veza.

Endotermna reakcija

Barijev hidroksid reagira s amonijevim nitratom, dok u isto vrijeme apsorbira toplinu iz njihova...

Razvoj modela atoma

Povijesni pregled najvažnijih teorija o građi atoma.

Učinak koncentracije na kemijsku ravnotežu (promatranje)

Ispitivanje boje kobalt(II) klorida u vodi i klorovodiku.

Pjena za gašenje požara iz kućne izrade

Možemo proizvesti ugljični dioksid koristeći natrijev hidrogenkarbonat i octenu kiselinu....

Egzotermička reakcija

Praškasti sumpor prilikom zagrijavanja reagira s praškastim cinkom, otpuštajući toplinu.

Molekularne vježbe VII. (Spojevi ugljika sa sadržajem dušika)

Zadatak za razumevanje sklopa i grupiranje spojeva ugljika sa sadržajem dušika.

Otapanje natrijevog klorida

Kuhinjska sol otapa se u vodi: polarizirane molekule vode oko iona stvaraju omotač.

Added to your cart.