Proizvodnja vodikovog plina

Napravimo vodikov plin pomoću cinka u prahu i klorovodične kiseline! Pogledajmo što će u budućnosti značiti osnovu za vodikom pogonjena vozila.

Povezani dodatci

Brzo i sporo sagorijevanje

Ovaj video je o karakteristika i razlikama između brzog i sporog sagorijevanja.

Bojanje cvijeća

Latice cvijeta poprskat ćemo prozirnom tekućinom i promatrati kako postaju ljubičaste. Saznajmo...

Dietil-eter (eter) (C₄H₁₀O)

Najpoznatiji predstavnik etera.

Heksan (C₆H₁₄)

Šesti član u homolognoj seriji ravnolančanih alkana.

Ciklopentan (C₅H₁₀)

Član homolognog reda cikloalkana.

Tirozin

Jedna od 20 aminokiselina koje čine proteine. Sadrži aromatski prsten kao dio bočnog lanca.

Izopren (2-metilbuta-1,3-dien) (C₅H₈)

Polimerizacijom izoprena proizvodi se umjetni kaučuk.

Naftalen (C₁₀H₈)

Najjednostavniji policiklični aromatski ugljikovodik.

Added to your cart.