Pjena za gašenje požara iz kućne izrade

Možemo proizvesti ugljični dioksid koristeći natrijev hidrogenkarbonat i octenu kiselinu. Ugljični dioksid gasi plamen.

Povezani dodatci

Razvoj modela atoma

Povijesni pregled najvažnijih teorija o građi atoma.

Lančana reakcija

Energija koja se oslobađa prilikom nuklearne fisije može se koristiti za mirovne i vojne...

Molekularne vježbe I. (Veze)

Zadatak za vežbanje tipova molekularnih veza.

Gorivi članak

Gorivi članak osigurava ekološki prijateljsku električnu energiju proizvedenu kemijskom...

Otapanje natrijevog klorida

Kuhinjska sol otapa se u vodi: polarizirane molekule vode oko iona stvaraju omotač.

Promjene agregacijskog stanja

Promjene agregacijskih stanja zapravo su prijelazi između čvrstog, tekućeg i plinovitog...

Molekularne vježbe VI. (Ugljikohidrati)

Zadatak za razumevanje sklopa i grupiranje moni-, di- i polisaharida.

Added to your cart.