Oksidacija alkohola

Ispitivanje boje komadića bakra kada je isti izložen toplini, a zatim pari etanola.

Povezani dodatci

Naftalen (C₁₀H₈)

Najjednostavniji policiklični aromatski ugljikovodik.

Metil format (C₂H₄O₂)

Ester mravlje kiseline i metilnog alkohola, mirisna tvar nekog voća.

Proizvodnja vodikovog plina

Napravimo vodikov plin pomoću cinka u prahu i klorovodične kiseline! Pogledajmo što će u...

Tirozin

Jedna od 20 aminokiselina koje čine proteine. Sadrži aromatski prsten kao dio bočnog lanca.

Fehlingov test

Ako Fehlingovom reagensu dodamo formaldehid, uz malo sreće dobit ćemo elementarni bakar.

Metanski klatrat

Čvrsta tvar nastala pri niskim temperaturama na dnu oceana Zemlje pod visokim tlakom.

Added to your cart.