Nastanak magle

Nastanak magle

Magla je vrsta oblaka koji nastaje u blizini tla. Na Zemlji postoje mjesta koja su tijekom većeg dijela godine u magli.

02:43

Geografija

Ključne riječi

magla, Nastanak magle, oblak, vrijeme, vlaga, padaline, vidljivost, atmosfera, smog, zadimljena magla, priroda, zagađenje okoliša, geografija

On-screen labels

Magla: vidljivost je manja od 1 km, Vrući zrak: već od 30 g/m3 vodene pare, Hladan zrak: nema višeod 2–3 g/m3 vodene pare, dim + magla = smog
Added to your cart.