Nastanak Rima

Nastanak Rima

Zašto je kip vučice s dva dječaka postao simbol grada Rima?

01:52

Povijest

Ključne riječi

Róma alapítása, Rim, Romul, Rem, Drevni Rim, legenda, Rimljani, anyafarkas, znamen, vuk, Italija, Tiber, saskeselyű, Római Birodalom, stari vijek, Troja, sedam brda, pastir, tron, taloženje, vladar, grad-država, civilizacija, povijest

Added to your cart.