Formiranje bipolarnog svijeta

Formiranje bipolarnog svijeta

Utemeljenje UN-a i događaji nakon Drugog svjetskog rata.

02:49

Povijest

Ključne riječi

UN, Egyesült Nemzetek Szervezete, kétpólusú világ, mir, sigurnost, potsdami konferencia, párizsi békekonferencia, Liga naroda, SAD, Sjedinjene Američke Države, Drugi svjetski rat, Sovjetski Savez, Staljin, mirovna konferencija, velika sila, komunizam, kommunista diktatúra, diktatura, szuperhatalom, staljinistički, Közgyűlés, Biztonsági Tanács, Poljska, Njemačka, Engleska, Francuska, sovjetski, tagság, vétójog, balti államok, főtitkár, povijest, modern age

Povezani dodatci

Povezani dodatci

Berlinski zid

Za vrijeme postojanja Berlinskog zida zabilježeni su brojni pokušaji bijega, koji su uglavnom završavali smrću.

Added to your cart.