Životni ciklus mahovina i paprati

Životni ciklus mahovina i paprati

Ova animacija uspoređuje životne cikluse mahovina i paprati, pomažući razumijeti opći životni ciklus biljaka.

Biologija

Ključne riječi

mahovina, paprat, životni ciklus, mahovine, muška paprat, korijenolika struktura, stablasta struktura, listasta struktura, spora, trusnik, čekinja, zrela biljka mahovine, rizom, list, jastuk mahovine, haploidno, generacija gametofita, gameta, oplodnja, mejoza, srcoliki protalij, muški reproduktivni organ, ženski reproduktivni organ, diploidne, biljke steljnjače, zigota, biljna tkiva, kemotaksiju, biljka, bilogija

Povezani dodatci

Pitanja

 • Spolno razmnožavana generacija mahovine
 • Generacija mahovine koja stvara spore
 • Generacija mahovine koja stvara gamete
 • Generacija muške paprati koja stvara spore
 • Haploidna generacija japanske paprati
 • Generacija muške paprati koja stvara gamete
 • Diploidna generacija muške paprati
 • Haploidna generacija mahovine
 • Diploidna generacija mahovine
 • Sporofitna generacija muške paprati
 • Sporofitna generacija mahovina
 • Gametofitna generacija muške paprati
 • Gametofitna generacija mahovina
 • Generacija mahovine koja se razvija iz spore
 • Nespolno razmnožavana generacija muške paprati
 • Spolno razmnožavana generacija muške paprati
 • Nespolno razmnožavana generacija mahovine
 • Generacija mahovine koja se razvija iz zigote
 • Generacija muške paprati koja se razvija iz spore
 • Generacija muške paprati koja se razvija iz zigote
 • Ne vrši fotosintezu
 • Nema organe
 • Nema tkiva
 • Ima organe
 • Ima tkiva

3D modeli

Mahovina

Muška paprat

Životni ciklus

Kviz

Animacija

 • spora (haploidna)
 • gametofitna generacija (haploidna)
 • gameta (haploidna)
 • oplodnja
 • zigota (diploidna)
 • sporofitna (diploidna)
 • mejoza (zoridbena dioba)

Naracija

Životni ciklusi mahovina i paprati

Vaskularne biljke imaju životni ciklus koji se naziva izmjenom generacija, karakterističan po izmjeni nespolnih i spolnih faza. Nespolna generacija se razmnožava putem spora. Spore se razvijaju u spolnu generaciju, koja stvara gamete. Oplođivanje stvara zigotu koja se razvija u novu nespolnu generaciju, te životni ciklus započinje na novo.
Tijekom životnog ciklusa, zigota prima jedan set kromosoma iz dvije gamete. Time dvije haploidne stanice stvaraju jednu diploidnu zigotu. Zigota je početna stanica za nespolnu (sporofitnu) generaciju; čime je ta generacija diploidna. Diploidne stanice nespolne generacije stvaraju haploidne spore putem mejoze (reduktivnom podjelom stanica). Spora se zatim razvija u haploidnu spolnu (gametofitnu) generaciju.

Prvo, promotrimo glavne faze u životnom ciklusu mahovina.

Sporofitna generacija razvija se na biljci mahovine; sastoji se od sete i sporangija. Sporangij stvara haploidne spore putem mejoze (reduktivnom podjelom stanica). Potom se on otvara, te spore padaju na tlo i razvijaju se u biljke mahovine.
Biljka mahovine sastoji se od haploidnih stanica; to je spolna (gametofitna) generacija. Kroz površinu apsorbira vodu i minerale. Mahovine su talofiti; nemaju diferencirana tkiva ili prave organe. Imaju strukture u obliku korijena, stabljike i lista. Gamete se stvaraju tzv. "organima za razmnožavanje" (koji također nisu pravi organi) koji se nalaze na vrhu biljke. U prisustvu vode, stanice spermija oplođuju jajašca i time se stvaraju diploidne zigote. Zigota je početna stanica nove nespolne generacije; razvija se u setu i sporangij. Time životni ciklus ponovno započinje. Spolna generacija mahovina je razvijenija; te je time dominantna generacija. Nespolna generacija je ograničena na kratko razdoblje. Međutim, u životnom ciklusu drugih kopnenih biljaka je nespolna generacija ona dominantna.

Biljka paprati je diploidna sporofitna generacija. Njezini glavni organi su rizom, koji se sastoji od podzemne stabljike i korijena, te listova. Na pozadini listova nalazi se nekoliko nakupina sporangija, koje nazivamo sori. Sporangiji stvaraju haploidne spore putem mejoze (reduktivnom podjelom stanica). Te spore padaju na tlo kada se sporangiji otvore. Spore u japanskim papratima razvijaju se u karakteristični srcoliki protalij. Donja strana protalija sadrži strukture nalik na niti i organe za razmnožavanje. Stanice spermija plivaju prema ženskim organima za razmnožavanje, gdje oplođuju jajašca i time stvaraju zigote. Zigote se zatim razvijaju u biljke paprati. U životnom ciklusu paprati, kao i s angiospermijima i gimnospermijima, nespolna generacija je dominantna. U evoluciji biljaka, redukcija gametofitne generacije je važna sklonost. Dok paprati imaju relativno razvijeni protalij, gametofiti većine razvijenih biljaka sastoje se od nekoliko stanica kratkog životnog vijeka unutar peludi i ovule.

Povezani dodatci

Mejoza

Mejoza je posebna vrsta diobe kojom se broj kromosoma reducira na polovinu i tako nastaju haploidne stanice gamete.

Mitoza

Mitoza je stanična dioba u kojoj nastaju dvije jednake stanice od kojih svaka ima 2n (diploidan broj) kromosoma kao i stanica iz koje su nastale.

Život u Perm razdoblju

Flora i fauna u posljednjem razdoblju paleozoika Zemljine povijesti.

Životni ciklus biljaka

Za razvoj mahovina i paprati, angiospermija i gimnospermija karakteristična je promjena generacije.

Cvijet

Animacija nam pokazuje strukturu tipičnog cveta.

Gigantska sekvoja

Gigantske sekvoje su najveća živa bića na našoj planeti.

Kukuruz

Kukuruz je jedna od najvažnijih monosupnih poljoprivrednih kultura.

Lisičarke

Trup gljiva lisićarki se gradi od hife koja se razvija iz spora.

Proljetne lukovičaste biljke

Upoznat ćemo tulipan, narcis, visibabu i njihovu anatomiju.

Sjemenka i klijanje

Dvosupnice klijaju sa dvije supke, a jednosupnice sa jednom.

Usporedba jednosupnica i dvosupnica.

Jednosupnice i dvosupnice čine dvije velike skupine kritosjemenjača.

Usporedba jestivih i otrovnih gljiva

Neke od gljiva mogu prouzrokovati smrtonosna trovanja, dok su druge važni dijelovi naše trpeze.

Usporedba pravih i nepravih plodova

Zid ploda nastaje iz oplodnih listića, a zid nepravog ploda od nekog drugog dijela cvijeta.

Vegetativni biljni organi

Potrebni ograni za život i razvoj biljaka.

Slojevi šuma

Slojevi različnih šuma mogu se razlikovati.

Divlji kesten

Animacija nam pokazuje promjene divljeg kestena tijekom četiri godišnja doba.

Hrast

Na primjeru hrasta možemo pogledati promjenu drveća tijekom četiri godišnja doba.

Razmnožavanje i razvoj kukaca

Postupna preobrazba, djelomična i potpuna preobrazba su uobičajeni tipovi metamorfoze u kukaca.

Added to your cart.