Životinjska i biljna stanica, organele

Životinjska i biljna stanica, organele

U eukariotskoj stanici razvile su se brojne stanične organele.

Biologija

Ključne riječi

stanica, stanična organela, stanični organeli, eukariotski, stanična membrana, stanična stijenka, jezgra, citoplazma, Golgijevo tijelo, kloroplast, endoplazmatska, mitohondrij, endoplazmatski retikulum, stanični kostur (citoskelet), vakuola, DNK, tilakoid, zid biljnih stanica, vesikula, grana, izvanstanična matrica, sklerocit, kromatin, proteini histoni, lipidna membrana, nuklearna membrana, glatki endoplazmatski retikulum, ribosom, organizam, citologija, biljka, životinja, bilogija, _javasolt

Povezani dodatci

Pitanja

 • Koje od dole navedinih skupina NE pripadaju eukariotima?
 • Koja organela je izvor stanične energije?
 • Koja se od navedenih organela ne pojavljuje u životinjskim stanicama?
 • Koja se od navedenih organela ne pojavljuje u životinjskim stanicama?
 • Koja se od navedenih organela ne pojavljuje u životinjskim stanicama?
 • Koja organela je kompleksna, povezana mreža membranskih vezikula u stanici, koja igra važnu ulogu u sintezi proteina?
 • U kojoj se organeli odigrava fotosinteza?
 • U kojoj se organeli odigrava probava nepotrebnih materijala?
 • Koja organela sadrži kromatin?
 • U kojoj se organeli odvijaju katabolički procesi?
 • Točno ili netočno? Staničnu membranu čini jednoslojna membrana koja se sastoji od molekula škroba.
 • Točno ili netočno? Kloroplasti su okruženi dvostrukom membranom.
 • Točno ili netočno? Na površini hrapavog endoplazmatsog retikuluma nalaze se ribosomi.
 • Točno ili netočno? Prokariotske stanice imaju pravu staničnu jezgru.
 • Točno ili netočno? Svaka životinjska stanica je okružena staničnom stijenkom, koja se sastoji od celuloze.
 • Točno ili netočno? Vakuola ima vrlo važnu ulogu u održavanju turgora unutar biljne stanice.
 • Točno ili netočno? Citoskelet osigurava položaj i kretanje organela u stanici.
 • Točno ili netočno? Mitohondiji sudjeluju u procesima anabolizma.
 • Od kojeg se materijala sastoji biljna stanična stijenka?
 • Koje molekule čine dvostruki lipidni sloj stanične membrane?

3D modeli

Povezani dodatci

Fotosinteza

Biljke su sposobne od neorganskih tvari (ugljičnog dioksida i vode) napraviti organski šećer.

Građa prokariotske i eukariotske stanice

U živome svijetu postoje dvije osnovne vrste stanica: prokariotska i eukariotska stanica

Organizacija genoma

Eukariotske stanice s jezgrama veličine svega nekoliko mikrona mogu sadržavati gotovo dva metra višestruko namotane DNA.

Papučica

Papučica je vrsta trepetljikaša, eukariota.

Promjenjiva ameba

Jednostanični, heterotrofni organizmi, slatkovodni, s nepostojanim oblikom.

Razine biološke organizacije

Animacija prikazuje razine biološke organizacije od jedinke do stanice.

Zeleni bičaš

Bičaš je jednostanični organizam jednako sposoban na autotrofiju i heterotrofiju.

DNA

Nositelj genetskih informacija u stanici.

Građa bjelančevina

Raspored i sklop polipeptidnih lanaca čini prostornu strukturu bjelančevina.

Mejoza

Mejoza je posebna vrsta diobe kojom se broj kromosoma reducira na polovinu i tako nastaju haploidne stanice gamete.

Mitoza

Mitoza je stanična dioba u kojoj nastaju dvije jednake stanice od kojih svaka ima 2n (diploidan broj) kromosoma kao i stanica iz koje su nastale.

Vegetativni biljni organi

Potrebni organi za život i razvoj biljaka.

Žitarice

U žitarice se ubrajaju biljke iz porodice trava, koje se uzgajaju zbog njihovih jestivih zrnastih plodova.

Bakterije (napredni stupanj)

Bakterije su jednostanični organizmi koji nemaju jezgru i duljine su nekoliko mikrometra.

Klorofil

Klorofil je fotosenzitivni zeleni pigment koji se nalazi u biljkama. Apsorbira svjetlosnu energiju i tako igra važnu ulogu u fotosintezi.

Prijenos tvari kroz biomembranu

Animacija prikazuje proces aktivnog i pasivnog prijenosa kroz staničnu membranu.

Bakterije (kuglaste, štapićaste, zavojite)

Bakterije možemo podjeliti prema obliku stanice.

Celuloza (C₆H₁₀O₅)n

Građevni materijal staničnih stijenki i vlakana biljaka.

Cvijet

Animacija nam pokazuje strukturu tipičnog cveta.

Fotosinteza (osnovni stupanj)

Biljke posjeduju sposobnost pretvaranja anorganskih tvari (ugljikov dioksid i voda) u organski šećer.

Mišićna tkiva

U našem organizmu nalazimo tri vrste mišićnog tkiva: glatko, poprečnoprugasto i srčano.

Molekula masti

Tri zasićene molekule masnih kiselina povezane s molekulom glicerola.

Molekula ulja

Trigliceridi koji sadrže nezasićene masne kiseline su na sobnoj temperaturi u tekućem stanju.

Sjemenka i klijanje

Dvosupnice klijaju s dvije supke, a jednosupnice s jednom.

Vezivna tkiva

Tu pripadaju vlaknasto, masno, hrskavično i koštano tkivo, te krv.

Usporedba jestivih i otrovnih gljiva

Neke od gljiva mogu prouzrokovati smrtonosna trovanja, dok su druge važni dijelovi naše trpeze.

Virusi

Virusi se sastoje od proteina i DNA ili RNA. Zaražene stanice reprogramiraju kako bi proizvodile više virusa.

Added to your cart.